Ocenění ve vědě

Filozofická fakulta UK, Univerzita Karlova a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou účastnit studenti, akademičtí pracovníci i kolektivy autorů na katedrách a ústavech. Studenti i akademici fakulty jsou každoročně oceňováni za vynikající publikace, práce či za výjimečný přínos fakultě a univerzitě. O termínech a podrobnostech přihlášek se dočtete v sekci CENY FF UK, CENY UNIVERZITY KARLOVY a CENY MIMO UNIVERZITU KARLOVU.

Na FF UK se udělují také čestná ocenění za významné nebo dlouholeté působení či výjimečný přínos fakultě. V sekci MEDAILE jsou uvedeni držitelé fakultních či univerzitních medailí.