Studium

Akreditace, studijní obory a plány

  • OTEVÍRANÉ STUDIJNÍ OBORY  –  seznam všech oborů otevíraných pro studium na FF UK, včetně informací o kombinovatelnosti studia a o počtu přihlášených/přijímaných studentů. Přehled studijních oborů aktuálně otevíraných pro akademický rok 2016/2017 je k dispozici na stránkách Přijímacího řízení.
  • STUDIJNÍ PLÁNY  –  studijní plány všech oborů. Obsahují seznam předmětů, resp. studijních povinností, které v daném oboru musíte absolvovat.
  • VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY  –  databáze všech vyučovaných předmětů FF UK ve Studijním informačním systému, včetně anotací a sylabů.