Pro zaměstnance

Rychlé odkazy



Aktuality

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019
Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019
Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Aktuální výběrová řízení

18.2.2019
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019
Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.