Rekonstrukce budov FF UK

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2)

V rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově CZ.02.01.01/00/22_012/0005514“ bude v roce 2024 zahájena postupná rekonstrukce místností na hlavní budově FF UK.

  • termín realizace 6/2024 – 9/2026

Opletalova 47–49

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány.

  • termín realizace rekonstrukce objektů 9/2023 – 10/2026
  • webové stránky projektu: opletalova.ff.cuni.cz

Prezentace architektonického řešení – autor Ing. arch. Václav Škarda, Atelier K2 (PDF)

Další objekty

V současné době není aktuálně prováděna rekonstrukce dalších objektů.

Kontakty pro řešení krizových situací:

Průběh stavebních prací: Ing. Barbara Poslušná, vedoucí OSBI (popř. Mário Poslední, technik přípravy a realizace)

 

Předem děkujeme za to, že snesete určitou míru nepohodlí. Výsledek bude stát za to!

O historii fakulty a některých jejích budov se můžete dočíst např. v publikaci Karolíny Chundelové a kol. „Cesty filozofie a práva, kterou můžete zakoupit ve fakultním e-shopu.