Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

14.12.2018
Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince.

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

14.12.2018
Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu.

FF UK připravila dobročinnou sbírku hraček a knížek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

13.12.2018
Podpořit děti můžete 17. a 18. prosince na sekretariátu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na hlavní budově. Sbírka bude probíhat v pondělí od 9–12 a 13–16 hodin a v úterý od 9–12 hodin.

Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

13.12.2018
Vyjádření děkana doc. Michala Pullmanna k odchodu prof. Kováře z FF UK.

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

12.12.2018
U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani.