Studium

Bakalářské a magisterské studium

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 1. p., místnosti 124 – 126

Informace k reformě společného základu a jejímu dopadu na stávající studenty

Informace o změně při tzv. „posunu plnění“

Realizace studia (od zápisu po promoci)

STUDIUM

POTŘEBUJI VYŘÍDIT

Platné vnitřní předpisy FF UK Uznání zahraničního VŠ vzdělání
SIS Potvrzení o studiu, žádosti a další formuláře
Samostatné a sdružené studium, specializace (nové akreditace)
Zápis do 1. ročníku  Zápis studijních výsledků do SIS
Imatrikulace Uznávání předmětů
Zápis do vyšších ročníků Výpisy zkoušek / Transcript of Records
Zápis předmětů a Rozvrhy Přerušení studia
Zkoušky z cizího jazyka Poplatky za studium
Studentské hodnocení výuky Stipendia – („prospěchové“ stipendium)
Závěrečné práce Studium učitelství
Státní závěrečné zkoušky Studium v zahraničí
Promoce
Modifikace forem a obsahu studia (studenti se speciálními potřebami)
Dětský koutek
Pracovní příležitosti pro studenty Ostatní