VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici sekretář/ka na Ústavu germánských studií

Co bude Vaším úkolem? Personálně-ekonomická agenda, tj. příprava DPP, DPČ a pracovních smluv, odměn, sledování čerpání rozpočtu Práce v univerzitních informačních systémech, příprava dokumentů obíhajících mezi ústavem a dalšími součástmi fakulty Zajišťování komunikace v rámci ústavu a zveřejňování jeho informací (státní zkoušky, konzultační hodiny aj.) Případně možnost ad hoc navýšení úvazku administrativní prací pro řešené projekty Jaké požadavky byste měl/a splňovat? […]

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2024 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 5 April 2024 – Institute of East European studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav východoevropských studií. Obor a zaměření: ruská literární věda. Přihlášky je nutno podat do 12. 5. 2024. / Field and specialization: Russian literature and Russian culture. Applications by 12. 5. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Jazykové centrum / Job offer from 20 March 2024 – Language Centre

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Jazykové centrum. Obor a zaměření: anglický jazyk. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: English language. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 20 March 2024 – Department of Philosophy and Religious Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: religionistika, zaměření na dějiny náboženství, současnou religiozitu a metody a dějiny religionistiky. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: Religious Studies, specialization in method and theory, in history of religion, and in contemporary religious phenomena. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření:  pomocné vědy historické a archivistika – zaměření na období novověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: auxiliary historical sciences and archival science – focus on the modern period. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: auxiliary historical sciences – focus on the early modern period. Applications by 30. 4. 2024.