Granty a projekty

Grantového oddělení asistuje akademikům a dalším zaměstnancům při podávání žádostí o podporu a realizaci všech typů projektů. Strukturu, úřední hodiny a kontakty na zaměstnance naleznete zde.

Aktuálně vyhlášené výzvy
Grantové příležitosti na UK
Národní grantové příležitosti
Mezinárodní grantové příležitosti
Grantové příležitosti pro studenty
Projekty EU, NPO a operační programy
Velké výzkumné infrastruktury (MŠMT)
Fondy EHP a Norska
Grantový kalendář a vyhledávání