Referát projektové podpory

Grantové oddělení FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
4. patro, místnost 424

Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí Referátu
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, TAČR, NAKI, UNCE, Primus, Progres

Mgr. Lenka Žitková (částečný úvazek)
lenka.zitkova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424
NAKI, Úřad vlády, AKTION, COST, Erasmus+ (Erasmus Mundus, Jean Monnet, KA2), projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Mgr. Petra Soukupová
petra.soukupova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458
Evropské strukturální fondy, OP JAK, MSCA PF OP JAK

Mgr. Milan Cmár
milan.cmar@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458
Evropské strukturální fondy, NPO-SYRI, CRP

Bc. Romana Hudousková

romana.hudouskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 458

Metodická podpora grantového financování, NPO-Transformace, PPSŘ

Mgr. Lothar Filip Rudorfer
lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424
ERC CZ LL (MŠMT), HORIZONT Evropa, HERA, CELSA,, AHRC, SSHRC, RCN, SPS NATO, Diku.No, projekty Evropské komise a parlamentu, IVF, projekty zahraničních nadací (Japan Foundation, Toshiba foundation), Fondy EHP a Norska (DZS)

Mgr. Monika Sechovcová (částečný úvazek, v kanceláři po odpoledne, stř, pá)
monika.sechovcova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424
GA UK, SVV, Ministerstvo kultury (SFK), Ministerstvo vnitra (pogram SecPro), Magistrát hl. m. Prahy (cestovní ruch, kultura), MŠMT mobility (Rakousko, Německo, Francie), nadace (AKTION, NČHF)

Mgr. Jiří Tříska (částečný úvazek)
jiri.triska@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424

Česko-německý fond budoucnosti, GA UK, stipendia z projektů, UNCE

Mgr. Andrea Gröschlová, Ph.D.

andrea.groeschlova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 398, č. m. 450
NPO-Transformace

Bc. Anh Tú Dang
anhtu.dang@ff.cuni.cz, stipendia, GAP