VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 28. 11. 2023 – Ústav české literatury a komparatistiky / Job offer from 28 November 2023 – Institute of Czech and Comparative Literature

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav české literatury a komparatistiky. Obor a zaměření: dějiny české literatury, pozdní 19. století a modernismus, teorie literární historiografie, germanobohemistika. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: History of Czech literature (late 19th century and modernism), theory of literary historiography, germanobohemistics. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení na pozici Referenta/ky doktorského studia

Co bude Vašimi hlavními úkoly? koordinace agendy referátu doktorských studijních programů Studijního oddělení FF UK komplexní vedení agendy studentů doktorského studia pro cizojazyčné a mezinárodní programy komunikace se školiteli, oponenty, komisemi, oborovými radami či koordinátory mezinárodních programů podíl na správě oborových rad koordinace činností se spolupracujícími odděleními děkanátu (zahraniční oddělení, právní oddělení, oddělení informačních systémů, oddělení vědy atd.) […]

Výběrové řízení ze dne 27. 11. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 27 November 2023 – Department of Social Work

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law and other related disciplines. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2023 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 13 November 2023 – Institute of Czech and Deaf Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 17. 12. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 17. 12. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu akreditací Oddělení vědy

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? koordinace přípravy […]

Výběrové řízení ze dne 8. 11. 2023 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 8 November 2023 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku. Přihlášky je nutno podat do 10. 12. 2023. / Field and specialization: aauxiliary historical sciences – focus on the early modern period. Applications by 10. 12. 2023.