Studium

Akreditace, studijní programy a plány

  • STUDIJNÍ PLÁNY – studijní plány všech programů. Obsahují seznam předmětů, resp. studijních povinností, které v daném programu musíte absolvovat.
  • VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY – databáze všech vyučovaných předmětů FF UK ve Studijním informačním systému, včetně anotací a sylabů.