Cena Arnošta z Pardubic

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.

Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích, a to pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin (ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity).

Podmínky udělení cen vyhlašuje rektor UK dopisem i zveřejněním na webových stránkách UK každoročně, zpravidla v listopadu předchozího roku. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny.

STATUT CENY

Cenu Arnošta z Pardubic administrativně zajišťuje Oddělení vnějších vztahů.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz