Informace pro vyjíždějící pedagogy a zaměstnance

  • Zahraniční služební cesty akademických a ostatních zaměstnanců FF UK se mohou uskutečňovat v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod, mezivládních kulturních dohod, programu Erasmus+ a případně dalších individuálních možností (granty, výzkumné záměry apod.). Podrobnosti k jednotlivým typům nalezenete
    v seznamu vlevo na této stránce.