Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

Setkání s děkankou u příležitosti končícího funkčního období

18.1.2018
Děkanka doc. Mirjam Friedová zve členy akademické obce FF UK na neformální setkání ve středu 24. 1. 2018 od 16 hod ve své pracovně.

Referent/ka Studijního oddělení – Referát SIS

17.1.2018
Referát Studijního informačního systému (SIS) v rámci Studijního oddělení zajišťuje zejména podporu při práci s elektronickými systémy, a to jak pro studenty, tak pro pedagogy fakulty. Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 26. 1. 2018.

Prof. Vega Cernuda převzal stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty UK

17.1.2018
Prof. Vega Cernuda spolupracuje s Ústavem translatologie FF UK od poloviny devadesátých let. Podnítil a podpořil řadu smluv v programu ERASMUS se španělskými univerzitami a otevřel vědecké a publikační kontakty v dalších španělsky mluvících zemích.

Stále ještě není pozdě Pomoci knihovně!

11.1.2018
Úspěšná sbírka Pomozme knihovně! na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku je pro velký úspěch prodloužena do 31. ledna 2018. V rámci sbírky, kterou loni 2. října vyhlásila Knihovna FF UK ve spolupráci s Člověkem v tísni, se doposud podařilo shromáždit více než 190 000 Kč.

Studentská rada FF UK pořádá vzpomínkové akce k výročí činu Jana Palacha

8.1.2018
U příležitosti 49. výročí činu Jana Palacha se koná básnický večer, pietní akt u posmrtné masky Jana Palacha, panelová diskuse a promítání filmu Žert. Akce budou probíhat od 15. ledna.