Studijní oddělení

Vedoucí oddělení

Mgr. Adéla Miškanin Holubová
místnost č. 126a  tel. +420 221 619 330

Sekretářka

Markéta Strnadová místnost č. 126a  tel. +420 221 619 308

Referát přijímacího řízení
Mgr. Sára Barcuchová místnost č. 130 +420 221 619 301
Mgr. Renata Haklová místnost č. 130 +420 221 619 333
PhDr. Šárka Maun Kratinová místnost č. 130 +420 221 619 300
Referát bakalářského a magisterského studia

Vedoucí referátu  

Mgr. Natália Přibylová      místnost č. 124 tel. +420 221 619 325

Studijní referentky

PhDr. Jana Rišková, Ph.D.

A-F denní studium, vládní stipendisté

místnost č. 125 tel. +420 221 619 401

Renáta Hofmanová

G-Kj denní studium

místnost č. 125 tel. +420 221 619 268

Jitka Jalovecká 

Kk-Mi denní studium, matrika

místnost č. 124 tel. +420 221 619 323

Mgr. et Mgr. Lívia Kotuľáková 

Mj-Pj denní studium, celé kombinované studium

místnost č. 124 tel. +420 221 619 400

Šárka Hovorková 

Pk-Šj denní studium

místnost č. 124 tel. +420 221 619 389

Zuzana Rybenská

Šk-Ž denní studium, matrika, double degree programy

místnost č. 124 tel. +420 221 619 200
Referát doktorského studia
(Facebooková stránka Referátu doktorského studia)

Vedoucí referátu

Mgr. Petra Devine

 • vedoucí referátu
 • cizojazyční a meziuniverzitní studijní programy
 • studia v režimu cotutelle

seznam programů/oborů zde

 
místnost č. 127 tel. +420 221 619 319

chat v MS TEAMS

Studijní referentky

Mgr. Eva Votavová

 • studijní programy historické vědy
 • část filologických studijních programů
  (klíčová slova „literatura“, „filologie“)

seznam programů/oborů zde

místnost č. 127 tel. +420 221 619 836

chat v MS TEAMS

Každý den přítomna jen do 15.00

Martina Baslová 

 • ostatní studijní programy
 • část filologických studijních programů
  (klíčová slova „jazyk“, „lingvistika“ a programy Fonetika, Translatologie a Latinská medievistika a novolatinská studia)

seznam programů/oborů zde

místnost č. 127 tel. +420 221 619 320

chat v MS TEAMS
Bakalářské a magisterské závěrečné práce a zkoušky, imatrikulace, promoce

Mgr. Jan Brož

BZK/SZKbakalářské promoce, Ph.D. promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení

místnost č. 126 tel. +420 221 619 324

Bc. Helena Nováková

BZK/SZKmagisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení

místnost č. 126 tel. +420 221 619 324
Poplatky za studium, studium učitelství, pedagogická praxe
Klára Kordíková  místnost č. 126 tel. +420 221 619 815
Stipendia
Bc. Petra Ptáčková místnost č. 127

tel. +420 221 619 393

chat v MS TEAMS

Darja Nováková

místnost č. 124 tel. +420 771 127 620
Centrum Paluba FF UK
Fakulta respektující specifické potřeby uchazečů a studentů vycházející z jejich zdravotního stavu

Centrum Paluba FF UK

e-mail: centrumpaluba@ff.cuni.cz

Vedoucí centra

Mgr. Kateřina Holubová Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě

Sekretářka

Mgr. Kateřina Bělehrádková    Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě

Odborní pracovníci

PhDr. David Čáp, PhD. Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Klára Herčíková   Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Petra Slánská Bímová Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Radka Stará Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Veronika Šporclová Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Hana Hejlová Celetná 13 Po předchozí e-mailové domluvě
Psychologická poradna FF UK

Psychologická poradna FF UK

e-mail: psychologicka.poradna@ff.cuni.cz

tel. č.: +420 221 619 318

Vedoucí poradny

PhDr. Kristína Najbrtová

Celetná 20

místnost č. M210

Konzultace po předchozí e-mailové domluvě

Sekretářka

Mgr. Kateřina Bělehrádková   

nám. J. Palacha 2

 

Po předchozí e-mailové domluvě

 

Kontakt

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14:00 – 17:00
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek
Poštovní adresa

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

E-mailové spojení

Přijímací řízení: prijimacky@ff.cuni.cz
Nostrifikace: nostrifikace@ff.cuni.cz
Bakalářské a magisterské studium: bakalarske.magisterske.studium@ff.cuni.cz
Doktorské studium: doktorske.studium@ff.cuni.cz
Poplatky za studium: poplatky@ff.cuni.cz
Pedagogické praxe: pedagogicke.praxe@ff.cuni.cz
Stipendia: stipendia@ff.cuni.cz
Bakalářské a magisterské závěrečné práce a zkoušky: statnice@ff.cuni.cz
Promoce promoce@ff.cuni.cz

Dále e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Telefonní spojení

Uvedena u jednotlivých zaměstnanců

Proděkani
Proděkanka pro studium a přijímací řízení (vše kromě doktorského studia)

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
místnost č. 126
tel. +420 221 619 308

prodekan_studium@ff.cuni.cz

Konzultace po předchozí e-mailové domluvě (osobně nebo online)

Proděkan pro vědu a výzkum (doktorské studium)

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
místnost č. 4
tel. +420 221 619 395

prodekan_veda@ff.cuni.cz

Konzultace po předchozí e-mailové domluvě

Důležité odkazy

Formuláře