Bolzanova cena

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY


Adresa:

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou studentům. Uděluje se od roku 1993 studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Cenu vyhlašuje každoročně rektor, a to zpravidla v letním semestru. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Uzávěrka do soutěže je vždy 30. září.

STATUT CENY

NÁVRH A NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

PŘEHLED DRŽITELŮ BOLZANOVY CENY ZA FF UK

Bolzanovu cenu administrativně zajišťuje Oddělení vědy.