Aktuality

Asociace děkanů filozofických fakult žádá o nápravu hodnocení humanitních věd a podfinancování filozofických fakult

3. 12. 2021

Asociace děkanů filozofických fakult přijala usnesení, jímž žádá o nápravu v hodnocení humanitních věd.

Studenti nederlandistiky na FF UK připravili prosincový knižní dar na podporu překladu z nizozemštiny

1. 12. 2021

Pokud v prosinci 2021 zakoupíte ve vybraných knihkupectvích libovolný překlad z nizozemštiny, dostanete jako dárek novelu vlámské autorky Saskie de Coster „Než přijede noční loď“. V rámci oslav 100 let od založení oboru na Univerzitě Karlově ji přeložili studenti nederlandistiky, kteří tak chtějí podpořit budoucnost překladu i překladatelů.

Vědecká rada na listopadovém zasedání ocenila významné osobnosti UK

30. 11. 2021

Zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy převzal také prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Podcast Balast: Nově o umění i kunsthistorickém skanzenu

30. 11. 2021

Balast se vydal do „kunsthistorického skanzenu“ navštívit dějiny umění. Kromě Ústavu pro dějiny umění FF UK jako takového se věnoval především českému výtvarnému umění v období dvou totalit 20. století. Hostem listopadové epizody je prof. Marie Klimešová.

Profesor Tomáš Halík obdržel dvě významná zahraniční ocenění

29. 11. 2021

Mezinárodní institut pro hermeneutiku při Varšavské univerzitě jmenoval Tomáše Halíka, který působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, čestným profesorem. Zároveň se prof. Halík stal prvním zahraničním laureátem Ceny Józefa Tischnera, udělované významným intelektuálům, publicistům a sociálním aktivistům.

Dataholka: Jak sociální sítě zneužívají toho, co nás dělá lidmi

29. 11. 2021

Lenku Krsovou možná znáte z internetu jako „Dataholku“, která se zabývá výzkumem a analýz‎ou sociálních sítí, ale třeba i tím, jak testovat a navrhovat uvěřitelnou umělou inteligenci ve videohrách. Na FF UK vystudovala program Studia nových médií a nyní je doktorandkou na americké Syracuse University.

Vědecká rada FF UK udělila hodnost emeritního profesora dvěma výjimečným odborníkům

25. 11. 2021

Děkan fakulty doc. Michal Pullmann předal 22. listopadu 2021 hodnost literárnímu vědci, romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi. Emeritním profesorem se dále stal medievista Josef Žemlička, který se slavnostního předání nemohl zúčastnit.

Studentka FF UK Minami Toyoshima připravila v rámci Evropského literárního festivalu v Japonsku rozhovor se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou

23. 11. 2021

Minami Toyoshima se v rozhovoru s autorkou věnovala jejímu nejznámějšímu dílu Žítkovské bohyně a povídce Život a dílo baronky Mautnicové, kterou studentka navazující magisterské Bohemistiky pro cizince přeložila do japonštiny.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23. 11. 2021

Fonetický ústav | Katedra psychologie | Katedra sociální práce | Ústav Českého národního korpusu | Ústav pro klasickou archeologii | finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV | finanční manažer/ka pro oblast pracovních cest | sekretář/ka na Katedře psychologie FF UK

Iberoamerikanista Josef Opatrný obdržel Medaili Josefa Hlávky za rok 2021

22. 11. 2021

Medaili každoročně udílí v předvečer 17. listopadu správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceňuje celoživotní dílo významných osobností z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění.

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu asijských studií

25. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 25. listopadu 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu asijských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 27. prosince 2021.

Výběrové řízení ze dne 25. 11. 2021 – Ústav asijských studií / Job offer from 25 November 2021 – Institute of Asian Studies

25. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav asijských studií. Obor a zaměření: Indologie – bengálština, bengálská literatura, sanskrtská literatura. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2021. / Field and specialization: Indology – Bengali, Bengali literature, Sanskrit literature. Applications by 31. 12. 2021.

Výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových aplikací

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení na pozici Informatik pro práci s texty v XML

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v oboru korpusová lingvistika

25. 11. 2021

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení ze dne 23. 11. 2021 – Fonetický ústav / Job offer from 23 November 2021 – Institute of Phonetics

23. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Fonetický Ústav. Obor a zaměření: řečové vědy (fonetika). Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2021. / Field and specialization: speech science (phonetics). Applications by 31. 12. 2021.

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

23. 11. 2021

Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka pro oblast pracovních cest

23. 11. 2021

Popis pozice a její pracovní náplň Zajišťuje a kontroluje obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem v oblasti pracovních cest. Komunikuje s jednotlivými odděleními děkanátu pro zajištění úspěšného vyúčtování pracovních cest. Aktivně se podílí na přípravě Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu. Účastní se kontrol ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními […]

Výběrové řízení na pozici sekretář/ka na Katedře psychologie FF UK

16. 11. 2021

Co bude Vaším úkolem? Personálně-ekonomická agenda, tj. příprava DPP, DPČ a pracovních smluv, odměn, sledování čerpání rozpočtu Administrativní zajištění doktorského studia Organizace a administrativní zajištění meziinstitucionální spolupráce v oblasti praxí, stáží, přednáškové činnosti i výzkumu Cestovní agenda Aktualizace údajů na webu katedry a v sociálních médiích Administrativní zabezpečení řešení projektů Práce v univerzitních informačních systémech Jaké požadavky byste měl/a splňovat? Alespoň ukončené SŠ […]

Výběrové řízení ze dne 5. 11. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 5 November 2021 – Department of psychology

5. 11. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: pedagogická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 3. 12. 2021. / Field and specialization: Pedagogical psychology. Applications by 3. 12. 2021.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK