Kalendář akcí

«

březen 2019

»
 
So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
1
2

2.3.2019

Podnikni to Praha 2019

Konference, která vám ukáže, že podnikat můžete nejen ve firmě či neziskovce, ale že můžete vytvořit a podniknout svůj vlastní projekt. Přijďte se inspirovat zajímavými osobnostmi ze světa byznysu a o...

3
4

4.3.2019

Zaměřeno na ženy – tematický týden k příležitosti Mezinárodního dne žen

V týdnu před Mezinárodním dnem žen se v některých jazykových kurzech zaměříme na témata týkající se žen. Anglická sekce vybrala pro studenty a studentky kurzu Akademické čtení (úterý, 9:10) článek ...

5
9
10
11
16
17
19
21

21.3.2019

Marilyn Booth: Authorizing feminist readings of Islamic history

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR Vás zve na další přednášku ze série Middle East Lecture Series. Profesorka Marilyn Booth z University of Oxford povede přednášku s názvem Aut...

23

23.3.2019

Setkání Asociace učitelů španělštiny v České republice

Svojí návštěvou nás poctí a představí se nám JE pan Ángel Lossada Torres Quevedo, nový velvyslanec Španělska v České republice, a paní Amaya Cal Linares, nová atašé pro vzdělávání španělského velvysla...

24
26
29
30
31

International Conference World War II: History and Memory

BOHEMs (PRIMUS Research Project), Faculty of Social Sciences, Charles University, cordially invites you to the international conference entitled „World War II: History and Memory.“ The conference aims at deepening the discussion on the role of WWII in modern history, echoing even in the present times. It seeks to grasp the phenomenon of the Second World […]

Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. století

Přednáška se bude věnovat vývojovým tendencím srbštiny a chorvatštiny ve srovnání s českým prostředím, případně s jazykovou situací v bývalém Československu. Budou popsána východiska, která vedla k zformování srbochorvatského jazyka, k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbochorvatského jazyka a k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbsko-chorvatského jazykového areálu, kde budou zohledněny odlišné sociokulturní vlivy, které působily na podobu dnešní srbštiny a […]

Přednáška Timothyho Powera (University of Oxford): Bolsonaro and the Rise of Right-Wing Populism in Brazil

The election of Jair Bolsonaro in October 2018 surprised many observers. This presentation argues that Bolsonaro’s election was only possible due to a confluence of several severe and simultaneous crises, including a massive economic recession, a corruption scandal, the political polarization following the impeachment of Dilma Rousseff in 2016, and a worsening of public security. […]

Cyber Dialogue

Konference a navazující workshopy představí české i zahraniční projekty, které účinně bojují s šířením dezinformací a propagandy a pomáhají v kultivaci debaty na internetu. Získáte širší kontext technologických a společenských změn, zapojíte se do existujících či vznikajících projektů a seznámíte se s mediálními experty, vývojáři, zástupci platforem, reklamy a byznysu.

Přednášky Fabiena Faugerona

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Fabien Faugeron ze Sorbonne-Université s přednáškou „Frontières alimentaires en Europe (Moyen Âge et époque moderne)“ a „L’essor des cuisines régionales en Italie et en France“.

Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Přes bohatství literatury o české próze 19. století v ní najdeme jen nemnoho příspěvků, které by se podrobně zabývaly narativními způsoby, ještě méně pak těch, které by je sledovaly soustavně. Přednáška vychází z projektu, který je věnován právě diachronii českého vyprávění. Soustředí se na období, v němž lze zvláště v zobrazení řeči postav pozorovat zřetelné proměny. Přednáška Kruhu přátel českého […]

Categories of Differentiation: A New Theoretical Paradigm for Language Policy Research

Přednáška Abhimanyue Sharmy, odborníka na srovnávací jazykovou politiku z Univerzity Cambridge, se uskuteční za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Key factors behind the innovativeness and creativity in Finnish towns

Srdečně zveme na veřejnou přednášku Dr. Marjatty Hietaly, přední finské historičky a emeritní profesorky Finské akademie věd, která se koná v rámci magisterského programu Erasmus Mundus TEMA+ European Territories: Heritage and Development.

Among Āśrams and Melā: In search of Sādhus and Yogic practices in India

In this talk we are going to discuss ethnographic work among ascetics (sādhus, bābās) in India. After a practical introduction on how to undertake this kind of research, we will enter the field of the Kumbh Melā and of various āśrams to describe four main traditional ascetic orders (the sampradāyas of Daśanāmīs, Nāths, Rāmānandīs, and […]

Setkání Asociace učitelů španělštiny v České republice

Svojí návštěvou nás poctí a představí se nám JE pan Ángel Lossada Torres Quevedo, nový velvyslanec Španělska v České republice, a paní Amaya Cal Linares, nová atašé pro vzdělávání španělského velvyslanectví. Ústav translatologie FF UK představí Petra Mračková Vavroušová s příspěvkem nazvaným Mezikulturní komunikace: Španělština pro překlad a tlumočení. Ze Španělska přijede Fernando Cid Lucas a průřezově […]

Oslavy 50 let od vydání „Ethnic Groups and Boundaries.“

Ústav etnologie FF UK zve na oslavy padesátého výročí vydání nejcitovanější knihy k problematice etnicity Ethnic Groups and Boundaries, F. Barth (ed.) 1969 a prezentaci knihy Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of 50 Years, Thomas Hylland Eriksen – Marek Jakoubek (eds.) Routledge 2019.

Perverzita: dějiny, vnímání a přístupy

Studentská interdisciplinární konference k dějinám perverzity a perverzitě v dějinách. Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. To, co bylo znakem normálnosti například ve středověku, se mohlo dočkat odmítnutí ze strany […]

Marilyn Booth: Authorizing feminist readings of Islamic history

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR Vás zve na další přednášku ze série Middle East Lecture Series. Profesorka Marilyn Booth z University of Oxford povede přednášku s názvem Authorizing feminist readings of Islamic history: Zaynab Fawwaz and the gender politics of Egyptian public discourse in the fin-de-siècle. Abstract: Lebanese-Egyptian Zaynab Fawwaz (c1850-1914) was […]

Přednáška Ilana Pappého: O současném Izraeli

Filosofický spolek Praxis si vás dovoluje pozvat na přednášku izraelského historika Ilana Pappého, která bude vycházet z jeho nejnovější knihy Deset mýtů o Izreali (Ten Myths about Israel). Pappé se ve svých pracích zabývá převážně moderním Blízkým východem a dějinami Izraele a Palestiny, ale i vztahem mezi mocí a věděním, kritickou analýzou diskursu či multikulturalismem. V první […]

Gaučoviny Jirky Pilipa

Zábavná talkshow, tentokrát na téma vzdělávání s školství. Moderuje Jirka Pilip. Hosty budou děkan FF UK doc. Michal Pullmann, Ph. D., Ing. Jaromíra Vítková, členka senátního výboru pro vzdělávání, Parlament ČR, Miloš Bělohlávek, historik a popularizátor historie a spolek Výluka, inkubátor motivovaných učitelů a učitelek.

Naďa Hynková Dingová, Alena Macurová, Radka Nováková: Český znakový jazyk – ohrožený jazyk?

Český znakový jazyk je menšinový jazyk, který je preferovaným jazykem českých neslyšících, tj. cca 10 000 až 40 000 lidí (podle údajů J. Hrubého). V přednášce budeme hovořit o tom, z jakého důvodu český znakový jazyk, resp. znakový jazyk uvádíme jako příklad ohroženého jazyka, o nejrůznějších vlivech působících na podobu jazyka včetně vlivu ostatních jazyků, a to mluvených i znakových. […]

Přednáška Julie Fiedorczuk: What does poetry have to do with ecology?

What does poetry have to do with ecology? From nature poetry to the poetries of the self-conscious Anthropocene What does poetry have to do with ecology? One way to answer this question is to point out that more-than-human nature has always been one of the central topics for the poetic imagination. Beginning with the Hebrew […]

SpoCo – a bottom-up initiative to build Slavic spoken corpora

In the talk, the SpoCo infrastructure for Slavic (and non-Slavic) spoken (and non-spoken) corpora is presented. I show how the platform evolved, discuss its functionality and give an outlook on its future development. While I will predominantly focus on the Corpus of Spoken Rusyn, other Slavic corpora will be touched upon as well.

