Studium

Studentský život, spolky a podpora

Studium na naší fakultě nejsou jen semináře a přednášky. Jsou to diskuse s přáteli v jídelně, filmové projekce, výstavy, debatní akce, sport, výlety a mnoho dalšího. Studentský život má na naší fakultě silnou a dlouhou tradici. FF UK je ostatně jedinou fakultou v ČR, kde studenti a studentky tvoří téměř polovinu akademického senátu, a mohou tak výrazně ovlivňovat nejen dění na fakultě, ale i její řízení.

Studující na naší fakultě mohou využívat také mnoho druhů podpory, která je přirozenou součástí naší komunity.

Studentské spolky

Důležitým uskupením je Studentská rada, která pečuje o kulturní život na fakultě, hájí zájmy studujících a pečuje o komunikaci mezi nimi a vedením fakulty. Tradičně pořádá akci Lekce FAUST (FAkultní Uvítání STudentů) a vydává Příručku pro prváky OFFŠEM.

Kampus Hybernská

Kampus je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání, určeným pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností.

V komplexu budov na adrese Hybernská 4 se nachází kavárna Hlína s útulným dvorkem a zelení, Galerie HYB4, podcastové nahrávací studio, kde vzniká fakultní podcast Balast, Knihovna věcí, Studentský dům, o který se stará platforma Studentská Hybernská nebo HYB4 cirkulární dílna a HYB4 čítárna, jejíž program vytváří redakce společensko-kulturního magazínu revue Prostor.

Více informací o tom, jak můžete využívat prostory Kampusu, najdete zde.

Bydlení a jídlo

Koleje a menzy Univerzity Karlovy poskytují ubytování a stravování českým a zahraničním studujícím. Klikněte pro více informací o jednotlivých zařízeních, pro vyřízení žádosti o kolej či ubytovacího stipendia.

V hlavní budově fakulty na náměstí Jana Palacha se nachází bistro Mezi řádky, které nabízí denní nabídku hlavních jídel (jedno vegetariánské), polévek, sendvičů a domácích sladkostí. Bistro provozuje sociální podnik Enticelle, o.s., poskytující tréninkové zaměstnání handicapovaným lidem.

Podpora studujících v obtížných situacích

Jako studující na Filozofické fakultě UK se stáváte součástí komunity, která vám nabídne nejen bohaté možnosti seberozvoje, ale také je připravena vám podat pomocnou ruku kdykoliv ji budete potřebovat.

V případě, že by se kdokoliv ze studentské obce ocitl v nouzi, pod tlakem, anebo se dokonce stal obětí trestného činu, FF UK má k dispozici celou řadu mechanismů a profesionálů v různých oborech.

Ombudskancelář FF UK

Ombudskancelář je neutrální, nestranný orgán na fakultě. Poskytuje důvěrnou a neformální pomoc zástupcům akademické obce (studentům i zaměstnancům) v různých otázkách a problémech. S čím se na kancelář můžete obrátit?

Aplikace Nenech to být

Naše fakulta se zapojila do projektu Nenech to být. Tato aplikace slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak všem členům akademické obce s řešením různých problémů, nebo i s realizací dobrých nápadů na zlepšení. Více o platformě.

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím QR kódu zde či tohoto odkazu. Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google PlayApp Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: 6yt2u5j31m.

Stipendia a další možnosti finanční podpory

Existuje několik typů stipendií, které studující mohou během studia získat: prospěchové, ubytovací, za vědecké výsledky nebo na studium v zahraničí. Zde najdete podrobný popis všech stipendií včetně pravidel pro jejich přiznávání.

Specializované poradenství

V případě, že se dostanete do obtížné sociální či ekonomické situace nebo jste se setkali s problémem, který je třeba řešit právní cestou, můžete se obrátit na následující pracoviště:

Zdravotní péče pro studující ze zahraničí

Univerzita Karlova poskytuje zdravotnické konzultace a služby pro studující, kteří nemají trvalý pobyt v ČR. Zde hledejte kontakty a detailní informace o službách.

Zahraniční studující mají dále možnost zdarma využít psychologického poradenství v rámci poraden Centra Carolina a některých fakultních poraden.

Podpora duševního zdraví

Studujícím jsou k dispozici služby Centra Carolina.

Konzultace s psychologickými poradci jsou pro studující celé univerzity zdarma. Můžete je využít při řešení studijních, rodinných, osobních i jiných témat. Na stránkách poraden najdete také rozcestník s možnostmi duchovní a spirituální podpory.

Centrum Carolina dále nabízí možnost bezplatné konzultace s psychiatričkou.

Poradny Centra Carolina nejsou krizová pracoviště. Krizové linky a další pracoviště mimo UK naleznete zde.

Psychologická poradna FF UK je určena pro studenty a pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V případě volné kapacity i pro studenty dalších fakult Univerzity Karlovy.

Služby poradny jsou poskytovány bezplatně. Neváhejte se na ni obrátit bez ohledu na to, jak závažný vám váš problém připadá.

Centrum péče o duši propojuje duchovní doprovázení, poradenství a terapii. Organizuje interaktivní kurzy, diskusní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti. Nabízí péči o niterný život, resilienci, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy.

Centrum Carolina je rozsáhlé pracoviště Univerzity Karlovy s širokou škálou nabízených poradenských služeb. Aktuální informace hledejte zde.

Studující rodiče

V hlavní budově fakulty je k dispozici dětský koutek, který nabízí vhodný prostor pro krátkodobý odpočinek a pobyt dětí studentů a zaměstnanců fakulty. Služba je bezplatná, stačí se předem registrovat na daný den a čas. Zde najdete více informací o využívání koutku a odkaz pro rezervaci služby.

Studentské ambasadorství

  • Studenti a studentky fakulty se mohou v rámci studentského ambasadorství podílet na reprezentaci fakulty na veletrzích a dalších akcích pro uchazeče o studium, zároveň mohou vyjet na střední školy prezentovat svůj studijní program. Více o programu zde.

Nabídky práce pro studující

  • Aktuální pracovní nabídky pro studující FF UK, oborově zaměřené praxe, příležitosti apod. Procházejte aktuální nabídky zde.