Studium

POINT – podpora internacionalizace na UK

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 35/2018 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte!

Danou formu stipendií spravuje přímo Rektorát, s veškerými dotazy se tedy obracejte na níže uvedený kontakt.

POZOR! Přestože přiložené Opatření rektora zahrnuje tzv. aktivity A, B a C, aktuální výzva se týká jen aktivit A + B.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1) pro fakulty či další součásti UK

 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 • podpora organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu – organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

2) zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

 

PRAVIDLA

 • délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility
 • studenti musí být studenty FF UK po celou dobu zahraničního pobytu podpořeného příspěvkem z programu POINT

 

POSTUP

 

VÝPLATA STIPENDIÍ

 • Přidělená finanční částka se studentům vyplácí formou stipendia, přičemž Rozhodnutí o přidělení stipendia je studentovi doručeno přes SIS, případně v papírové podobě. Všechny údaje použité pro tvorbu Rozhodnutí jsou získány z online aplikace POINT a také ze SIS.
 • Student je povinen mít v SIS vyplněno číslo účtu, na které  je stipendium převedeno.
 • Po doručení Rozhodnutí o přidělení stipendia běží třicetidenní odvolací lhůta, teprve poté lze stipendium vyplatit. Druhou možností je to, že si student přijde podepsat Potvrzení o převzetí Rozhodnutí a prohlášení k právu podat odvolání, pak lze stipendium vyplatit hned.
 • Vzhledem k častým případům rušení zahraninčího pobytu na poslední chvíli jsou stipendia vyplácena tak, aby se kryla s avizovaným datem odjezdu či chvíli po něm.
 • Dotazy ohledně vyplácení směřujte na Marii Hankovou.