VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 5. 2. 2021.

Personalista/ka Osobního oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka. Podávání přihlášek je možné do 31. 1. 2021.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/technik

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako technik/ekonom/hospodář. Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení, zejména „Schvalování před vznikem závazku“ a faktur Spolupráce na zpracování plánů investičních […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

Děkan FF UK vypisuje ke dni 7. ledna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. února 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 4 January 2021 – Department of social work

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce, výzkumné metody. Přihlášky je nutno podat do 19. 2. 2021. / Field and specialization: methods and theories of social work, research methods. Applications by 19. 2. 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: dějiny, reálie a kultura Skandinávie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: Scandinavian history and culture. Applications by 5. 2. 2021.