Studium

Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).

 

Aktuální přehled otevíraných studijních programů

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU – termíny zápisu a další podstatné informace pro 1. ročník doktorského studia

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN A ROČNÍ HODNOCENÍ – návod k používání ISP

STUDIJNÍ POVINNOSTI – zkoušky, granty, konference, publikace a projekty, výuka, oborové rady, komise a školitelé

PŘERUŠENÍ – ZANECHÁNÍ – ZMĚNA FORMY STUDIA

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA – přihlášení, termín, komise a průběh SDZK

DISERTAČNÍ PRÁCE A OBHAJOBA – formální náležitosti, odevzdání a obhajoba práce

PROMOCE  – termíny a další důležité informace

FINANCE A DOKTORSKÉ STUDIUM: stipendia a jejich druhy, granty, programy na podporu zahraniční mobility, poplatky spojené s doktorským studiem, studentská ocenění

FAQ – často kladené dotazy

PRAKTICKÉ: knihovny, průkazy, koleje, menzy, počítačová síť, učitelství pro sš, ocenění, dětský koutek aj.

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM – přístup a informace k SISu

INTERNATIONAL STUDENT: general information, rules of study and forms, nostrification, application and admission, enrolment, academic calendar, accommodation, medical care and health insurance, erasmus mundus, cotutelle, dissertation, etc.

Univerzita Karlova je držitelem prestižního certifikátu HR Excellence in Research Award.

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska