Aktuality

Oddělení skandinavistiky FF UK organizuje Letní školu norské a české historie

29. 6. 2022

Letní škola se koná 21. června až 3. července. Program završuje vzdělávací projekt Česko-norská memorabilia, který otevřel nové kapitoly z česko-norských válečných vztahů tím, že je zaměřen na osudy Čechů nuceně nasazených v Norsku za 2. světové války, na exil v Norsku po roce 1948 a na práci českého lappologa a historika Skandinávie Václava Marka.

Leopold Pospíšil, přítel Kapauků. Křtí se jeho memoáry

29. 6. 2022

Málokterý z českých společenskovědních expertů ovlivnil svůj obor jako někdejší přednášející na FF UK, Leopold Pospíšil, jenž v roce 2016 obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě. Po roce 1948 musel emigrovat, ale v zahraničí vystudoval filozofii, sociologii a stal se antropologem. Vyrážel k Inuitům a od roku 1954 jezdil ke „svým“ Kapaukům v Nové Guineji.

Právě probíhá VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

28. 6. 2022

Jaká je situace bohemistiky v globálním světě? Jaké jsou příležitosti tohoto oboru v době, kdy klesá zájem o tradiční studium národních jazyků a literatur? A jak a v jakých širších souvislostech jsou dnes české autorky a autoři přijímáni doma a ve světě? Nejen o tom diskutují bohemisté ze všech koutů světa od 27. června do 1. července.

Library of Languages zve na 5. ročník festivalu Evropský den jazyků

28. 6. 2022

Celodenní jazykový festival, který se bude konat 30. září v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na školy a širokou veřejnost. Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky (v minulých ročnících se EDJ zaměřil na ohrožené jazyky, překlad či na dopady pandemie na jazyky a jejich mluvčí). Pořádá se ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy si vyvěšením černého praporu připomíná 72. výročí od justiční vraždy doktorky Milady Horákové

27. 6. 2022

Připomíná si komunistický zločin, který měl československou veřejnost připravit o zbytky vůle brát na sebe odpovědnost za okolní svět, smazat stopu po demokratickém odkazu československého ženského hnutí i vyděsit každého, kdo by byl natolik „ješitný“, že by se odmítl podvolit politickému teroru a každodennost nepřijal jako svou jedinou životní náplň.

Akademie věd ocenila Prémií Otto Wichterleho dr. Kateřinu Chládkovou

23. 6. 2022

Ocenění Akademie věd ČR převzalo pětadvacet výrazných mladých vědců. Mezi laureáty je také dr. Kateřina Chládková, která zkoumá osvojování řeči a působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Psychologickém ústavu AV ČR.

Freemoveři z Ukrajiny a stipendisti Borise Němcova se setkali se zástupci vedení FF UK

22. 6. 2022

Od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině přijala naše fakulta více než 40 studentů a studentek z Ukrajiny. Naprostou většinu z nich tvoří takzvaní freemoveři – tedy ti, kteří jsou stále studenty ukrajinských univerzit, ale nemohou v současné chvíli pokračovat ve studiu ve své rodné zemi.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spustila mimořádné přijímací řízení pro uchazeče o studium z Ukrajiny

21. 6. 2022

V mimořádném přijímacím řízení se mohou přihlašovat k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu začínajícímu v akademickém roce 2022/2023 cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Filozofická fakulta UK se účastní VědaFestu

21. 6. 2022

Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, na které se za FF UK představí Ústav pro archeologii, Fonetický ústav a Ústav východoevropských studií, se koná ve středu 22. června na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici v Praze 6. Vstup je zdarma a bez předchozí registrace.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

20. 6. 2022

Katedra psychologie | Katedra sociální práce | Ústav českých dějiny | administrátor/-ka veřejných zakázek | finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů | referent/ka grantového oddělení | referent/ka oddělení informačních systémů | vedoucí oddělení informačních systémů

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 29. 6. 2022 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 29 June 2022 – Institute of Information studies and librarianship

29. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav informačních studií a knihovnictví. Obor a zaměření: teorie her, teorie rozhodování, logika a behaviorální ekonomie. Přihlášky je nutno podat do 29. 7. 2022. / Field and specialization: social work internships and field placements, methods of social work. Applications by 29. 7. 2022.

Výběrové řízení ze dne 22. 6. 2022 – Ústav srovnávací jazykovědy / Job offer from 22 June 2022 – Institute of Comparative Linguistics

22. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav srovnávací jazykovědy. Obor a zaměření: sumerolog se zaměřením na náboženství starověké Mezopotámie. Přihlášky je nutno podat do 15. 8. 2022. / Field and specialization: Sumerologist, focusing on the religion of ancient Mesopotamia. Applications by 15. 8. 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení informačních systémů FF UK

16. 6. 2022

Kdo jsme? Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studentský software SIS, personální systémy WHOIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy v programu SIS (zápisy předmětů, rozvrhování učeben, administrace studijních plánů a mnoho dalšího) Komunikace […]

Výběrové řízení ze dne 15. 6. 2022 – Ústav českých dějiny / Job offer from 15 June 2022 – Institute of Czech History

15. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav českých dějin. Obor a zaměření: Odborník z praxe pro oblast přírodovědeckých sbírek, vědy v muzeích a mezinárodního kontextu. Přihlášky je nutno podat do 15. 7. 2022. / Field and specialization: Expert in area of scientific collections, science and research in museums, and the international context. Applications by 15. 7. 2022.

Výběrové řízení ze dne 15. 6. 2022 – Ústav českých dějiny / Job offer from 15 June 2022 – Institute of Czech History

15. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav českých dějin. Obor a zaměření: Odborník z praxe pro oblast managementu a komunikace. Přihlášky je nutno podat do 15. 7. 2022. / Field and specialization: Expert in the area of management and communication. Applications by 15. 7. 2022.

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 1 June 2022 – Department of social work

1. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce a sociální politiky. Přihlášky je nutno podat do 22. 7. 2022. / Field and specialization: methods and theories of social work. Applications by 22. 7. 2022.

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 1 June 2022 – Department of social work

1. 6. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: psychologie v kontextu sociální práce a vybrané otázky sociální politiky. Přihlášky je nutno podat do 22. 7. 2022. / Field and specialization: psychology in the context of social work and selected issues of social policy. Applications by 22. 7. 2022.

Výběrové řizení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

25. 5. 2022

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení informačních systémů

25. 5. 2022

Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studijní informační systém SIS, personální systémy WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Popis pracovní činnosti: vedení týmu cca deset lidí odpovědnost za provoz a rozvoj několika fakultních systémů (Studijní informační systém, WhoIs, Verso, ekonomický systém IFIS) […]

Výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení

24. 5. 2022

Profil pracoviště: Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK