Studijní programy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz


Programy otevírané v akademickém roce 2021/2022

Dne 1. října 2020 byly zveřejněny PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy otevírané v akademickém roce 2021/2022.

Přihlášky ke studiu bude možné podávat elektronicky od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021 (bakalářské programy), respektive 31. března 2021 (navazující magisterské programy).

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

MEZIFAKULTNÍ STUDIUM