Ocenění ve vědě

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou studenti, akademičtí pracovníci i kolektivy autorů na katedrách a ústavech účastnit. O termínech a podrobnostech přihlášek se dočtete v sekci AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ. Na FF UK jsou udělována též čestná ocenění za významné nebo dlouholeté působení či výjimečný přínos fakultě. V sekci MEDAILE jsou uvedeni držitelé fakultních či univerzitních medailí. Studenti i akademici Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsou každoročně oceňováni za vynikající publikace, práce či za výjimečný přínos fakultě a univerzitě.

AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ

CENY FF UK

CENY UK

CENY MIMO UK

MEDAILE

MEDAILE FF UK

MEDAILE UK

 

Kontakt

Kontakty na odpovědná oddělení naleznete v jednotlivých sekcích.