Kalendář akcí

«

duben 2024

»
 
Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út
1
2
5
6
9
12

12.4.2024

13
19
21
27
28
29

Výzkumný grant v Historickém archivu Evropské unie

Výzkumný grantový program Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) vyhlášený Mezinárodním visegrádským fondem a Evropským univerzitním institutem, nabízí podporu postgraduálním vědeckým pracovníkům ze střední a východní Evropy. Ti získají možnost provést archivního výzkum, který se týká evropské integrace, v Historickém archivu Evropské unie ve Florencii (Itálie). Uzávěrka výzvy k podávání přihlášek pro jaro 2024 je 30. dubna 2024. O grant se mohou […]

Seminář mladé kritiky v Bratislavě

Seminár je určený študentom a študentkám divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt v Slovenskej a Českej republike, ktorí sa pod odborným vedením teatrologičky, dramaturgičky a redaktorky Jitky Šotkovskej budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Seminárna skupina je zároveň študentskou porotou, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty. Zaujala vás táto výzva? Prihláste sa na […]

12. ročník literární soutěže ArtBotič pro všechny věkové kategorie

Téma letošního ročníku je „S otevřenou myslí, pozoruji proměny světa“ a uzávěrka 26. 4. 2024. Práci s přihláškou posílejte na artbotic.literarnisoutez@centrum.cz nebo poštou na adresu ArtBotič, Vyšehradská 35, Praha 2. Výherci budou informováni e-mailem. Přihlášku naleznete zde. Vyhlašování vítězů proběhne v pondělí 27. 5. 2024 od 17:00 v refektáři Emauzského kláštera na Praze 2. Soutěž probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy, náměstkyně primátora […]

PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung)

Mezinárodní studentská germanistická konference PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) představí závěrečné a seminární práce i další výzkumné projekty studentů a studentek germanistiky (Bc., NMgr., Ph.D.) z oblasti diachronní a synchronní lingvistiky, literatury, překladatelství a didaktiky. Celý program konference probíhá v německém jazyce. Die PRAGESTT (Prager Germanistische Studierendentagung) stellt eine internationale germanistische Studierendenkonferenz dar. Sie bietet eine offene Plattform für wissenschaftlichen Austausch junger Germanistinnen […]

Startup Night vol. 5, největší meziuniverzitní networking pro mladé akční studenty

Networking se uskuteční 25. dubna 2024 od 18:00 v Radlické kulturní sportovně. Akci spolupořádá pět nejvýznamnějších pražských univerzit – Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita a také Univerzita Karlova. Na akci jsou vítáni všichni studenti, nadšenci a inovátoři z akademického prostředí. Kompletní informace najdete ve facebookové události zde. Vstupenky je možné zakoupit zde.

Hana Mžourková a Klára Dvořáková: „Vybrat vhodné oslovení je na celé korespondenci to nejtěžší”

Jedním z opakujících se dotazů klientů jazykové poradny bývá, zda je vhodné a přiměřené na začátku formální korespondence užít pozdrav „Dobrý den“ (někdy ve spojení s oslovením). Dr. Hana Mžourková a Klára Dvořáková z Ústavu pro jazyk český AV ČR se proto rozhodly prostřednictvím informací od většího vzorku uživatelů jazyka zjistit, jaké jsou aktuální postoje k užívání kontaktových formulí ve formální […]

Karel Sklenář: Počátky archeologie v Čechách: od Hájka z Libočan po Kalinu z Jäthensteinu

Ústav pro archeologii FF UK srdečně zvem na přednášku, kterou pronese archeolog a významný odborník na dějiny archeologie dr. Karel Sklenář. Přednáška proběhne v rámci Cyklu interdisciplinárních přednášek, který probíhá v letním semestru 2023/2024 na Ústavu pro archeologii FF UK.

International symposium on Minority Languages and Language Policies in the Nordic Countries

Oddělení finských studií a Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK pořádají mezinárodní sympozium Menšinové jazyky a jazyková politika v severských zemích, které se uskuteční na FF UK 25.–26. dubna 2024. Oficiálním jazykem sympozia je angličtina, ale během sympozia se bude hovořit i v dalších jazycích. Registrační formulář naleznete zde nebo prostřednictvím QR kódu na plakátu. Program a seznam pozvaných hostů jsou k dispozici na webových […]

Konference | Mongolsko na historických fotografiích

Ústav asijských studií FF UK ve spolupráci s kolegy z Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity MUNI pořádá ve dnech 25. a 26. dubna 2024 konferenci na téma „Mongolsko na historických fotografiích“ (Mongolia through Historical Photographs). Konference se uskuteční v prostorech historické budovy Národního muzea konference. Jazykem konference bude angličtina. Program konference

Kruh přátel českého jazyka | Anna Chromá ‒ Klára Matiasovitsová: Korpusy rané češtiny

Anotace Pod názvem Korpusy rané češtiny (Corpora of Czech as the First Language in Acquisition|CoCzeFLA) pracuje skupina doktorandů a mladších studentů FF UK, která od roku 2014 postupně buduje korpusy složené z přepisů nahrávek komunikace dětí s rodiči v přirozeném prostředí. Nahrávky mapují vývoj zapojených dětí zhruba ve věku 1,5 až 3,5 roku. Rozpracované jsou dva korpusy: korpus Chroma je […]

Komparatistická středa | Richard Müller: V jakém smyslu je literatura médium?

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zve na další přednášku z cyklu Komparatistické středy. Vystoupí Richard Müller (ÚČL AV) ve středu 24. dubna 2024 v 17:30. Šporkův palác, Hybernská 3, místnost č. 18. Stream přednášky naleznete zde. Přednáška se pokusí vymezit, v čem spočívá medialita literatury, a předestřít úskalí této otázky, jestliže specifickou literární medialitu nelze oddělit od jejího vnitřního vztahu k medialitě ostatních […]

Aktuální otázky archeologie | Athanasios Sideris (Praha): Treasuring the Ostentatious Past: Ancient Luxury, Modern Sensationalism and Historical Figures

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku Athanasiose Siderise z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, která se bude konat 24. dubna 2024 v Kampusu Hybernská od 16:30.

Fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských studijních programů FF UK. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Přihlašovat se můžete do 19. dubna 2024 do 20:00. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskuzi. První místo bude odměněno […]

Debata se spisovatelem a disidentem Sergio Ramírezem: Mezi revolucemi a diktaturami

Diskuze s bývalým viceprezidentem Nikaragui, účastníkem Sandinistické revoluce v zemi a studenoválečné konfrontace ve Střední Americe v 80. letech, dnes disidentem pronásledovaným Ortegovou diktaturou a zbaveným občanství, světoznámým spisovatelem Sergio Ramírezem. Jeho kniha Tongolele neumí tančit, která vyšla v roce 2023 česky, je v jeho zemi zakázána. Přenáška a debata bude tlumočena do českého jazyka.  

Koncert Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova srdečně zve na koncert Sboru a Orchestru UK, který se uskuteční 23. dubna 2024 od 19:30 ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1), kde zazní Requiem francouzského varhaníka a skladatele Maurice Duruflé. Koncert je otevřen všem členům akademické obce. Účinkují: Petra Vondrová, mezzosoprán Jiří Vaníček, baryton Lukáš Dvořák, varhany Sbor Univerzity Karlovy v Praze (sbormistr: […]

Radomyr Mokryk – Zrození disentu: šedesátníci a tání na Ukrajině

Ústav východoevropských studií FF UK zve na prezentaci nové knihy Zrození disentu: Šedesátníci a tání na Ukrajině ukrajinského historika a absolventa FF UK, který se uskuteční 22. dubna 2024 od 19:00 v Knihovně Václava Havla. Kniha vypráví příběh skupiny ukrajinských spisovatelů, básnířek, literárních kritiků a intelektuálů, kteří v době tzv. Chruščovova „tání“ na Ukrajině formovali kulturní opozici vůči sovětskému režimu a vešli ve známost jako […]

Festival Sny o Antice

Filosofický spolek Praxis zve na historicky první multidisciplinární festival „Sny o Antice“, který se uskuteční 22.–25. dubna 2024 v hlavní budově FF UK a Právnické fakulty UK. Cílem festivalu je popularizace antiky v celé její šíři a také dalších období starověku. Hlavní náplní festivalu budou popularizační přednášky, debaty, besedy a další vzdělávací akce, a to ze všech oborů, které se zabývají antikou, respektive starověkem. […]

Inovační workshop CPPT | Kreativní myšlení: Jak ovládnout svou kreativitu a využívat ji v praxi?

