Kalendář akcí

«

červen 2023

»
 
Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt
1
2
3
7
10

10.6.2023

11
12
14
17
21
23
24
25
28
30

Pride Month: Thrácká láska – Mužská homosexualita v umění inspirovaném antickou mytologií

Filozofická fakulta UK zve na přednášku s diskuzí Blahoslava Uhroviče z Katolické teologické fakulty UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, která se bude konat ve čtvrtek 29. června 2023 od 18:00 v místnosti P200 na hlavní budově FF UK. Přednáška i diskuze se uskuteční v češtině. Řecká mytologie je dodnes významným inspirativním zdrojem pro výtvarné umění. Cílem přednášky je ukázat si […]

Pride Month: Trojhrob z Dolních Věstonic aneb Genderová záhada mladého paleolitu

Filozofická fakulta UK zve na přednášku doc. Miroslava Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2023 od 18:00 v místnosti P200 na hlavní budově FF UK. Přednáška se uskuteční v češtině. V roce 1986 byl na slavném nalezišti objeven hromadný pohřeb tří jedinců z období mladého paleolitu. […]

Call for Papers: Digitální data perspektivou humanitního vědce

Masarykova univerzita v Brně si vás dovoluje pozvat na třetí ročník specializované online konference, která je zaměřena na digitální platformy a jejich využití ve výzkumu. Konference se uskuteční virtuálně 23. listopadu 2023. Příspěvky je možné posílát do 26. června 2023. Akce je určena nejen pro badatele v oblasti digitálních humanitních věd, ale i všechny další zájemce, kteří se orientují na metodologii […]

Pride Month: Intersekce – Virgínia Quaresma aneb LGBTQ+ v Portugalsku

Filozofická fakulta UK zve na přednášku doktorandky románských literatur Kláry Trskové a dr. Karoliny Válové z Ústavu románských studií FF UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, která se bude konat ve čtvrtek 22. června 2023 od 18:00 v místnosti P200 na hlavní budově FF UK. Přednáška i diskuze se uskuteční v češtině. Přednáška přinese stručný exkurz do historie postavení LGBTQ+ osob […]

Pride Month: Situace se oteplila aneb LGBTQ+ očima lexikografie

Filozofická fakulta UK zve na přednášku s diskuzí dr. Martina Šemelíka z Ústavu germánských studií FF UK a dr. Michaely Liškové z Ústavu pro jazyk český AV ČR v rámci cyklu Pride Month, která se bude konat v úterý 20. června 2023 od 18:00 v místnosti P104 na hlavní budově FF UK. Přednáška i diskuze se uskuteční v češtině. Přednáška se zaměří na slovníková hesla […]

Překladatelé na FF UK

Druhý ročník akce se uskuteční 20. června 2023 od 18 hodin v Kampusu Hybernská. Během večera mohou pedagogové, studenti a zaměstnanci fakulty představit jak svá nově publikovaná díla, tak chystané a rozpracované překlady. Program bude zaměřený na překlady poezie, prózy či esejů, nikoli na překlady odborných textů. V průběhu večera každý překladatel stručně představí překládané dílo a přečte úryvek z překladu, případně […]

Kriminologické dny 2023

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou UK pořádá ve dnech 19.–21. června 2023 jubilejní desátý ročník konference Kriminologické dny.

17. Konference mladých slavistů

Ústav východoevropských studií FF UK zve na konferenci, která se bude tento rok zabývat tématem „Fenomén druhořadosti a okrajovosti ve slovanském areálu“. Uzávěrka přihlášek končí už 18. června 2023. Konference se bude konat 7. a 8. prosince 2023 na FF UK Více informací naleznete na oficiálních stránkách konference a facebookové události.  

Mezinárodní letní škola základů demokracie: Americké právo, politika a ekonomika

Centrum amerických studií v Římě vás zve k účasti na 4. ročníku Mezinárodní letní školy základů demokracie: Amerického práva, politiky a ekonomiky! Během letní školy získáte znalosti napříč obory jako je právo, politika, ekonomie, mezinárodní vztahy, sociologie a filozofie. Budete také rozvíjet své kritické myšlení, týmovou práci a argumentační dovednosti. Od účastníků se nevyžaduje pokročilá znalost práva, politiky nebo ekonomie. Letní […]

XIV. afaziologické sympózium a I. thomayerovský klinicko-logopedický workshop

XIV. afaziologické sympózium a I. thomayerovský klinicko-logopedický workshop pořádá Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice společně s Katedrou logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s podporou Asociace klinických logopedů ČR a Slovenskej asociácie logopédov. Sympózium se bude konat v pátek 16. 6. 2023 v budově děkanátu 3. LF UK a prakticky zaměřené workshopy navazují v sobotu 17. 6. 2023 v areálu FTN v Praze-Krči. Ústředním tématem sympózia […]

Pride Month: The + in LGBTQ+

Filozofická fakulta UK zve na workshop dr. Aleksandry Hołubowicz z Jazykového centra FF UK s jejími hosty v rámci přednáškového cyklu Pride Month, který se bude konat ve čtvrtek 15. června 2023 od 18:00 na hlavní budově FF UK v místnosti P300. Workshop se uskuteční v angličtině. The workshop will be dedicated to what the + might refer to. We will […]

Ferraty a turistika ve Wolfgangsee

Katedra tělesné výchovy FF UK zve na specializovaný kurz ferraty a turistika pro všechny zájemce, začínající i pokročilé, doplněný o další pohybové aktivity (paddleboard) u krásného jezera Wolfgangsee v Rakousku. Kurz je určen studentům FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU. V případě volné kapacity se kurzu mohou zúčastnit také studenti ostatních VŠ, zaměstnanci, členové klubu Alumni a zaregistrovaní externí uživatelé služeb […]

