VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řizení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení informačních systémů

Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studijní informační systém SIS, personální systémy WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Popis pracovní činnosti: vedení týmu cca deset lidí odpovědnost za provoz a rozvoj několika fakultních systémů (Studijní informační systém, WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS) […]

Výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení

Profil pracoviště: Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako finanční manažer Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů, zpracování podkladů pro ekonomické oddělení, tabulek, zdůvodňování […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 17. května 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 17. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka přijímacího řízení

Profil pracoviště Agenda přijímacího řízení organizačně spadá pod nově se formující Oddělení přijímacího řízení a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium s velmi těsným přesahem do propagace fakultního studia, zejména prostřednictvím webu.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči […]