Úspěchy ve vědě a ocenění

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Tereza Sluková

+ 420 221 619 305


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 4

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a vnější instituce a nadace během akademického roku vyhlašují řadu cen a soutěží, kterých se mohou studenti, akademičtí pracovníci i kolektivy autorů na katedrách a ústavech účastnit. O termínech a podrobnostech přihlášek se dočtete v sekci AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ. Na FF UK jsou udělována též čestná ocenění za významné nebo dlouholeté působení či výjimečný přínos fakultě. Přehledy oceněných za jednotlivé roky jsou uvedeny v tabulkách v části ČESTNÉ VĚDECKÉ HODNOSTI. V sekci MEDAILE jsou uvedeni držitelé fakultních či univerzitních medailí. Studenti i akademici Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsou každoročně oceňováni za vynikající publikace, práce či za výjimečný přínos fakultě a univerzitě. Aktuální informace naleznete v sekci ÚSPĚCHY VE VĚDĚ.

AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ

CENY FF UK

CENY UK

CENY MIMO UK

ČESTNÉ VĚDECKÉ HODNOSTI

ČESTNÉ AFILIACE K FF UK

ČESTNÉ DOKTORÁTY

EMERITNÍ PROFESOŘI

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI

MEDAILE

MEDAILE FF UK

MEDAILE UK