Studium

Formuláře pro doktorské studium

Formuláře pro doktorandy:

Na počkání

U své studijní referentky Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v úředních hodinách získáte:

 • Potvrzení o studiu (Potvrzení s elektronickou pečetí si případně můžete sami vygenerovat v SIS.)
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce – SDZK
 • Přihláška k obhajobě disertační práce

Žádosti

Plná moc

Formuláře pro studenty z ciziny – Forms for foreign students


Formuláře pro zaměstnance:

Oborová rada

Zápisy ze státních zkoušek

 • Protokoly pro SDZK, stejně jako pro obhajobu, se vyplňují v SIS, modul Státní závěrečné zkoušky – Protokoly.
  • Pouze v případě nefunkčnosti elektronických protokolů v SIS, modul Státní závěrečné zkoušky Protokoly, je možné použít protokoly dle závazného vzoru, který byl stanoven v Opatření rektora č. 27/2019
   • Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDF.DOC
   • Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ v podobě, v jaké má být vyplňován .PDF / .DOC
   • Podrobné pokyny pro vyplňování formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDF

Obhajoby

 


Externí školitelé

Dohody (DPP/DPČ) se od 1. 5. 2016 sjednávají výhradně prostřednictvím odpovědných osob přímo v aplikaci WhoIs. Výše odměny se řídí Opatřením rektora č. 20/2018.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Sluková (tel.: +420 221 619 305).

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 16:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska