Studium

Formuláře pro doktorské studium

Formuláře pro doktorandy:

Na počkání

U své studijní referentky Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v úředních hodinách získáte:

  • Potvrzení o studiu (Potvrzení s elektronickou pečetí si případně můžete sami vygenerovat v SIS.)
  • Přihláška ke státní doktorské zkoušce – SDZK
  • Přihláška k obhajobě disertační práce

Žádosti

Plná moc


Formuláře pro zaměstnance:

Oborová rada

Zápisy ze státních zkoušek

Obhajoby

 


Externí školitelé

Dohody (DPP/DPČ) se od 1. 5. 2016 sjednávají výhradně prostřednictvím odpovědných osob přímo v aplikaci WhoIs. Výše odměny se řídí Opatřením rektora č. 36/2021.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Řehová (tel.: +420 221 619 319).

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

 
Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska