Erasmus+

ERASMUS+
  • Je nutné, aby byla mezi FF UK a vysílající univerzitou uzavřena bilaterální smlouva (to se týká tzv. Teaching Mobility, u dalších typů mobility záleží předveším na pravidlech vysílající univerzity).
  • Přijíždějící akademik se, co se dokumentů týká, řídí pokyny své domovské univerzity.
    • Všechny dokumenty, které od akademika jeho univerzita vyžaduje, podepisuje katederní koordinátor ústavu či katedry, kam byl přijíždějící pedagog pozván a kde působí. Konkrétní podoba dokumentů se různí, stejně jako podmínky výjezdu.
  • Ze strany Erasmus kanceláře ZO FF UK je pouze potřeba zadat informace o přijíždějícím do formuláře na intranetu.
  • Pokud je pedagog do formuláře zapsán dopředu a nakonec nepřijel, případně se mu změní data pobytu, je nutné o tomto e-mailem zpravit fakultního koordinátora (martina.reiterova@ff.cuni.cz).