Ceny FF UK

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Tereza Sluková
+ 420 221 619 305


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

FF UK každoročně vyhlašuje Cenu Jana Palacha, která je v současnosti jedinou celofakultní studentskou cenou. Ústav románských studií dále pořádá pro své studenty Cenu Kateřiny Krausové, Katedra psychologie Cenu prof. Zdeňka Matějčka a Ústav českého jazyka a didaktiky s Ústavem anglofonních literatur a kultur Mathesiovu cenu. Podrobnosti o jednotlivých fakultních cenách naleznete níže.

CENA JANA PALACHA Za vynikající samostatnou publikační činnost; mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce; nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK.
CENA KATEŘINY KRAUSOVÉ Za diplomovou práci v oboru Španělská filologie nebo dalším romanistickém oboru.
CENA PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA Za diplomovou práci obhájenou na Katedře psychologie.
MATHESIOVA CENA Za bakalářskou nebo diplomovou práci obhájenou na Ústavu anglického jazyka a didaktiky nebo Ústavu anglofonních literatur a kultur.