Studijní programy

Kontakt

Studijní oddělení
Referát přijímacího řízení

+420 221 619 300
+420 221 619 301
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
 
Nostrifikace

+420 221 619 308
nostrifikace@ff.cuni.cz

Programy otevírané v akademickém roce 2024/2025

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky nejpozději do

  • 29. února 2024 :: bakalářské programy (běžné přijímací řízení)
  • 31. března 2024 :: navazující magisterské programy (běžné přijímací řízení)
  • 30. dubna 2024 :: doktorské programy (běžné přijímací řízení)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÉ UČITELSKÉ PROGRAMY   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ UČITELSKÉ PROGRAMY   MEZIFAKULTNÍ STUDIUM

SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

NEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMY

SEZNAM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

NEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMYCIZOJAZYČNÉ PROGRAMY