Ceny FF UK

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Michal Otáhal

michal.otahal@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

FF UK každoročně vyhlašuje Cenu Jana Palacha, která je v současnosti jedinou celofakultní studentskou cenou. Ústav románských studií dále pořádá pro své studenty Cenu Kateřiny Krausové, Katedra psychologie Cenu prof. Zdeňka Matějčka a Ústav českého jazyka a didaktiky s Ústavem anglofonních literatur a kultur Mathesiovu cenu. Podrobnosti o jednotlivých fakultních cenách naleznete níže.

CENA JANA PALACHA Za vynikající samostatnou publikační činnost; mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce; nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK.
CENA KATEŘINY KRAUSOVÉ Za diplomovou práci v oboru Španělská filologie nebo dalším romanistickém oboru.
CENA PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA Za diplomovou práci obhájenou na Katedře psychologie.
MATHESIOVA CENA Za bakalářskou nebo diplomovou práci obhájenou na Ústavu anglického jazyka a didaktiky nebo Ústavu anglofonních literatur a kultur.