Fakulta

Aktuality

Studijní oddělení

 Úřední hodiny během akademického roku

(platné pro celé Studijní oddělení včetně Referátu SIS , pokud není přímo u konkrétního kontaktu – např. referentka K. Kordíková – uvedeno jinak)

Upozorňujeme, že v týdnu od 21. října 2019 se ruší úřední hodiny celého studijního oddělení.

Pondělí  —
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14.00 – 17.30
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 12.00

 

Proděkanka pro studium

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Čtvrtek 10.00 – 11.30


Konzultaci je během akademického roku vhodné, nikoliv nutné, předem objednat prostřednictvím emailu – ten prosím napište vedoucí studijního oddělení.

Mgr. Kateřina Volná 

 

č. dv. 126a + 420 221 619 325 (po předchozí domluvě)

Vedoucí studijního oddělení

Katka Volná 

Úterý 10.30 – 11.30

vždy po předchozí (nejlépe mailové) domluvě

Konzultace jsou do konce října zrušeny z důvodu nemoci.


Během akademického roku je možné dojednat si termín konzultace mailem i mimo výše stanovený čas.

č. dv. 126a + 420 221 619 325

 Studijní referentky

Jana Rišková A-F denní studium, vládní stipendisté, stipendia č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-KON denní studium, ceny pro studenty, zástupkyně vedoucí oddělení č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká KOP-M denní studium, matrika č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 323
Jitka Lindová N-O denní studium, celé kombinované studium č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 400
Darja Nováková P-S denní studium č. dv. 124 přepážka 10 + 420 221 619 389
Zuzana Rybenská Š-Ž denní studium, matrika, double degree programy č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 200

Závěrečné zkoušky, závěrečné práce, promoce

Jan Brož  BZK/SZK, bakalářské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 4 + 420 221 619 324
Helena Nováková BZK/SZK, magisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 3 + 420 221 619 324

Poplatky za studium, studium učitelství

Klára Kordíková 

Úterý 9.00 – 12.00

Pátek 9.00 – 12.00


Po předchozí domluvě možné i v jiné dny v tento čas.


poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, studentské pomocné síly (SPS), exkurze, nostrifikace vysokoškolského vzdělání

č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815

Koordinátor péče o studenty se speciálními potřebami

PhDr. David Čáp, Ph.D.

V úterý 22.10. se úřední hodiny doktora Čápa ruší z důvodu jeho přítomnosti na promocích.

Úterý 9:00 – 10:30


podpora studentů se speciálními potřebami 

č. dv. 126a +420 221 619 325

Pod studijní oddělení FF UK dále spadá: 

Referát Studijního informačního systému

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 126)

S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat prostřednictvím datových schránek . Tento postup je zcela v souladu s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy.

Identifikátor naší datové schránky je: piyj9b4

Důležité odkazy