Studijní programy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Programy otevírané v akademickém roce 2022/2023

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky od 1. října 2021
do 28. února 2022 (bakalářské programy)
do 31. března 2022 (navazující magisterské programy)
.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

MEZIFAKULTNÍ STUDIUM