Bolzanova cena

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou studentům UK. Uděluje se od roku 1993 za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Cenu vyhlašuje každoročně rektor, a to zpravidla v letním semestru. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Uzávěrka do soutěže je vždy 30. září.

STATUT CENY

NÁVRH A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

PŘEHLED DRŽITELŮ BOLZANOVY CENY ZA FF UK