Pride Month: Teplo z patriarchátu – Homosexualita v literárních dílech současných německy píšících autorů s migračním pozadím

Filozofická fakulta UK zve na workshop dr. Karla Miky z Jazykového centra FF UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, který se bude konat v úterý 13. června 2023 od 18:00 na hlavní budově FF UK v místnosti P300. V rámci workshopu se posluchači seznámí se čtyřmi současnými německy píšícími autory s migračním pozadím, kteří ve svých biografických románech reprezentují homosexuální […]

Balast naživo

U příležitosti druhého roku vysílání se fakultní podcast vydává z podpalubí svého studia do Kampusu Hybernská, kde v úterý 13. června 2023 od 16:00 bude nahrávat živě spolu s vámi. Součástí této epizody je rozhovor s prof. Tomášem Halíkem z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V rozhovoru prof. Tomáš Halík, jehož myšlenka darovala fakultnímu podcastu název, rozebere metaforu humanitních věd jako […]

Knihex 2023

Vydavatelství FF UK zve na tradiční letní oslavu knih a čtenářů, která bude probíhat 10. června 2023 od 10:00 do 20:00 v Kasárně Karlín. Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské a letní atmosféře Kasáren Karlín. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé a nakladatelky, kteří živě konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde […]

Jak indián (ne)přišel o I, aneb dilema pojmu v současném diskurzu

Středisko ibero-amerických studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů srdečně zvou na jednodenní workshop, který se uskuteční v pátek 9. června ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti číslo 303. Workshop se bude zabývat pojmem Indián (a sdruženými pojmy jako indio, indígena, indiano atd.), zejména pak problematikou jeho používání v odborných, ale také v popularizačních a didaktických textech. V češtině se jedná zejména […]

Pride Month: Komentáře ke dvěma životům jednoho finského lingvisty – neboli ke dvojímu životu věčného útěku a věčného studu

Filozofická fakulta UK zve na přednášku s diskuzí dr. Jana Dlaska a doc. Yrjö Lauranta z Finských studií Ústavu germánských studií FF UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, která se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 od 18:00 v místnosti P200 na hlavní budově FF UK. Přednáška s diskuzí proběhne česky a anglicky. Jazykovědec Olli Nuutinen (1939–1995) proslul v poválečném období jako […]

Veletrh vědy

Populárně naučný veletrh, který se zabývá vědou v jejích různých podobách, se koná 8.–10 června 2023 v PVA EXPO Praha. Na veletrhu letos nabídne program Fonetický ústav a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Fonetický ústav FF UK: „Na výslovnost s ultrazvukem a čeština je také cizí jazyk“ Přijďte si vyzkoušet, jak je možné pomocí ultrazvuku sledovat pohyb jazyka […]

Pero Tafur: Skutky a cesty – křest knihy

Vydavatelství FF UK srdečně zve na uvedení českého překladu knihy Skutky a cesty (Andanças e viajes, 1454), v níž její autor, španělský rytíř, dobrodruh a cestovatel Pero Tafur popsal své cesty a podivuhodná dobrodružství v Evropě i Asii. Křest se bude konat 6. června 2023 od 19:00 v Café Montmartre. Požitek z Tafurova pozorovatelského talentu, z jeho bystrého úsudku a trefných poznámek o kvalitách německých hospod či úpadku […]

Well-being: Innovations for Students in Europe

Univerzita Karlova zve studenty, zaměstnance UK i všechny další zájemce na akci podporující well-beingu studentů, která se bude konat ve Vlasteneckém sále 5. a 6. června 2023. Akce je klíčovou součástí mezinárodního projektu WISE (Well-being Innovations for Students in Europe), jehož je Univerzita Karlova součástí. Projekt si klade za cíl zlepšit duševní zdraví a celkové blaho studentů na univerzitách po celé […]

Vodácký kurz Vltava

Vodácký kurz na řece Vltavě. Kurz se jede tzv. „na těžko“, tedy veškeré věci si každý účastník veze s sebou v lodích. Kurz je určen studentům FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU. V případě volné kapacity se kurzu mohou zúčastnit také studenti ostatních VŠ, zaměstnanci, členové klubu Alumni a zaregistrovaní externí uživatelé služeb UK. Více informací naleznete zde.

Probíhající akce


Kontinuální cvičení – Steapaerobic/bodystyling

Cvičení pro ty, kteří se chtějí i o zkouškovém protáhnout a posílit své tělo pomocí bodystylingu či stepaerobicu (lze po domluvě před hodinou nakombinovat/přizpůsobit preferencím zájemců). Účastí je možné si nahradit absence v docházce. Kurz je určen studentům i zaměstnancům FF UK, FSV UK, FHS UK a AVU. V případě volné kapacity se kurzu mohou zúčastnit také studenti ostatních VŠ. Více informací naleznete zde.

Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost (CŽV)

Ústav translatologie pořádá od 13. května do 24. června 2023 vždy v sobotu jednodenní tlumočnický kurz celoživotního vzdělávání CŽV pro odbornou veřejnost. Chcete si vyzkoušet tlumočení? Můžete se naučit dělat si tlumočnický zápis při konsekutivní tlumočení,či se dozvědět, co všechno musí tlumočník zná a umět, jaká je jeho role a jak musí dodržovat etický kodex, jak se připravovat na tlumočnickou akci, […]