Fakulta

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Dne 30. 6. a 12. 7. 2022 jsou úřední hodiny místností 124 a 125 zrušeny z důvodu probíhajících zápisů do 1. ročníku.

(platné pro celé Studijní oddělení, pokud není přímo u konkrétního kontaktu – např. referentka K. Kordíková – uvedeno jinak)

Pondělí  —
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14.00 – 17:00
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek

 

Proděkanka pro studium a přijímací řízení

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Konzultace probíhají online, příp. osobně, vždy po předchozí e-mailové domluvě na e-mailu andrea.hudakova@ff.cuni.cz

 

č. dv. 126 + 420 221 619 325 (po předchozí domluvě)

Vedoucí studijního oddělení

Mgr. Natália Přibylová


Konzultace po předchozí e-mailové domluvě.

č. dv. 126 + 420 221 619 325

 Studijní referentky

Jana Rišková A-F denní studium, vládní stipendisté č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-Kj denní studium, zástupkyně vedoucí oddělení č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká Kk-Mi denní studium, matrika č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 323
Lívia Kotuľáková Mj-Pj denní studium, celé kombinované studium č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 400
Šárka Hovorková Pk-Šj denní studium č. dv. 124 přepážka 10 + 420 221 619 389
Zuzana Rybenská Šk-Ž denní studium, matrika, double degree programy č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 200

Závěrečné zkoušky, závěrečné práce, promoce

Jan Brož BZK/SZK, bakalářské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 4 + 420 221 619 324
Helena Nováková BZK/SZK, magisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 3 + 420 221 619 324

Poplatky za studium, studium učitelství, pedagogická praxe, SPS, exkurze

Z důvodu čerpání dovolené v období od 23. 6. do 30. 6. 2022 se dne 28. 6. 2022 ruší úřední hodiny paní K. Kordíkové.

Klára Kordíková 

Úterý 9.00 – 12.00


Po předchozí domluvě možné i v jiné dny v tento čas.


poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, studentské pomocné síly (SPS), exkurze

č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815

Koordinátor péče o studenty se speciálními potřebami

Od 23. 11. 2021 se konzultace PhDr. Davida Čápa, Ph.D. přesouvají do online roviny (po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu david.cap@ff.cuni.cz).

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Úterý 9:00 – 10:30


podpora studentů se speciálními potřebami 

č. dv. 126 +420 221 619 325

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 126)

Identifikátor naší datové schránky je: piyj9b4

S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat prostřednictvím datových schránek . Tento postup je zcela v souladu s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy.

Důležité odkazy