Bolzanova cena

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Michal Otáhal

michal.otahal@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Rektor Univerzity Karlovy každý rok vyhlašuje soutěž o prestižní Bolzanovu cenu. Ocenění je určené pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia. Cena se uděluje ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologie, přírodovědné a biomedicínské.

Vítěz obdrží peněžní odměnu ve výši minimálně 40 000 Kč.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (tedy byly již obhájeny nebo publikovány) v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Nominace musí obsahovat přihlášku s vyjádřením fakulty a všechny přílohy. Přihlášku podává student či absolvent – samostatně, nebo prostřednictvím své katedry či ústavu. Dokumenty se zasílají v elektronické podobě na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK. Oddělení pak předává nominace nejpozději do 31. října na Univerzitu Karlovu (UK Point).

STATUT CENY

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

PŘEHLED DRŽITELŮ BOLZANOVY CENY ZA FF UK