Národní cena vlády Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava, udělovaná v rámci projektu Česká hlava realizovaného společností Česká hlava s.r.o. od roku 2005, vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Oceněný musí být státním občanem České republiky. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je udělováno buď vládou jako Národní cena vlády Česká hlava formou finančního ocenění ve výši 1 000 000,- Kč, anebo poskytovatelem formou finančního nebo věcného ocenění ve výši (hodnotě) až 500 000,- Kč.

Termín podávání návrhů do hlavní kategorie: Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji (interní uzávěrka pro fakulty a součásti UK – kandidát na tuto hlavní cenu nominován prostřednictvím Rektorátu UK) je každý rok v červnu.

Přihláška obsahuje:

  • jméno a příjmení kandidáta
  • datum narození
  • adresu bydliště, telefon, e-mail
  • životopis
  • pracovní zařazení a adresu pracoviště
  • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce
  • doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný

Cenu administrativně zajišťuje Oddělení vnějších vztahů.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz