Věda a výzkum

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK (někdy též doplněná Mimořádnou cenou rektora) se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cena je udělována celkem v pěti oborech, přičemž studenti FF UK se mohou zúčastnit v kategorii společenskovědních oborů, která je pojmenována jako Cena prof. JUDr. Karla Engliše, nebo v kategorii učitelského studia, pojmenované jako Cena prof. PhDr. Václava Příhody.

Přihlášku je potřeba zaslat v tištěné i elektronické podobě a musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu
  • Název studijního programu
  • Studijní výsledky a hodnocení průběhu studia
  • Seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti
  • Zdůvodnění návrhu na udělení ceny

Návrh na udělení ceny zasílá fakulta na RUK (Odbor pro studium a záležitosti studentů). Administrativu spojenou s cenou zajišťuje za UK Odbor pro vědu a výzkum.