Studijní programy

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení
+420 221 619 300
+420 221 619 301
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Programy otevírané v akademickém roce 2023/2024

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky nejpozději do

  • 28. února 2023 :: bakalářské programy (běžné přijímací řízení)
  • 31. března 2023 :: navazující magisterské programy (běžné přijímací řízení)
  • 30. dubna 2023 :: doktorské programy (běžné přijímací řízení)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÉ UČITELSKÉ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ UČITELSKÉ PROGRAMY   MEZIFAKULTNÍ STUDIUM

SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

NEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMY

SEZNAM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

NEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMYCIZOJAZYČNÉ PROGRAMY