Cena Jana Palacha*

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Renáta Hofmanová
+ 420 221 619 268
renata.hofmanova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
1. patro, místnost č. 124

Cena Jana Palacha je oficiální fakultní cena, která je udělována studentům FF UK za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Cena je udělována koncem února či začátkem března. Slavnostní předávání ceny probíhá na zasedání Vědecké rady FF UK.

NÁVRH A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JANA PALACHA
Přihláška Cena Jana Palacha
*Pokud se Vám obsah formuláře nezobrazuje, uložte si soubor na svůj počítač.

Cenu Jana Palacha administrativně zajišťuje Studijní oddělení, referentka Renáta Hofmanová (renata.hofmanova@ff.cuni.cz).