Studium

Formuláře pro doktorské studium

Formuláře pro doktorandy:

Na počkání

U své studijní referentky Referátu doktorského studia v úředních hodinách získáte:

  • Potvrzení o studiu (Potvrzení s elektronickou pečetí si případně můžete sami vygenerovat v SIS.)

Žádosti

Plná moc

ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

zadosti.ff.cuni.cz

(Návod pro práci s aplikací pro studenty naleznete zde, pro akademiky zde.)

Na výše uvedené adrese si můžete elektronicky podat tyto typy žádostí:

  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • Žádost o stipendium
  • Žádost o změnu tématu dizertační práce
  • Žádost o změnu jazyka dizertační práce
  • Žádost o zkrácení lhůty pro obhajobu dizertační práce
  • Žádost o zkrácení lhůty pro odevzdání dizertační práce (tuto žádost je třeba podat nejpozději osm měsíců před uplynutím maximální doby studia)
  • Žádost o změnu formy studia
! UPOZORNĚNÍ ! PRO PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ POTŘEBUJETE OVĚŘENÉ HESLO, KTERÉ SI OVĚŘÍTE NA WEBOVÉ STRÁNCE CAS – CENTRÁLNÍ AUTENTIZAČNÍ SLUŽBA UK.

Formuláře pro zaměstnance:

Oborová rada

Zápisy ze státních zkoušek

Obhajoby

 


Externí školitelé

Dohody (DPP/DPČ) se od 1. 5. 2016 sjednávají výhradně prostřednictvím odpovědných osob přímo v aplikaci WhoIs. Výše odměny se řídí Opatřením rektora č. 36/2021.

Kontaktní osoba: Markéta Strnadová

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127

 

Úřední hodiny 

Dne 7. a 21. 11. 2023 jsou úřední hodiny zrušeny.      
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska