Transfer & Impact Office

Přenos poznatků a technologií do aplikační sféry (jakákoliv organizace mimo akademickou půdu, např. školy, neziskové organizace a orgány veřejné správy) úzce souvisí s tzv. třetí rolí univerzity. Na Univerzitě Karlově přenos probíhá v součinnosti s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

FF UK má za sebou projekty, které se podařilo uplatnit na trhu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je společnost Charles Games. Toto herní studio spojuje poznání v humanitních oborech se softwarovým vývojem. Tvoří velmi úspěšné počítačové hry s vážným obsahem a posláním, mezi nejúspěšnější lze zařadit Attentat 1942, Svoboda 1945: Liberation, či Train to Sachsenhausen.

Dalším příkladem je ochranná známka Prověřeno v poušti. Český egyptologický ústav FF UK ji uděluje výrobkům a technologiím, které zvládly extrémní pouštní podmínky při terénních pracích.  

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je vědecko-výzkumným pracovníkům a studentům, kteří by rádi uplatnili své výsledky v praxi a aktivně je nabídli aplikační sféře, k dispozici koordinátor přenosu poznatků.

Přenos poznatků a technologií na FF UK

  • Chcete ochránit svoje nápady, výsledky výzkumu, publikace nebo výukové materiály?
  • Máte zájem publikovat a zároveň si ale přejete, aby měl Váš výzkum šanci na komerční uplatnění?
  • Hledáte finanční podporu pro svůj projekt?
  • Chtěli byste s výsledky svého výzkumu začít podnikat, ale nevíte, jak na to?

Koordinátor přenosu poznatků (inovační skaut)

Koordinátor přenosu poznatků (inovační skaut) FF UK poskytuje v úzké spolupráci s CPPT UK konzultace ohledně ochrany duševního vlastnictví, přehledu možností financování transferu a aplikovaného výzkumu, vyhledání komerčního partnera či spolupráce s veřejnou sférou.

Koordinátoři jsou součástí Univerzitní inovační sítě, kterou CPPT UK buduje propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK.

Finanční podpora projektu
Projekt Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651) je financován z prostředků  Operačního programu VVV

Pro možnou mezifakultní spolupráci si projděte také Vizitky vědeckých týmů na FF UK a dalších fakultách.