Přenos poznatků a technologií

Přenos poznatků a technologií do aplikační sféry (jakákoliv organizace mimo akademickou půdu, např. školy, neziskové organizace a orgány veřejné správy) úzce souvisí s tzv. třetí rolí univerzity. Na Univerzitě Karlově přenos probíhá v součinnosti s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

Na FF UK je vědecko-výzkumným pracovníkům a studentům, kteří by rádi uplatnili své výsledky v praxi a aktivně je nabídli aplikační sféře, k dispozici tým koordinátorů přenosu poznatků. Koordinátoři poskytují v úzké spolupráci s CPPT UK konzultace ohledně ochrany duševního vlastnictví, přehledu možností financování transferu a aplikovaného výzkumu, vyhledání komerčního partnera či spolupráce s veřejnou sférou.

Koordinátoři jsou součástí Univerzitní inovační sítě, kterou CPPT UK buduje propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.

V roce 2019 Univerzita Karlova založila samostatnou společnost s názvem Charles University Innovations Prague (CUIP). Ta si klade za cíl přenášet poznatky vědců univerzity do praxe, tedy z akademické půdy ke komerčním subjektům.

Chcete ochránit svoje nápady, výsledky výzkumu, publikace nebo výukové materiály?

Máte zájem publikovat a zároveň si ale přejete, aby měl Váš výzkum šanci na komerční uplatnění?

Hledáte finanční podporu pro svůj projekt?

Chtěli byste s výsledky svého výzkumu začít podnikat, ale nevíte, jak na to?

Odpovědi na otázky spojené s aplikací vědy do praxe vám pomůže hledat CPPT. Obraťte se na koordinátory přenosu poznatků přímo na fakultě:

Tým koordinátorů přenosu poznatků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

společný kontakt: transfer@ff.cuni.cz

Zuzana Košková, M.A.

Oddělení projektu KREAS

inovační skaut CPPT

 

zuzana.koskova@ff.cuni.cz

Mgr. Zdeňka Filipová

proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost

 

zdenka.filipova@ff.cuni.cz

Mgr. Hana Bednářová

vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

  • propagace aktivit
  • koordinace kontaktů

 

hana.bednarova@ff.cuni.cz

+420 221 619 377

Mgr. Petra Soukupová

referentka Grantového oddělení

 

petra.soukupova@ff.cuni.cz

+420 221 619 849

Jan Veselý

  • Inovační laboratoř – Kampus Hybernská
  • s čím mohu pomoci:
    • co s nápadem (jak zjistit, jestli můj nápad stojí za to a mám pokračovat)
    • co se sebou (kariérní rozvoj, situace na pracovním trhu a budoucnost práce)

 

jan.vesely@ff.cuni.cz

Související:

Vizitky vědeckých týmů

Opatření rektora Univerzity Karlovy o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově (47/2018)
Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově
(46/2018)

Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií UK

 

Projekt Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651) je financován z prostředků  Operačního programu VVV.