Studium

Formuláře ODSAK

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací


 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Formuláře pro doktorandy:

U své studijní referentky Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v úředních hodinách získáte na počkání:

  • Potvrzení o studiu (Potvrzení s elektronickou pečetí si případně můžete sami vygenerovat v SIS.)
  • Přihláška ke státní doktorské zkoušce – SDZK
  • Přihláška k obhajobě disertační práce

Žádosti

Formuláře pro studenty z ciziny – Forms for foreign students

Formuláře pro zaměstnance:

Oborová rada

Návrh na změnu složení Oborové rady – odkaz na Google Forms

Návrh na změnu složení komise pro SDZK/obhajoby disertačních prací – odkaz na Google Forms

Vzory zápisů ze státních zkoušek

Protokoly pro SDZK, stejně jako pro obhajobu, je nutné vyplnit elektronicky, a to v souladu s pokyny RUK. Děje se tak v SIS, modul Státní závěrečné zkoušky – Protokoly. V případě selhání techniky je možné použít protokoly dle závazného vzoru, který byl stanoven v Opatření rektora č. 27/2019.

  • Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDF.DOC
  • Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ v podobě, v jaké má být vyplňován .PDF / .DOC
  • Podrobné pokyny pro vyplňování formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDF

Obhajoby


Externí školitelé

Dohody (DPP/DPČ) se od 1. 5. 2016 sjednávají výhradně prostřednictvím odpovědných osob přímo v aplikaci WhoIs. Jde o následující typy dohod, jejichž výše odměny se řídí Opatřením rektora č. 20/2018:

  • Dohoda o provedení práce pro externí školitele (výplata odměny školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu do výše 10.000 Kč)
  • Dohoda o pracovní činnosti pro externí školitele (výplata odměny školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu nad 10.000 Kč)

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Sluková (tel.: +420 221 619 305).