Struktura a historie

Využití prostor Kampusu Hybernská

Komplex budov na adrese Hybernská 4 je naplňován činností spolupracujících subjektů – hlavním městem Prahou a univerzitou založeným zapsaným ústavem Kampus Hybernská a strategickým univerzitním projektem Hyb4City.

  • Zapsaný ústav se soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění a plynule navazuje na dosavadní charakter akcí, jako jsou koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly.
  • Projekt Hyb4City se zaměřuje na tzv. třetí roli univerzity, rozvíjí aktivity směřující k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů UK a jejich partnerů.

Akademici a studenti jsou v Kampusu Hybernská vítáni nejen jako návštěvníci akcí, ale i jako pořadatelé, více informací pod tlačítkem Akademici a doktorandi, či Studenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu Kampusu Hybernská se nachází kavárna Hlína s útulným dvorkem a zelení, Galerie HYB4, Bílá galerie HYB4, podcastové nahrávací studio, kde vzniká např. podcast Balast, galerie Artivist Lab, Jan Čejka Gallery, Knihovna věcí a Studentský dům, o který se stará platforma Studentská Hybernská. V neposlední řadě zde najdete HYB4 cirkulární dílnu a také HYB4 čítárnu, jejíž program vytváří redakce společensko-kulturního magazínu revue Prostor.

Přístupnost budov
Povrch přístupového chodníku v ulici Hybernská tvoří převážně rovná mozaiková dlažba. Robustní vstupní vrata (šířka 2x 120 cm) bez zvonkové signalizace vedou do průjezdu, ve kterém se po pravé straně nad +1 schodem nachází vrátnice (okénko výška 118 cm) a zároveň vstup do objektu A. Průjezd vede dále do dvora, kolem nějž jsou sdružené ostatní budovy B, C, D, E a F. Většina prostor kampusu, zejména výukových, je bariérová. Objekt je ale hodnocen jako částečně přístupný, protože některé části s galerijní funkcí, kavárna s čítárnou i aktivně využívaná venkovní plocha dvora alespoň částečný přístup mají.