Studium

Formuláře

Formuláře Oddělení vědy

Dohody (DPP/DPČ) se od 1. 5. 2016 sjednávají výhradně prostřednictvím odpovědných osob přímo v aplikaci WhoIs. Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Šarše (tel. +420 221 619 305, vojtech.sarse@ff.cuni.cz)

Poznámka: výše odměny se řídí Opatřením rektora č. 19/2014 ve znění Opatření rektora č. 22/2015