Aktuality

Do konce února je možné podávat nominace na Cenu Jana Palacha 2022

19. 1. 2022

Cena Jana Palacha je oficiální ocenění pro studenty a absolventy Filozofické fakulty UK, které se uděluje za odbornou práci dokončenou anebo mimořádný počin vykonaný v průběhu studia v minulém kalendářním roce.

Pojďte s námi na Karlovku. Připojte se online v sobotu 29. ledna

17. 1. 2022

Univerzita Karlova zve všechny zájemce o studium na online informační den Na Karlovku Online. Vysílání tematicky zaměřených videí bude pro všechny uchazeče dostupné v sobotu 29. ledna. Diváci se mohou těšit na videa nabitá informacemi, postřehy současných studentů a na možnost chatovat se zástupci všech 17 fakult.

Filozofická fakulta UK uctila památku Jana Palacha

17. 1. 2022

V sobotu 16. 1. 2022 se u odlitku posmrtné masky Jana Palacha na hlavní budově FF UK konal tradiční pietní akt, který pořádá Studentská rada FF UK.

Pedagogové a studenti přivítají zájemce o studium na Dni otevřených dveří FF UK

11. 1. 2022

Akce pro uchazeče se koná tuto sobotu 15. ledna 2022 v on-line podobě – na webu https://dod.ff.cuni.cz/. Přítomni budou zástupci všech kateder a ústavů FF UK i fakultní studentské spolky.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

11. 1. 2022

Katedra sociologie | Ústav asijských studií | Ústav Českého národního korpusu | Ústav pedagogiky | Ústav pro klasickou archeologii | Ústav translatologie | ekonom/technik | finanční manažer/ka projektu | koordinátor/ka mezinárodních programů | personalista/personalistka

Fatima Rahimi: Tálibán není konzistentní. Ženy smějí učit dívky. Zatím

10. 1. 2022

V rozhovoru promluvila novinářka a studentka íránistiky a také dějin a kultur islámských zemí na FF UK o svém přesunu do Česka a o minulých i aktuálních poměrech v Íránu.

Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů zimního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 23. ledna

5. 1. 2022

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 5. do 23. ledna. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru. 

Studentská rada FF UK vyhlašuje literární soutěž u příležitosti 53. výročí sebeupálení Jana Palacha

3. 1. 2022

Literární soutěže na téma sebeobětování se mohou zúčastnit studenti a studentky základních, středních i vysokých škol. Příspěvky je možné posílat do 15. 1. 2022.

Muzikologové oživili zapomenuté mistry barokní opery

31. 12. 2021

„Mí Pražané mi rozumějí.“ Citát Wolfganga Amadea Mozarta sice všichni znají, jen odborníci ale vědí, proč to slavný skladatel mohl vyslovit. Praha si totiž ještě před ním vychovala zkušené operní publikum. Ztracené perly barokní opery, které se dochovaly většinou jen v notových zápisech, teď posbírali muzikologové z FF UK a ve spolupráci s hudebníky pořídili nahrávku.

V soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se na prvních místech umístili autoři z Filozofické fakulty UK

28. 12. 2021

První místo získal kolektiv autorů Ladislav Stančo – Petra Tušlová – Markéta Kobierská za titul Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan, druhé místo Filip Charvát za publikaci Jan Mukařovský und Hans-Georg Gadamer. Zwei Lesarten des literarischen Kunstwerks.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka mezinárodních programů

6. 1. 2022

Popis pozice: Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK hledá vynikajícího administrativního pracovníka, který bude spolu s dalšími koordinátory a ředitelkou mezinárodních programů spravovat program East and Central European Studies (ECES) a další  komerční programy na FFUK. Koordinátor mezinárodních programů bude mít na starosti jednak kancelářskou práci, ale také kontakt a kooperaci se zahraničními studenty během jejich pobytu v Praze. Pracovní povinnosti: […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie

29. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 30. prosince 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 28. ledna 2022.

Výběrové řízení na pozici Personalista/Personalistka

22. 12. 2021

Náplň práce: kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce (přihlášky/odhlášky/změny zaměstnanců) práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, Who is – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek Požadavky: SŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru praxe v oboru […]

Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

21. 12. 2021

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu doktorských promocí a agendu některých typů stipendií. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude […]

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2021 – Katedra pedagogiky / Job offer from 15 December 2021 – Department of Education

15. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: didaktické vědy, učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 17. 1. 2022. / Field and specialization: Didactics, Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 17. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 13 December 2021 – Institute of Translation Studies

14. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: studijní program tlumočnictví se zaměřením na český, anglický a ruský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 17. 1. 2022. / Field and specialization: Interpreting Czech – English – Czech and Czech – Russian – Czech. Applications by 17. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav pro klasickou archeologii / Job offer from 13 December 2021 – Institute of classical archeology

13. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro klasickou archeologii. Obor a zaměření: Archeologie – archeologie Střední Asie, zaměření na archeologii Střední Asie v obdobích od doby bronzové do pozdní antiky s důrazem buď výzkum vývoje osídlení a jeho charakteristiky nebo vybrané typy artefaktů a jejich kontextuální analýzy. Přihlášky je nutno podat do 14. 1. 2022. / Field and specialization: Archaeology – archaeology of Central Asia, focus: Archaeology of Central Asia in the periods from the Bronze Age to Late Antiquity with emphasis on either research into settlement patterns and dynamics, or selected types of artefacts and their contextual analysis. Applications by 14. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

7. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: statistika a obecná psychologie. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Statistics and General Psychology. Applications by 7. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

7. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: klinická psychologie a psychopatologie. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Clinical Psychology and Psychopathology. Applications by 7. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 7 December 2021 – Department of psychology

7. 12. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: dětská klinická psychologie a psychodiagnostika. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2022. / Field and specialization: Child Clinical Psychology and Psychodiagnostics. Applications by 7. 1. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK