Bolzanova cena

Rektor Univerzity Karlovy každý rok vyhlašuje soutěž o prestižní Bolzanovu cenu. Ocenění je určené pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia (oceňované bývají zejména disertační práce).

Cena se uděluje ve třech kategoriích:

  • společenskovědní včetně teologie
  • přírodovědné
  • biomedicínské

Vítěz obdrží peněžní odměnu ve výši minimálně 40 000 Kč.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (tedy byly již obhájeny nebo publikovány) v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být navrhovaná opakovaně.

Přihlášku podává student nebo absolvent Univerzity Karlovy prostřednictvím studijního informačního systému, konkrétně modulu Ocenění v SIS4, a to nejpozději do 31. října. Poté, co student/absolvent podá v systému přihlášku, vyjadřuje se k nominaci jeho práce fakulta – po provedení kontroly ze strany RUK zaznamená fakulta k nominaci stanovisko, zda ji doporučuje či nedoporučuje.

Soutěž organizačně zajišťuje UK Point, kontaktní osobou pro vaše dotazy je Kateřina Hovorková (e-mail: katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz; tel.: 776 510 437).

STATUT CENY PŘEHLED DRŽITELŮ BOLZANOVY CENY ZA FF UK

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz