Cena Františka Běhounka

Cena Františka Běhounka je každoročně vyhlašována MŠMT. Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:

  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.

Termín předkládání návrhu na MŠMT je každoročně v září.

Více informací naleznete na stránkách navrhovatele.

Cenu administrativně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková