Fakulta

Studijní oddělení

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2021

Úterý 9:00 – 12:00 (včetně Kláry Kordíkové)
Čtvrtek 14:00 – 16:00

Úřední hodiny Kláry Kordíkové (agenda poplatků za studium) se z důvodu čerpání řádné dovolené v termínu 9. – 10. srpna a 17. – 24. srpna ruší.
Ve čtvrtek 12. srpna se z důvodu účasti na náhradním termínu bakalářských promocí ruší úřední hodiny Heleny Novákové a Jaroslava Jiráka.

Vzhledem k aktuální situaci funguje oddělení v režimu střídání týmů, a proto je možné, že na úředních hodinách nepotkáte svou studijní referentku. Referentky jsou vzájemně zastupitelné, pokud byste však chtěli něco řešit přímo se svou referentkou, vždy jsme vám k dispozici na e-mailech.

S ohledem na současný vývoj prosím dobře zvažte, zda je vaše návštěva studijního oddělení nezbytná. Pokud vyhodnotíte, že ano, napište prosím své referentce e-mail, v němž jí nastíníte svůj požadavek, poté se domluvíte na možnostech řešení a v případě nutnosti se dostavíte na studijní oddělení v čase úředních hodin (úterý 9-12, čtvrtek 14-16). Pevně věříme, že tento postup bude mít za následek, že v budově fakulty nebudete muset strávit více času, než je nezbytně nutné.

Konzultace proděkanky pro studium dr. Pazlarové se v obvyklé podobě ruší. Pokud byste měli zájem s proděkankou konzultovat, napište na e-mail jan.broz@ff.cuni.cz, abyste se domluvili na konzultaci distanční formou.

Úřední hodiny během akademického roku

(platné pro celé Studijní oddělení, pokud není přímo u konkrétního kontaktu – např. referentka K. Kordíková – uvedeno jinak)

Pondělí  —
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14.00 – 17.30
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 12.00

 

Proděkanka pro studium

 

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Čtvrtek 10.00 – 11.30


Konzultaci je během akademického roku vhodné, nikoliv nutné, předem objednat prostřednictvím e-mailu jan.broz@ff.cuni.cz

 

č. dv. 126a + 420 221 619 325 (po předchozí domluvě)

Vedoucí studijního oddělení

Mgr. Jan Brož


Konzultace po předchozí e-mailové domluvě.

č. dv. 126a + 420 221 619 325

 Studijní referentky

Jana Rišková A-F denní studium, vládní stipendisté č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-Kj denní studium, zástupkyně vedoucího oddělení č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká Kk-Mi denní studium, matrika č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 323
Lívia Kotuľáková Mj-Pj denní studium, celé kombinované studium č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 400
Natália Přibylová Pk-Šj denní studium č. dv. 124 přepážka 10 + 420 221 619 389
Zuzana Rybenská Šk-Ž denní studium, matrika, double degree programy č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 200

Závěrečné zkoušky, závěrečné práce, promoce

Jaroslav Jirák  BZK/SZK, bakalářské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 4 + 420 221 619 324
Helena Nováková BZK/SZK, magisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 3 + 420 221 619 324

Poplatky za studium, studium učitelství

Klára Kordíková 

Úterý 9.00 – 12.00

Pátek 9.00 – 12.00


Po předchozí domluvě možné i v jiné dny v tento čas.


poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, studentské pomocné síly (SPS), exkurze

č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815

Koordinátor péče o studenty se speciálními potřebami

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Úterý 9:00 – 10:30


podpora studentů se speciálními potřebami 

č. dv. 126a +420 221 619 325

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 126)

S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat prostřednictvím datových schránek . Tento postup je zcela v souladu s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy.

Identifikátor naší datové schránky je: piyj9b4

Důležité odkazy