Vydavatelství

Web Vydavatelství FFUK

books.ff.cuni.cz

– aktuality, nové knihy, připravujeme, přehled edic a časopisů

Úřední hodiny

Redakce: na základě předchozí domluvy

Distribuce:

po
út 9:00 — 12:00
st 14:00 — 16:30
čt 14:00 — 16:00

Agenda

Vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN a ISSN – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Kontakty

Redakce

Mgr. Ondřej Pittauer vedoucí vydavatelství ondrej.pittauer@ff.cuni.cz 221 619 286; 734 682 622
Mgr. Klára Kunčíková jazyková redaktorka klara.kuncikova@ff.cuni.cz 221 619 340
Mgr. Zdena Wiendlová jazyková redaktorka; agenda AUC zdena.wiendlova@ff.cuni.cz 221 619 340; 728 885 234

Distribuce

Mgr. Ondřej Sýkora distribuce a propagace;          zástupce vedoucího ondrej.sykora@ff.cuni.cz 221 619 298; 731 439 761
Matěj Metelec

distribuce; monografie; mezinárodní knižní výměna

správa licencí, databáze, e-publikace

matej.metelec@ff.cuni.cz 221 619 298
Bc. Kamila Schewczuková distribuce; periodika kamila.schewczukova@ff.cuni.cz 221 619 298

 

Kontakt

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Vydavatelství

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

(místnost č. S155)

books@ff.cuni.cz

Najdete nás na FacebookuInstagramu

Důležité odkazy

Jak publikovat?

Zásady ediční činnosti

Ediční komise FF UK

Pokyny pro autory a redaktory

Katalog 2023/2024

Katalog Journals 2023/2024