Aktuality

Dr. Jaroslav Kříž obdržel Literární cenu Jaroslava Golla za svou dizertační práci

29. 11. 2022

Absolvent etnologie na FF UK byl oceněn za práci „České Chicago – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945“, která vyšla i knižně pod názvem Česká Amerika: Chicago. Slavnostní předávání proběhlo 16. listopadu v Plzni. Cena se uděluje za výjimečné absolventské práce studentů středních a vysokých škol.

Filozofická fakulta UK zve na představení ombudsmanky a debatu o genderově podmíněnému násilí

29. 11. 2022

Setkání pořádají Iniciativa Nahlas a Studentská rada FF UK 7. prosince od 18:00 do 20:00 v červené studovně Knihovny Jana Palacha u příležitosti představení nové fakultní funkce a dalších chystaných i zavedených změn na FF a UK. Součástí programu bude debata o genderově podmíněném násilí ve vysokoškolském prostředí a jeho prevenci.

Výtah ve Šporkově paláci bude odstaven z důvodu havarijní opravy

29. 11. 2022

Ve dnech 5.–16. prosince 2022 bude odstaven z provozu výtah v budově FF UK v Hybernské 3. Po celou dobu opravy jej nebude možné využívat.

Na Karlovku? Stovky zájemců zajímalo, co k nám jít studovat

29. 11. 2022

Pro mladé uchazečky a uchazeče, kteří se rozhodují, jaké programy by je na Univerzitě Karlově zajímaly nejvíce (a jak se na ně úspěšně dostat), byla určena sobotní akce na Právnické fakultě UK. Dle dostupných údajů přišlo přibližně 1143 lidí.

Přinášíme vám vánoční knižní tipy z produkce Vydavatelství FF UK

25. 11. 2022

Všechny uvedené tituly lze zakoupit se slevou v e-shopu vydavatelství nebo v Knihovně Jana Palacha.

Dr. Jiří Anger obdržel ocenění za nejlepší článek uplynulého roku časopisu Film-Philosophy

25. 11. 2022

Film-Philosophy Annual Article Award získal akademik z Katedry filmových studií FF UK za studii realizovanou v rámci projektu KREAS „Trembling Meaning: Camera Instability and Gilbert Simondon’s Transduction in Czech Archival Film“. Časopis i ocenění vydává Edinburgh University Press.

Balast #19: Ze zemí ledu a sněhu

25. 11. 2022

V nové epizodě podcastu popisuje doc. Helena Březinová z Oddělení skandinavistiky FF UK dánskou kulturu a čím je výjimečná autorka Helle Helle. Student skandinavistiky Václav Křenek promluví o česko-norské literární tvorbě a doktorand filozofie Marek Kettner se studentem politologie Karlem Srnským popíšou vztah filozofa Kierkegaarda k Hegelovi a sportu.

Ústav východoevropských studií FF UK zve na diskuzi „Boj za spravedlnost“

24. 11. 2022

Ve spolupráci s Prague Civil Society Centre se bude 28. listopadu od 18:00 na FF UK v místnosti P300 konat diskuze s předními vyšetřovatelkami válečných zločinů na Ukrajině.

Filozofická fakulta UK zve na přednášku „Praktické fungování evropských institucí a práce v nich“

24. 11. 2022

Absolventky FF UK působící v institucích EU Petra Černá, dr. Markéta Franková a dr. Kateřina Kapounová představí, jak konkrétně se můžou studentky a studenti fakulty stát po ukončení studia spolutvůrci a vykonavateli evropské politiky. Přednáška bude probíhat online přes MS Teams v pondělí 12. prosince 2022 od 18:00 hod.

Nadace Nadání ocenila profesora a studentku Filozofické fakulta UK

23. 11. 2022

Medaili pro pedagoga a badatele si převzal prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy obdržela studentka z Ústavu hudební vědy FF UK Anna Kaznacheeva.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 29. 11. 2022 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 29 November 2022 – Department of English Language and Elt Methology

29. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav anglického jazyka a didaktiky. Obor a zaměření:Anglická synchronní lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: English synchronic linguistics. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

22. 11. 2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení na pozici Právník/-ička

22. 11. 2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2022 – Středisko ibero-amerických studií / Job offer from 16 November 2022 – Center of Ibero-American Studies

16. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení naStředisko ibero-amerických studií. Obor a zaměření: Latinskoamerická politika, metodologie společenských věd. Přihlášky je nutno podat do 18. 12. 2022. / Field and specialization: Latina American Politics, Social Science Methodology. Applications by 18. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2022 – Katedra divadelní vědy / Job offer from 15 November 2022 – Department of Theatre Studies

15. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru divadelní vědy. Obor a zaměření: dějiny novověkého a moderního světového divadla a dramatu, teorie divadla a dramatu. Přihlášky je nutno podat do 3. 1. 2022. / Field and specialization: history of early modern world theatre and drama, theatre and dram theory. Applications by 3. 1. 2022.

Výběrové řízení ze dne 11. 11. 2022 – Katedra sinologie / Job offer from 11 November 2022 – Department of Sinology

11. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sinologie. Obor a zaměření: sinologie – kulturní dějiny moderní Číny. Přihlášky je nutno podat do 16. 12. 2022. / Field and specialization: Sinology – Cultural History of Modern China. Applications by 16. 12. 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry divadelní vědy

8. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 8. listopadu 2022 interní výběrové řízení na pozicivedoucí/ho Katedry divadelní vědy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 8. prosince2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie

8. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 7. listopadu 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 8. prosince 2022.

Výběrové řízení ze dne 27. 10. 2022 – Ústav politologie / Job offer from 27 October 2022 – Department of Political Science

27. 10. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav politologie. Obor a zaměření: dějiny politické filozofie; současná politická teorie. Přihlášky je nutno podat do 27. 11. 2022. / Field and specialization: history of political philosophy; contemporary political theory. Applications by 27. 11. 2022.

Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 25 October 2022 – Department of social work

25. 10. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce a sociální politiky, výzkum v sociální práci. Přihlášky je nutno podat do 27. 11. 2022. / Field and specialization: methods and theories of social work, social policy, research in social work. Applications by 27. 11. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK