Aktuality

Ústav východoevropských studií FF UK nabízí nové kurzy ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty

23. 9. 2022

Devítitýdenní kurzy se budou v zimním semestru konat od 17. října do 16. prosince, a to buď jednou nebo dvakrát týdně v podvečer a ve večerních hodinách.   

Centrum strategických regionů vypisuje kurzy thajštiny a komunitního tlumočení vietnamštiny a mongolštiny

23. 9. 2022

Centrum nabízí v zimním semestru 2022/23 dva kurzy thajského jazyka pro začátečníky a také kurz Základy komunitního tlumočení v kulturně rozmanitém prostředí v kombinacích čeština – vietnamština a čeština – mongolština. Zápis předmětů probíhá do 14. října.

Na akci Hřeje mě pohyb se poběží z Kyjeva do Bruselu

23. 9. 2022

Veřejná sportovní událost a charitativní běh se koná již 27. září. V rámci Evropského týdne sportu se poběží na atletickém oválu FTVS UK vzdálenost z Kyjeva až do Bruselu. Během celého dne je možné se zúčastnit nejen štafetového běhu, ale také pestrého doprovodného programu. Startovné je zdarma.

Zemřela historička Renata Wohlgemutová

21. 9. 2022

V neděli 13. září 2022 odešla historička moderních dějin doc. Renata Wohlgemutová. Bylo jí 96 let. Po roce 1990 patřila k zakladatelské generaci nově zřízené katedry – nyní Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Filozofická fakulta UK se zapojí do Noci vědců 2022

20. 9. 2022

Noc vědců je akce, která oživí v jeden večer stovky vědeckých budov po celé republice. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních vědeckých témat. Popularizační festival se koná 30. září a je možné na něm navštívit šest ústavů a center z FF UK.

Zemřel pedagog Zdeněk Kolář

19. 9. 2022

Ve věku 93 let zemřel prof. Zdeněk Kolář, který řadu let působil na Katedře pedagogiky FF UK. Možnost posledního rozloučení s panem profesorem bude 3. října 2022 ve 13:40 v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech.

Na Filozofické fakultě UK se koná výstava České země uprostřed Evropy

15. 9. 2022

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy, které se koná 19. září v 17:00 v prvním patře hlavní budovy FF UK.

Jazykové centrum FF UK nabízí kurzy na zimní semestr 2022/23

15. 9. 2022

Jazykové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání jsou určené pro studenty, zaměstnance UK i členy klubu Alumni za zvýhodněnou cenu. U kurzů pro pokročilé jsou připravené online orientační testy pro ověření úrovně.

Na Filozofické fakultě UK se konalo diskuzní setkání o reformě doktorského studia

13. 9. 2022

Pozvánku na setkání od vedení FF UK přijal prof. Jaroslav Miller, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a jeden z hlavních architektů připravované reformy doktorského studia. Právě reforma a její dopady na humanitní a sociálně-vědní obory byla hlavním tématem setkání.

Centrum genderových studií FF UK zve na vyhlášení výsledků studentské soutěže

12. 9. 2022

Soutěže, která má připomenout význam Jiřiny Šiklové, se mohli zúčastnit studenti s českými i anglickými články, které využily metodologických impulsů genderových a/nebo LGBTQ+ studií. Vyhlášení proběhne 27. září v Knihovně Jana Palacha od 17:30.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení informačních systémů

23. 8. 2022

Kdo jsme? Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studentský software SIS, personální systémy WHOIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy v programu SIS (zápisy předmětů, rozvrhování učeben, administrace studijních plánů a mnoho dalšího) Komunikace […]

Výběrové řízení na pozici IT/AV specialisty

4. 8. 2022

Naše pracoviště nyní hledá posilu pro práci s audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování výše uvedeného AV vybavení učeben. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Příprava jednoduchých […]

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie. Přihlášky je nutno podat do 29. 8. 2022. / Field and specialization: sociological methodology and research. Applications by 29. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra filmových studií / Job offer from 29 July 2022 – Film Studies Department

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru filmových studií. Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2022. / Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media. Applications by 31. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2022 – Katedra pedagogiky / Job offer from 26 July 2022 – Department of Education

26. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2022. / Field and specialization: Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 28. 8. 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

19. 7. 2022

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude Vaším úkolem? Ekonomická agenda: Administrace ekonomické agendy oddělení spojené s mobilitami akademiků (příprava […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho Ekonomického oddělení

14. 7. 2022

Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9. Vedení týmu 17 zaměstnanců. Popis pozice a její pracovní náplň řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK