Fakulta

Aktuality

Studijní oddělení

Úřední hodiny o letních prázdninách v červenci a v srpnu

Pouze v úterky 9.00-12:00 a ve čtvrtky 14.00-16.00.

Konzultace u proděkanky pro studium a u vedoucí studijního oddělení v těchto měsících prosím vždy domlouvejte předem, elektronicky, na mailu katerina.volna@ff.cuni.cz

Tabulka: Prázdninové úřední hodiny oddělení děkanátu a knihovny

 

Úřední hodiny během akademického roku

(platné pro celé Studijní oddělení včetně Referátu SIS a Akreditačního referátu, pokud není u kontaktu uvedeno jinak) 

Pondělí  —
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 14.00 – 17.30
Čtvrtek 14.00 – 16.00
Pátek 9.00 – 12.00

Proděkanka pro studium

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

 

Úterý 16.00 – 17.00


Konzultaci je během akademického roku vhodné, nikoliv nutné, předem objednat prostřednictvím emailu.

(Pro objednání, prosím, pište na mail katerina.volna@ff.cuni.cz)

č. dv. 126a + 420 221 619 325 (po předchozí domluvě)

Vedoucí studijního oddělení

Mgr. Kateřina Volná 

Úterý 10.00 – 12.00

po předchozí (nejlépe mailové) domluvě


Během akademického roku je možné dojednat si termín konzultace mailem i mimo výše stanovený čas.

č. dv. 126a + 420 221 619 325

 Studijní referentky

Mgr. Jana Rišková A-F denní studium, vládní stipendisté, stipendia č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-KON denní studium, ceny pro studenty č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká KOP-M denní studium č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 323
Barbora Vernerová N-O denní studium, celé kombinované studium, nostrifikace vysokoškolského vzdělání č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 400
Irena Jandová P-S denní studium č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 389
Marcela Nahodilová Š-Ž denní studium, zástupkyně vedoucí oddělení č. dv. 124, přepážka 10 + 420 221 619 200

Závěrečné zkoušky, závěrečné práce, promoce

Mgr. Jan Brož  BZK/SZK, bakalářské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 4 + 420 221 619 324
Bc. Helena Nováková BZK/SZK, magisterské promoce, zadání bakalářských a diplomových prací, dodatky k diplomům, rigorózní řízení č. dv. 126, přepážka 3 + 420 221 619 324

Poplatky za studium, studium učitelství

Klára Kordíková 

Úterý 9.00 – 12.00

Pátek 9.00 – 12.00


Po předchozí domluvě možné i jiné dny v tento čas.


poplatky, studium učitelství, pedagogické praxe, SPS, exkurze

č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815

Koordinátor péče o studenty se speciálními potřebami

PhDr. David Čáp 

Čtvrtek 14.00 – 16.00


Dr. Čáp bude až do začátku semestru konzultovat pouze na základě předchozí emailové dohody.


podpora studentů se speciálními potřebami

č. dv. 126a +420 221 619 325

Pod studijní oddělení FF UK dále spadají: 

Akreditační referát

Referát studijního informačního systému


 

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(hl. budova, 1. p, místnosti 124 – 126)

Důležité odkazy