Cena Jana Palacha

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena Jana Palacha je oficiální fakultní cena, která je udělována studentům FF UK za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Cena je udělována koncem února či začátkem března. Slavnostní předávání ceny probíhá na zasedání Vědecké rady FF UK.

S předáním ceny je spojena finanční odměna ve výši až 40 000 Kč.

NÁVRH A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JANA PALACHA
PŘIHLÁŠKA CENA JANA PALACHA 
(Pokud se Vám obsah formuláře nezobrazuje, uložte si soubor na svůj počítač.)