Studentská konference „Evoluce politiky“

Je tu druhý ročník Studentské konference! Tentokrát s názvem „Evoluce politiky“. Leží vám v šuplíku zajímavý výzkum nebo se vám povedla závěrečná práce? Stejně jako v minulém roce máte možnost prezentovat vaši závěrečnou práci, či výzkum. Vaše abstrakty zasílejte na info@ssiips.cz, deadline je 31. 3. 2019. Budeme se těšit na vaše příspěvky! Více informací naleznete na www.ssiips.cz/konference.

Přednáška profesorky Dorothee Rösenberg

Přednáška La Bohème et la Tchécoslovaquie dans l'(auto)biographie de Rita Schober, romaniste allemande, se zabývá osobností Rity Schoberové (1918–2012), která se narodila v Rumburku. Své mládí prožila v československých Sudetech, studia zahájila na Karlově universitě v Praze, promovala na samém konci Protektorátu na Německé universitě v Praze a v roce 1946 byla z obnoveného Československa vysídlena do sovětské okupační zóny v Německu. […]

Informační schůzka pro zájemce o magisterské obory překladatelství a tlumočnictví

Ústav translatologie FF UK zve všechny zájemce o navazující magisterské studium oborů překladatelství a tlumočnictví na informační schůzku, která se bude konat v pondělí 18. 3. 2019 od 17 hodin v místnosti č. 206 ve Šporkově paláci (Hybernská 3). Na schůzce proběhne krátká prezentace nabízených oborů, uchazeči se seznámí s obsahem přijímacích zkoušek a dostanou prostor pro kladení dotazů.

Step by step – seminář jógy

Základní informace o tom, co je jóga a proč je, nebo není vhodná právě pro nás. Kromě aktuálního pojetí jógy nahlédneme i do její historie. Budeme si povídat, ale také cvičit.

Ildikó Horváth: O aktuálních problémech teorie a praxe tlumočení

Srdečně zveme všechny zájemce z řad studentů i akademiků na sérii čtyř translatologických přednášek doc. dr. Ildikó Horváth, PhD., z univerzity ELTE Budapešť. V angličtině bude přednášet o aktuálních problémech teorie a praxe tlumočení: 1) Professionnal bilingualism vs. natural bilingualism 2) Creativity in interpreting 3) Sport psychology and interpreting 4) Machine (artificial intelIigence) interpreting Pobyt hostující profesorky a […]

Wiaczesław Nowikow: El sistema verbal español vs. el sistema verbal polaco

Dne 15. března ve 13.20 vystoupí v učebně 49/C prof. Wiaczesław Nowikow z Uniwersytet Łódzki s přednáškou: El sistema verbal español vs. el sistema verbal polaco. Přednáška bude proslovena ve španělském jazyce, všichni zájemci jsou srdečně zváni. Přednáška je součástí projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nábor členů U.S. Ambassador’s Youth Council

Co je to Youth Council? Youth Council je skupina anglicky mluvících mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti let, která radí velvyslanci a velvyslanectví Spojených států v Praze, jak nejlépe oslovit českou mladou generaci a jak s ní komunikovat, a která společně pracuje na projektech podporujících občanskou společnost a česko-americké vztahy. Co je možné získat? Členové Youth Council se […]

Jozef Tancer: V raji „nemčenia a maďarčenia“. Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918

Jazyková situácia v Bratislave po prvej svetovej vojne je predmetom neutíchajúceho záujmu tak širokého publika ako aj bádatel´ov. Viaže sa predovšetkým na fenomén viacjazyčnej komunikácie, aktuálny nielen v širšom spoločenskom, ale aj v odbornom diskurze viacerých disciplín. Hoci Bratislava bola viacjazyčným mestom aj pred rokom 1918, naše laické aj vedecké predstavy o tunajšej viacjazyčnej komunikácii, ako aj fluidum […]

Přednášky Oliviera Marina

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Olivier Marin z Université Paris-Nord s přednáškou „La fabrique de l’espace religieux centre-européen au Moyen Âge. Présentation d’un thème de recherche au long cours“ a „L’expérience de la frontière d’après le Liber de legationibus de Gilles Charlier“.

Jan Hon: Starší česká překladová epika: bilance a výhledy

Dvorské romány, hrdinské eposy i tzv. knížky lidového čtení, které byly od 14. do 16. století překládány – převážně z němčiny – do češtiny, dlouho mezi bohemisty platily za podřadnou zábavnou četbu, pozdní chabé snahy dohnat literární život západní Evropy a vůbec za literární památky druhořadého významu. Pohled na ně se pomalu mění až v posledních letech, a to […]

Kelly St. Pierre: Smetana, Wagner, and the Music Battles of the 1870s

In the past, scholarly discussions of the “music battles” have focused on either disparaging Smetana’s opponents or rescuing him from the possibility of Wagner’s influence. In this paper, I want to shift from perpetuating the “battles” to investigating the propagandist strategies of Smetana’s supporters. Doing so opens up new understandings of Smetana and his compositions, […]

Představení knihy Jan Lucemburský: „královská“ monografie

Kniha Lenky Bobkové „Jan Lucemburský: otec slavného syna“ se pokouší o vyvážené hodnocení osoby a vlády Jana Lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto významného panovníka – prvního Lucemburka na českém trůně. Proč se stále traduje přesvědčení, že to byl „král cizinec“? Liší se jeho vnímání v české a zahraniční historické produkci? Jak ovlivnil tehdejší české politické […]

Maarten Janssen: TEITOK, a web-based platform for viewing, creating, and editing corpora

In this talk I will give a general overview of TEITOK, an online system for making corpora available and searchable, but at the same time for editing them, annotating, and correcting. In TEITOK, a corpus consists of a collection of heavily annotated, Text-Encoding Initiative (TEI) compliant XML files, each of which can be edited individually. […]

Jürg Glauser: Incorporation and Excorporation of poetry and books

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na přednášku Jürgena Glausera z University of Zurich „Incorporation and Excorporation of poetry and books: Mead of poetry in Old Norse sources compared to Martians Capellas De nuptiis Philologiea et Mercurii“.

4th Conference of Young Koreanists

Konference magisterských a doktorandských studentů oboru Koreanistika. Příspěvky se budou zaměřovat na témata: History, Religion and Society, Language and Society.

CFP Working all night: modernity, night shifts and the temporal organization of labour across political and economic regimes

International workshop co-organised by the Charles University in Prague and the Graduate School of East and Southeast European Studies, University of Regensburg Prague, 14–16 November 2019. Deadline for submissions: 8 April 2019.

Pražské národnostní nepokoje roku 1897

Pražské prosincové nepokoje roku 1897 byly vrcholem národnostních konfliktů před Velkou válkou. V Praze se od roku 1848 nekonaly žádné bouře takových rozměrů, které by zároveň tak hluboce ukazovaly nespokojenost českých obyvatel. Demonstrace, které přerostly v pogrom, zahýbaly základy velké říše a bezstarostností těch, kteří v monarchii bezvýhradně věřili, vyvolaly pocit ohrožení a obavu o následující vývoj státu. […]

Filosofická kavárna: S J. P. Árnasonem a M. Kreuzziegerem o eurasijských modernitách

Hosté nejprve představí problematiku modernity, jejíž zkoumání získává v současném prostředí globálních interakcí a utváření nových civilizačních konstelací novou dynamiku a naléhavost. V českém prostředí se v souvislosti s filosofií dějin těmito otázkami zabýval již J. Patočka nebo J. Krejčí, odborník na srovnávací dějiny civilizací. Od 90. let 20. století se o revizi konceptu modernity pokusili S. N. Eisenstadt, G. Therborn […]

Zdeňka Kohoutková: Pojmenování hmyzu v češtině

Mnohá česká pojmenování hmyzu vznikla dávno předtím, než švédský přírodovědec, lékař a zakladatel botanické a zoologické nomenklatury Carl Linné zavedl v 18. století systém vědeckého názvosloví pro organismy. Proto můžeme u mnoha názvů hmyzu sledovat jejich praslovanský, případně indoevropský původ. O novotvary se v 19. století zasadil Jan Svatopluk Presl a některé z nich užíváme dodnes, další pojmenování byla vytvořena […]