Workshop Centra pro přenos poznatků a technologií UK se uskuteční 22. dubna 2024 od 15:00 do 19:00 na Fakultě humanitních studií UK v učebně YT131. Workshop je určený všem podnikavým studentům (i zaměstnancům) Univerzity Karlovy napříč obory a fakultami. Workshopem provede lektorka a garantka podnikavé komunity na UK Veronika Haissingerová a UX výzkumník ve firmě ROUVY Filip Štochl. Registrovat se můžete zde.

Petr Špecián: Demokracie v digitálním věku

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK srdečně zve na přednášku Petra Špeciána na téma Demokracie v digitálním věku, která se bude konat 22. dubna 2024 od 10:50 online v MS Teams. Petr Špecián působí jako odborný asistent na Katedře psychologie a věd o životě FHS UK, taktéž vede výzkumnou skupinu AI Institutional Transformation, která zkoumá institucionální změny řízené pokrokem umělé inteligence. […]

Pražské kulturní fórum 2024

Pražské kulturní fórum je největší oborová konference na téma strategického rozvoje kultury. Konference probíhá 22.–23. dubna 2024 pod záštitou města Prahy a Ministerstva kultury ČR. Kdo je “člověk kulturní”? Známe ho a víme, co chce a potřebuje? Čtvrtý ročník otevře diskuzi o tom, jak sbírat, využívat a vyhodnocovat data pro rozvoj a řízení kultury ve městě. Kromě přednášek od špičkových expertů ze […]

My Street Films – Soutěž námětů

Zajímáte se o filmovou tvorbu? Pomohlo by vám zkusit si natočit vlastní film pod vedením zkušených dokumentaristů a dokumentaristek? Vzdělávací platforma My Street Films vyhlašuje Soutěž námětů, kam se mohou zájemci hlásit se svými filmovými náměty a vyhrát účast na filmovém workshopu v Praze, Brně a v Ostravě. Uzávěrka přihlášení námětů na krátký dokumentární snímek je 20. dubna 2024. Prostřednictvím čtyř půldenních setkání v průběhu […]

Expedice Neuron 2024

Nadace Neuron vyhlašuje již 12. ročník úspěšného programu Expedice Neuron, který podporuje terénní výzkum a navazuje na slavnou éru cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Čeští vědci a výzkumníci ze všech oborů mohou získat až 1 milion korun na terénní výzkum kdekoliv po světě. Přihlášky se uzavírají 20. dubna 2024. Pozvaní tři finalisté budou prezentovat své návrhy před Expediční radou 20. a 24. května 2024, vítěze […]

Queer 2024 – Prolomení bariér v akademickém prostředí

Francouzský institut v Praze, Goethe-Institut a Univerzita Karlova prostřednictvím Kampusu Hybernská pořádají panelovou diskuzi o zkušenostech LGBTQ+ v akademickém sektoru, která proběhne 18. dubna 2024 od 17:00 v Kampusu Hybernská. Cílem akce je zvýšit povědomí o obtížích, s nimiž se studující a zaměstnankyně a zaměstnanci potýkají, identifikovat a propagovat existující osvědčené postupy (regulační, sociální, kulturní, administrativní atd) a podpořit společné akce. Po diskuzi bude následovat promítání krátkých filmů. […]

O muzeu filmových Oscarů s kurátorkou Doris Berger

Ústav českých dějin FF UK a Muzejní studia zvou na přednášku dr. Doris Berger, která se uskuteční 18. dubna 2024 od 14:10 v hlavní budově FF UK v místnosti P200. Přednáška bude pronesena v anglickém jazyce. Kurátorka „Muzea amerických Oskarů“ představí specifickou sbírku tohoto muzea, jeho mimořádně zdařilé výstavní projekty a práci s novými médii v muzeích. Jak vystavovat film? Jak se do prezentovaných témat […]

Delphine Denis: Představení kritické edice francouzského pastorálního románu Astrea

Ústav románských studií FF UK srdečně zve na přednášku prof. Delphine Denis (Sorbonne-Université), která pojedná o monumentální kritické edici nejproslulejšího francouzského pastorálního románu Astrea. Přednáška se uskuteční 18. dubna 2024 od 11:00 v místnosti P200 ve druhém patře hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Přednáška bude pronesena ve francouzském jazyce. L’Astrée d’Honoré d’Urfé est, à l’échelle européenne, […]

Andrej Perdih: Slovníkové portály Fran a Franček a jejich přínos pro slovinskou lexikografii

Dr. Andrej Perdih z Ústavu slovinského jazyka Frana Ramovše ZRC SAZU představí webový portál Fran, který aktuálně obsahuje čtyřicet čtyři slovníků a je určen dospělým uživatelům. Žákům žákladních a středních škol je určen portál Franček, který poskytuje slovníkové údaje nikoliv podle jednotlivých slovníků, ale díky propojení slovníkových databází podle lexikálních/lexikografických kategorií. Během přednášky budou představeny největší výzvy při tvorbě […]

Kruh přátel českého jazyka | Ondřej Koupil: Předpisy o české interpunkci 1600–1800

Anotace Přednáška představí část nedávno vydané knihy Česká interpunkce v evropských dějinách od Karstena Rinase, Ondřeje Koupila a Viktora Ticháka (Praha: Akropolis: 2023). Navzdory literaturou utvrzované představě, že významnější předpisy týkající se české interpunkce vznikly až na přelomu 19. a 20. století, lze najít i starší doklady takovéto aktivity. Kdo a jak v 16.–18. století určoval, kde se v českém textu mají použít interpunkční znaménka […]

Aleksander Łupienko: Local Intellectual Elites in Lviv (Galicia) and their City

Ústav světových dějin FF UK zve na přednášku určenou pro širší akademickou veřejnost, která se uskuteční 17. dubna 2024 od 17:30 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) v místnosti 302A. Aleksander Łupienko is Associate Professor at the Tadeusz Manteuffel Institute of History, at the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Cultural historian of urban space […]

Prezentace dvou knih Biopower in Putin’s Russia a When Left Moves Right

Ústav východoevropských studií a Akademické centrum Borise Němcova zve na prezentaci dvou zahraničních knih, které představí jejich autoři. Biopower in Putin’s Russia Authors: Andrey Makarychev, Sergei Medvedev Delving into the intricate concept of biopower and its influence on Russian society from surveillance to propaganda, this book examines how the Russian state wields control over its citizens, […]

Uvedení knihy Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka

Dr. Barbora Půtová z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií FF UK uvede svou knihu v úterý 16. dubna od 17:30 v Cukrárně Alchymista (Jana Zajíce 7, Praha 7) na Letné. Publikaci pokřtí archeolog doc. Miroslav Popelka z Ústavu pro archeologii FF UK. Uvedení doprovodí klavírní improvizací skladatel Petr Frischmann. Těšit se můžete i na lahodnou kávu z domácí pražírny a poctivý dort od vedoucí kavárny […]

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK vás srdečně zve na přednášku Martiny Košanové na téma Komunikace s problémovými uživateli knihoven, která se bude konat 15. dubna 2024 od 10:50 online v MS Teams. Martina Košanová je ředitelka Odboru komunikace a tisková mluvčí Národní knihovny ČR. Ve své lektorské činnosti se věnuje různým aspektům komunikace knihoven, prezentačním dovednostem nebo krativnímu psaní. V následující […]

DILIA překladatelská dílna Jiřího Joska

V letošním roce se dílna zaměří na komorní hry z anglickojazyčné oblasti. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o překlad divadelních her. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu tohoto typu textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Vybráni budou tři stipendisté […]

Stáž na Zastoupení Evropské komise v ČR

Stáž na Zastoupení Evropské komise v České republice představuje jedinečnou příležitost k získání praktických zkušeností v oblastech: mezinárodních vztahů, komunikace, médií, a přípravy a organizace různorodých akcí. Délka stáže a náplň práce: Během 4 až 6 týdnů se stážistky a stážisté aktivně zapojí do práce na aktuálních evropských tématech, jako jsou digitální inovace, ochrana demokracie, právní stát a udržitelnost. Stáž lze využít k rozvoji dovedností a prohloubení znalostí […]

Call for Aplicants: Aspen Young Leaders Program

Aspen Young Leaders Program je leadershipový program pro mladé profesionály do 35 let, kteří aktivně působí ve střední Evropě, především v ČR, na Slovensku, Maďarsku nebo v Polsku. Letošní ročník se bude konat 22.–25. srpna 2024. Podávání přihlášek pro letošní ročník, který se uskuteční 22.-25. srpna 2024, je 14. dubna 2024. Popis programu The Aspen Young Leaders Program (AYLP) offers emerging […]

PraguELE V-2024

PraguELE, workshop pro učitele španělštiny, si klade za cíl vytvořit prostor pro společné setkávání a sdílení zkušeností mezi vyučujícími španělštiny z České republiky i celého světa. Zaštiťujícím tématem tohoto ročníku bude nastupující technologická éra a výzvy, které s sebou přináší. Hlavními body budou: podpora kritického myšlení našich studentů, rozvoj digitální kompetence studentů a učitelů, integrace umělé inteligence do našich vzdělávacích metod. […]

Family and Business in the Aftermath of Genocide: Jewish Family Firms in West Germany

Katedra Blízkého východu srdečně zve na přednášku Anny Holian z Arizona State University s názvem „Family and Business in the Aftermath of Genocide: Jewish Family Firms in West Germany“.

Kruh přátel českého jazyka | Jan Wiendl a Josef Vojvodík: Interpretační cesty k básnické skladbě Jana Zahradníčka Znamení moci a české poezii přelomu 40. a 50. let 20. století

Anotace Intenzivní prožitek dehumanizace světa, který básník Jan Zahradníček ve svém válečném díle i v titulech, které vydal bezprostředně po konci 2. světové války, reflektoval, stál v ostrém rozporu s masivní představou nutné rekonstrukce sociálního a politického uspořádání, které se řadě současníků jevily jako jediné možné východisko z válečné katastrofy. Radost z osvobození od nacionálně socialistického teroru vbrzku zastínily Stalinovy mocenské nároky ve střední […]

Aktuální otázky archeologie | Miroslava Daňová a Tomáš Kolon (Trnava): Rímsky vojenský tábor v Iži a jeho spojenie s Brigetiom

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku Miroslavy Daňové a Tomáše Kolona (Trnava) s podtitulem „Aktuálne výsledky výskumov / Neskoroantické rezidencie germánskych elít v barbariku (interpretácia a datovanie na príklade lokality Bratislava-Podunajské Biskupice)“. Přednáška se bude konat 10. dubna 2024 v Kampusu Hybernská od 16:30 v místnosti A.3.

Stále aktuální? Lidská práva v polarizovaném kontextu

Konference, která se uskuteční 10. dubna 2024 od 13:00 v hlavní budově FF UK v místnosti P200, je součástí projektu OliPol řešeným akademičkami a akademiky z Ústavu politologie FF UK (prostorprospor.cz). Cílem této konference je vystoupit z defenzivní pozice a prozkoumat z různých pohledů měnící se vnímání lidských práv. Konference má za cíl na jedné straně zmapovat dopady společenské polarizace na pojetí lidských práv, a na […]

Lukáš Babka a Ludmila Šmídová: Specializované fondy Národní knihovny ČR (Slovanská knihovna, Hudební oddělení)

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK vás srdečně zve na přednášku Lukáše Babky a Ludmily Šmídové na téma Specializované fondy Národní knihovny ČR, která se bude konat 8. dubna 2024 od 10:50 online v MS Teams. V následující přednášce se budeme věnovat specializovaným knihovním fondům ve sbírkách Národní knihovny ČR. Slovanská knihovna je odbor Národní knihovny zaměřený na slavistiku, […]

Výtvarná soutěž Sny o Antice

Soutěž se vyhlášuje u příležitosti konání stejnojmenného festivalu, který se uskuteční 22.–25. dubna 2024. Soutěžní práce ve třech kategoriích – kresba, malba a socha – je možné posílat do 5. května 2024.   Témata příspěvků: 1) Lúkianos Stejné je to s takovými obrazy: člověk se nestane větším, jestliže ho někdo přirovná k božstvu, ale božstvo se nutně zmenší, protože se musí […]

Inovační soutěž „Měníme svět pohybem“

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je 7. dubna 2024. Letošní ročník je otevřený pro studující všech forem studia na veřejných, státních a soukromých vysokých školách. Hlásit se […]

Přednáška Vladimíra Petkeviče – Morfologická disambiguace: spolupráce lingvistické introspekce a strojového učení

Výklad se při této bilanční přednášce doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc., zaměří na způsob, jakým se dnes morfologicky anotují korpusy současné češtiny řady SYN. Jako vhodné se ukazuje spojení úvah o morfologickém a syntaktickém systému češtiny vyjádřených disambiguačními pravidly s metodami strojového učení. Autor popíše systém pravidel i motivaci jeho vzniku a osvětlí jeho fungování příklady. Bude dále charakterizovat spolupráci obou […]

Debata | Od druhé intifády do 7. října: Politika a násilí v Izraeli a Palestině

Rozhovor předních znalců historie a politiky Izraele a Palestiny o tom, co předcházelo teroristickému útoku ze 7. října 2023 na Izrael a válku proti Gazy. Pavel Barša, Nataša Dudinská, Břetislav Tureček a Marek Čejka budou diskutovat o šancích a selhání plánů na politické řešení a o transformaci izraelské a palestinské společnosti v posledních desetiletích. Moderovat bude Zora Hesová. Debata se uskuteční 4. dubna 2024 v hlavní budově FF UK od […]

Drákulovské dilema – Jak se Vlad Napichovač stal ikonou Rumunska

Rumunský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Ústavem etnologie a středoevropských a balkánských studií FF UK a Ústavem světových dějin FF UK srdečně zvou na přednášku Drákulovské dilema: Jak se Vlad Napichovač stal ikonou Rumunska. Přednášku prosloví dva přední odborníci na „drákulovskou“ tematiku, dr. Adrian Gheorghe z mnichovské univerzity a dr. Albert Weber z univerzity v Řezně. Akce se uskuteční 4. dubna 2024 od 12:30 do […]

Kruh přátel českého jazyka | Věra Dvořáčková: Bohuslav Havránek mezi vědou a politikou

Anotace Bohuslav Havránek patří bezesporu mezi nejvýraznější postavy české, resp. československé lingvistiky. Byl nejen talentovaným a všestranným lingvistou, ale též schopným organizátorem a stratégem, který zejména po skončení druhé světové války nabyl značné moci a vlivu. Zároveň se však po roce 1948 musel vyrovnávat se skutečností, že ve funkcích, které zastával, nebylo možné stát stranou oficiální politiky a ideologie. Cílem této […]

Hunting Practices on Display. Sustainability and Blood Sports in Fin de Siècle Europe through the Lens of the Environmental Humanities

Hunting is among humanity’s oldest cultural practices. It is a prism for progress in science and technology, for attempts to control nature, gender issues, and social change. Based on rigid rules and traditional values, it reflects status, power, and social belonging. While hunters are often considered mediators between the animal kingdom and the human world, the […]

Aktuální otázky archeologie | Joanna Markiewicz (Wroclaw): Items and Ideas: On Contact Zones between the La Tene World and the North

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku Joanny Markiewicz (Wroclaw), která se bude konat 3. dubna 2024 v Kampusu Hybernská od 16:30 v místnosti E.1.

Will AI Make Us Immortal?

Department of Philosophy and Religious studies invites you to public lecture „Will AI Make Us Immortal? Mind Uploading and Personal Identity“ by Ralph Stefan Weir (Oxford / Lincoln). The lecture will take place on 3 April 2024 at 2:10 pm in room P217 at the main building of CU FA (nám. Jana Palacha 1/2, Prague 1). A […]

Probíhající akce


Španělština A1.2

Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1. Semestrální kurz na úrovni A1.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 4–7 učebnice Vente 1, Libro […]

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona

Náplní kurzu bude četba vybraných míst Nového zákona v různých latinských překladech (kromě Vulgaty různá vydání Theodora Bezy a Erasma Rotterdamského a příležitostně i další). Cílem bude srovnat, jakou překladatelskou strategií která verze volí, a zamyslet se nad rozdíly jak jazykovými, tak obsahovými. Materiály (vždy jeden vybraný krátký úsek v několika latinských verzích spolu s řeckým originálem) studentům poskytne vyučující. Vstupní úroveň: Kurz […]

Latina. Kurz pro začátečníky

Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů, od 7. 3. 2024 […]

Němčina – kurz pro studenty a pracovníky vyjíždějící do německy mluvících zemí

Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na jazykové dovednosti a (nejen regionálně) typická konverzační témata, která pomohou účastníkům úspěšně zvládnout první týdny pobytu v cizině v rámci studijních a pracovních pobytů. Účastníci se zaměří především se na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu životu. Součástí kurzu je také seznámení se s aktuálními společenskými otázkami v německy […]

Francouzština A1.2

Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6–10 v učebnici Vite […]

Němčina – překladatelský seminář

Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Předpokládá znalost německého jazyka na úrovni B2/C1. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s překladatelskou teorií a osvojit si fundamentální překladatelské dovednosti na základě překladu německých krátkých textů z různých funkčních stylů, zejména stylu administrativního a odborného, do češtiny. V druhé polovině kurzu je možné se vzhledem k aktuálním okolnostem […]

Němčina – procvičování gramatiky (B2/C1)

Kurz na úrovni B2-C1 procvičování gramatiky je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci, a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních B2 a C1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných […]

Ruština B1.2

Kurz navazuje na kurz B1.1. a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde.Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály […]

Němčina A2

Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A2. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A2. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do […]

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení. Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od 5. 3. 2024 Forma výuky: online, úterý 15:50–17:20 Vyučující: […]

Španělština B1.2

Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 5–10 učebnice Nueva Aventura 2, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se […]

Němčina B1.2 (1×2 hodiny týdně)

Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1.1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.1. Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od 5. 3. 2024 Forma výuky: online, úterý 14:10–15:40 Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. Cena: 2 730 Kč, pro studenty UK 1 950 Kč; pro zaměstnance UK […]

Španělština A1.1

Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1–3 učebnice Vente 1, Libro del […]

Časopis Obscura vyhlašuje publikační výzvu na texty s historickou tematikou

Napsali jste vynikající text s historickou tematikou, který by rozhodně neměl zůstat ležet v šuplíku? Přispějte svými dosud nepublikovanými pracemi do Obscury, studentského historického časopisu věnovaného prezentaci odborných i neodborných úspěchů mladých, začínajících historiků a historiček. Obscura je polorecenzované studentské periodikum, které si klade za cíl podporovat diskuzi v rámci oboru, propojovat studující a propagovat jejich ranou akademickou tvorbu. Poskytujeme platformu […]

Mluvíme německy bez zábran

Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií se znalostí němčiny minimálně na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost […]

Němčina B1.2 (2×2 hodiny týdně)

Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1.1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.1. Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od 4. 3. 2024 Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30–19:00 (C151), středa 17:30–19:00 (C455) Vyučující: PhDr. Karel Mika Cena: […]

Ruština A1.2

“Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně v LS. Kurz A1.2 navazuje na kurz A1.1. Během dvou semestrů tak student dosáhne úrovně A 1, což je běžné tempo pro výuku jazyka […]

Přípravný kurz pro uchazeče o studium filosofie na FF UK

Třídenní workshop pro zájemce o studium filosofie probíhá online nebo v kombinované formě o třech víkendových dnech od února do dubna. Zaměřuje se na práci s povinnými texty k přijímací zkoušce. Uzávěrka přihlášek je 10. 2. 2024.

Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Kurz o rozsahu 48 vyučovacích hodin (12 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, […]

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu aktiva, sloveso sum, esse a skloňování substantiv 1.–2. deklinace. Kurz se zakládá na četbě učebnice Lingua latina per se illustrata (Familia Romana) v rozsahu zhruba 6.–10. kapitoly prvního dílu. Studenti se tak seznámí s vazbou jmen […]

Výstava Když Brnem táhli mamuti

Po delší době se do Pavilonu Anthropos navrátí atraktivní obrazy Zdeňka Buriana, na jejichž přípravě se podílela dr. Barbora Půtová z Ústavu etnologie FF UK. Výstava bude otevřená  od 21. června 2023 do 31. prosince 2023. Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Bude se jednat o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům […]