Studium

Pro studenty: podpora, spolky, aktivity, nabídky

Studenti a studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mohou využívat široké škály služeb pro podporu jejich osobního, kariérního i studijního rozvoje. Na fakultě také funguje celá řada studijních spolků, do jejich činnosti se lze zapojit, či navštěvovat jejich akce. Studenti-rodiče mohou také využít služeb dětského koutku FF UK.