Aktuality

Jak funguje aplikace Evaluace pro studentské hodnocení kurzů? Na nejčastější dotazy odpovídá její programátor

27. 5. 2022

Na technické dotazy ohledně studentského hodnocení kurzů odpovídá Mgr. Martin Roček, programátor aplikace Evaluace a doktorand na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK.

Antologie povídek z Ázerbájdžánu, kterou připravily odbornice z FF UK, byla slavnostně představena v Karolinu

27. 5. 2022

Ve středu 25. 5. 2022 byla ve Vlasteneckém sále prezentována historicky první antologie ázerbájdžánských povídek přeložených do češtiny. Připravily ji editorky Ivana Bozděchová z ÚČJTK FF UK a Klára Choulíková z ÚFaR FF UK. Studii o ázerbájdžánské literatuře napsala Zuzana Kříhová z KBV FF UK a povídky přeložila Šebnem Asadová.

Studentka archeologie pravěku a středověku získala druhé místo v soutěži Zlatý mamut

27. 5. 2022

Lucie Novotná byla oceněna za popularizaci archeologie ve studentské sekci soutěže Zlatý mamut, kterou organizují a vyhlašují tři brněnské archeologické instituce – Archeologický ústav AV ČR Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Cenu převzala 23. května v prostorách muzea Anthropos v Brně.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

24. 5. 2022

Katedra psychologie | Ústav filosofie a religionistiky | Ústav pro dějiny umění | Ústav řeckých a latinských studií | Ústav světových dějin | finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů | personalista/personalistka | referent/ka grantového oddělení | referent/ka přijímacího řízení | tajemnice/tajemník

Studentka programu Bohemistika pro cizince na FF UK získala Cenu Vladimíra Macury

23. 5. 2022

Minami Toyoshima získala na 20. ročníku Studentské literárněvědné konference (SLKO) ocenění za svůj příspěvek Alternativní jazyk ve hrách Václava Havla – rytmus ve hrách Ztížená možnost soustředění a Largo desolato. V textu analyzovala krizi komunikace prostřednictvím jazyka se zaměřením na rytmus jakožto centrální komunikační princip Havlových her. 

Small Talk – Autoři podcastu Balast: Odpovídat na některé otázky „nevím“ jsme se naučili na FF UK

20. 5. 2022

Je tomu právě rok, týden a dva dny, co se do českého veřejného prostoru pustil Ondřej Černý a Filip Liška s projektem, jehož cílem je, mimo jiné, představovat expertizu a význam humanitních a společenskovědních oborů. Za tento podcast nedávno získali i Cenu Jana Palacha.

Historik Jiří Mikulec byl znovujmenován afiliovaným členem Filozofické fakulty UK

19. 5. 2022

Prof. Mikulec se stal členem akademické obce FF UK se stal na základě dlouhodobé spolupráce s Ústavem českých dějin již od roku 1995. Na ústavu zajišťuje výuku závěrečného období raného novověku, v rámci kterého se zaměřuje na politické, kulturní a především náboženské dějiny.

Byl zvolen nový Akademický senát FF UK na funkční období 2022–2025

19. 5. 2022

Elektronické volby skončily 18. května 2022 a bylo zvoleno 15 senátorů za studentskou kurii a 16 za akademické pracovníky.

Studentky FF UK uspěly v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika 2022

18. 5. 2022

V pondělí 16. 5. 2022 proběhl v rámci 23. mezinárodního setkání Mladých lingvistů na Univerzitě Palackého v Olomouci již 11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty. Na 1. místě se umístila Lucie Jarůšková (Obecná lingvistika a hispanistika) a na 2. místě Karolína Svatoňová (Anglistika – amerikanistika).

Student a pedagog z Filozofické fakulty UK obdrželi ocenění Učené společnosti České republiky

18. 5. 2022

Jakub Kozák, student Řeckých a latinských studií, získal Cenu Učené společnosti pro vysokoškolské studenty a prof. Jiří Pelán z Ústavu románských studií FF UK Cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník. Ceny byly předány během slavnostní části 28. valného shromáždění Učené společnosti České republiky 16. května 2022 ve Velké aule Karolina.

Výběrová řízení

Výběrové řizení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

25. 5. 2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení informačních systémů

25. 5. 2022

Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studijní informační systém SIS, personální systémy WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Popis pracovní činnosti: vedení týmu cca deset lidí odpovědnost za provoz a rozvoj několika fakultních systémů (Studijní informační systém, WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS) […]

Výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení

24. 5. 2022

Profil pracoviště: Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů

24. 5. 2022

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako finanční manažer Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů, zpracování podkladů pro ekonomické oddělení, tabulek, zdůvodňování […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

17. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 17. května 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 17. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka přijímacího řízení

13. 5. 2022

Profil pracoviště Agenda přijímacího řízení organizačně spadá pod nově se formující Oddělení přijímacího řízení a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium s velmi těsným přesahem do propagace fakultního studia, zejména prostřednictvím webu.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK