Studium

Učitelství pro střední školy

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Klára Kordíková 

tel. +420 221 619 815

hl. budova, 1.p, místnost 126

Základní informace o studijním programu Učitelství pro střední školy na FF UK, jeho obsahu i způsobu realizace. 

  • Studijní program Učitelství pro střední školy představuje na FF UK ucelenou přípravu učitelů různých předmětů pro jejich výuku na středních školách (vyšších odborných a případně vysokých školách), vede k získání úplné učitelské kvalifikace (způsobilosti).

Učitelství pro střední školy