Studium

Doktorské studium

Změna úředních hodin:

kvůli opatřením souvisejícím s hrozbou koronavirové infekce jsou až do odvolání zrušeny úřední hodiny OV!

 

Pokud možno vyřizujte vše se svou referentkou elektronicky, jsme na e-mailu!

Od pondělí 16.3. 2020 nás každý den do 16.00 zastihnete na našich telefonních číslech 

Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny OV

Mimo ně pouze po předchozí domluvě.
pondělí není úřední den
úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

 

Najdete nás i na Facebooku!

Zpráva pro studentky a studenty 8. ročníku Ph.D studia:
Prosím zkontrolujte si svoji e-mailovou schránku. Včera večer (25.3.2020) jsme Vám zasílali důležitou informaci k odevzdávání disertačních prací.
Stránky Oddělení vědy jsou nyní v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.
The website of Research office is under construction. Thanks for your understanding.

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).

Aktuální přehled otevíraných studijních programů

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU – termíny zápisu a další podstatné informace pro 1. ročník doktorského studia

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN A ROČNÍ HODNOCENÍ – návod k používání ISP

STUDIJNÍ POVINNOSTI – zkoušky, granty, konference, publikace a projekty, výuka, oborové rady, komise a školitelé

PŘERUŠENÍ – ZANECHÁNÍ – ZMĚNA FORMY STUDIA

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA – přihlášení, termín, komise a průběh SDZK

DISERTAČNÍ PRÁCE A OBHAJOBA – formální náležitosti, odevzdání a obhajoba práce

PROMOCE  – termíny a další důležité informace

FINANCE A DOKTORSKÉ STUDIUM: stipendia a jejich druhy, granty, programy na podporu zahraniční mobility, poplatky spojené s doktorským studiem, studentská ocenění

FAQ – často kladené dotazy

STUDIUM V ZAHRANIČÍ: mezinárodní dohody, mezifakultní a meziuniverzitní dohody, další programy, zahraniční oddělení

PRAKTICKÉ: knihovny, průkazy, koleje, menzy, počítačová síť, učitelství pro sš, ocenění, dětský koutek aj.

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM – přístup a informace k SISu

INTERNATIONAL STUDENT: general information, rules of study and forms, nostrification, application and admission, enrolment, academic calendar, accommodation, medical care and health insurance, erasmus mundus, cotutelle, dissertation, etc.

Univerzita Karlova je držitelem prestižního certifikátu HR Excellence in Research Award.