Studium

Podpora internacionalizace na UK

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 8/28.

Danou formu stipendií spravuje přímo Rektorát, s veškerými dotazy se tedy obracejte na níže uvedený kontakt.

POZOR! Přestože přiložené Opatření rektora zahrnuje jak tzv. aktivity A (výše vyjmenované), tak aktivity B (podpora strategických partnerství UK, podpora zakládání „zahraničních center“ a „studentských ambasadorů“), aktuální výzva se týká jen aktivit A; pro aktivity B bude vydáno samostatné opatření.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1) organizace letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky

2) zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

 • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

3) další informace naleznete na webu Rektorátu

 

POSTUP:

 • Žádosti v akademickém roce 2017-2018 lze podávat v termínu 1. 3. – 31. 3. 2018
 • Žádosti se podávají přímo na Rektorát UK:
  – podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované na adresu internacionalizace@cuni.cz, v kopii na adresu marie.hankova@ff.cuni.cz
  nebo doručit papírově přímo na Odbor zahraničních vztahů RUK (opět doručit kopii zároveň na Zahraniční oddělení FF UK)
 • Otázky týkající se této aktivity směřujte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz

FORMULÁŘE – naleznete na výše uvedených webových stránkách:

 • krátkodobé zahraniční výjezdy studentů – žádost
 • podpora organizace letních škol – žádost
 • závěrečná zpráva