Tammy S. Gordon: Photographic Culture and the Roots of US Tourist Behaviors Abroad, 1888–1932

This lecture will be based on new research on the first generation of tourist photography in the United States, particularly on Eastman Kodak Company marketing and its role in promoting tourism abroad. The lecture is based on research that led to the book manuscript (currently under review) titled The Mass Production of Memory: Leisure Travel […]

Hudba k siréně

Jedinečný minikoncert ke zvuku sirény. Iniciátorem projektu je Orchestr BERG, partnery jsou Český rozhlas, který bude koncert živě přenášet, a FF UK. Autorem kompozice je PhDr. Miroslav Pudlák, CSc., z Ústavu hudební vědy FF UK. Koncert trvající cca 17 minut je určen všem studentům, pedagogům a zaměstnancům FF UK i široké veřejnosti. Vstup volný.

Ptejte se na UKAŽ: Osobní konzultace v knihovně

Máte potíže s vyhledáváním přes univerzitní vyhledávač informačních zdrojů UKAŽ? Vyhledávač nefunguje, jak má, anebo funguje jinak, než byste čekali? Nevíte, jak se prokousat k plným textům? Chtěli byste si přizpůsobit a zpřesnit vyhledávání podle svých potřeb? Chcete používat UKAŽ efektivněji? Přijďte se poradit do knihovny. Přímo s počítačem (vlastní si brát nemusíte) v UKAŽi vám názorně ukážeme co […]

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět

Festival Jeden svět nabízí vyučujícím a studentům na FF UK možnost spolupráce na letošním ročníku. V přiloženém souboru naleznete seznam vybraných filmů s anotacemi, trailery a termíny projekcí seřazených podle pracovišť FF UK. Můžete se zúčastnit jako moderátoři či jako debatující v pofilmových diskuzích. V případě zájmu se ozvěte na e-mail: barbora.hudeckova@jedensvet.cz. Tématem Jednoho světa 2019 je bezpečná blízkost. […]

Zaměřeno na ženy – tematický týden k příležitosti Mezinárodního dne žen

V týdnu před Mezinárodním dnem žen se v některých jazykových kurzech zaměříme na témata týkající se žen. Anglická sekce vybrala pro studenty a studentky kurzu Akademické čtení (úterý, 9:10) článek ‚A View from Other Cultures: Must Men Fear Women’s Work?‘. V kurzu Intercultural Competence (středa, 12:30) se zaměříme na příklad genderové nerovnosti znázorněné v reklamě. Dále všechny studenty a […]

Podnikni to Praha 2019

Konference, která vám ukáže, že podnikat můžete nejen ve firmě či neziskovce, ale že můžete vytvořit a podniknout svůj vlastní projekt. Přijďte se inspirovat zajímavými osobnostmi ze světa byznysu a osobního rozvoje.

Probíhající akce


Medieval Thought

Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective – AAA500164 The course will combine elements of lecture and seminar focusing on a range of topics from historiography, histories of literature, literary theory, history of art, history of architecture, history of religion, philology and theology discussed in the framework of medieval studies. Each session will feature a talk by […]

Mezinárodní den řeckého jazyka a překladatelská soutěž

Dne 9. února 2019 oslavíme Mezinárodní den řeckého jazyka. Tento den byl vybrán podle výročí úmrtí Dionysia Solomose (8. dubna 1798 – 9. února 1857), zakladatele novořecké poezie a autora textu řecké hymny. U příležitosti tohoto svátku řeckého jazyka vyhlašuje Česká společnost novořeckých studií ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK a Ústavem klasických studií MU […]

Anglo-Czech Educational Fund – stipendia na studium v UK

Stipendium Anglo-Czech Educational Fund 2019/20 je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Žadatelé bývají při získávání tohoto typu stipendia každoročně velmi úspěšní. Uzávěrka přihlášek je 28. února.

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]