Aktuality

Slovo děkana Filozofické fakulty UK k zahájení akademického roku

25. 9. 2021

Děkan FF UK Michal Pullmann k přání klidného akademického roku připojuje prosbu na všechny studenty i zaměstnance fakulty, aby se v zájmu ochrany zdraví nás všech nechali, pokud je to možné, očkovat proti onemocnění covid-19.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK nabízí interdisciplinární volitelné kurzy

23. 9. 2021

Kurzy se zaměřují na posouvání vědy do praxe, inovace, podnikavost, systémové myšlení a některá konkrétní témata, jako je porozumění umělé inteligenci, vývoj léčivých přípravků v kontextu farmaceutického průmyslu nebo násilí v blízkých vztazích. Předměty jsou určené pro studenty, vědce a další zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.

Small Talk: Roztroušená skleróza mění lidský hlas. Fonetik pracuje na rychlejším odhalení nemoci

23. 9. 2021

S fonetikem Emilem Svobodou o charakteristickém otisku nemoci v hlase, o využití neuronových sítí při zpracování nahrávek i o tom, jak by mohl jeho výzkum pomáhat v praxi.

Univerzita Karlova se zapojí do Noci vědců

23. 9. 2021

V pátek 24. září se vědecké instituce po celé České republice zapojí do Noci vědců, večera, který popularizuje vědu. V Praze na Albertově se můžete potkat také s odborníky z Filozofické fakulty UK.

Právě probíhá nový ročník soutěže o Bolzanovu cenu

23. 9. 2021

Ocenění Univerzity Karlovy se uděluje za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které byly zpracované v průběhu studia. Přihlašovat se mohou studenti a absolventi UK. Vítěz získá finanční odměnu 40 000 Kč.

Přivítejte v Kampusu Hybernská nový akademický rok

22. 9. 2021

V pátek 1. října otevře Kampus Hybernská dveře široké veřejnosti. Čekat na vás bude bohatý program.

Katedra estetiky FF UK pořádá v rámci cyklu Prague Aesthetics Lectures přednášky o umění ve veřejném prostoru

21. 9. 2021

V tomto týdnu 22. a 23. září se v Praze uskuteční přednáška o estetickém pojmu atmosféry, prezentace uměleckého projektu a on-line workshop o veřejném umění. Události jsou součástí projektu 4EU+ „Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic“, vedeného badateli a badatelkami z Univerzity Karlovy, Varšavské univerzity a univerzity La Statale v Miláně.

Zlatá stuha pro autory a překladatele nejlepších dětských knih. Mezi laureáty výročních knižních cen jsou i absolventi FF UK

21. 9. 2021

V Centru současného umění DOX vyhlásili 14. září vítěze 29. ročníku Zlaté stuhy. Porota vybrala nejlepší knihy pro malé a mladé čtenáře vydané za předchozí rok.

Zemřela lingvistka, lexikografka a dlouholetá vedoucí Oddělení nederlandistiky FF UK Zdenka Hrnčířová

16. 9. 2021

V neděli 12. září 2021 zemřela PhDr. Zdenka Hrnčířová. Právě díky ní se pražská nederlandistika profilovala jako přední lexikografické pracoviště.

Small Talk: Zkus mi říct, co máš na mysli, já to zkusím pochopit. Zn.: Čekám v půli cesty

16. 9. 2021

S lingvistou Janem Chromým o výzkumu neporozumění, o tom, je-li možné druhému člověku sdělit přesně to, co máme na srdci, i frustraci z míjení se na sociálních sítích.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce

13. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody. Úvazek 1,0.

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka ředitelky - Knihovna FF UK

9. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici asistent/asistentka ředitelky. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody.

Výběrové řízení ze dne 1. 9. 2021 – Ústav světových dějin / Job offer from 1 Septamber 2021 – Department of general history

1. 9. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústavsvětových dějin. Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na sociální/kulturní dějiny novověku v evropském a globálním kontextu (16. – 19. století), s důrazem na frankofonní oblasti a dějiny náboženství. Přihlášky je nutno podat do 1. 10. 2021. / Field and specialization: : General and comparative history with a focus on the Eraly Modern and Modern social/cultural history in a European and global context (16th-19th centuries), with an emphasis on Francophone areas and the history of religion. Applications by 1. 10. 2021.

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Studijního oddělení

26. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Studijního oddělení. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hudební vědy

17. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin

17. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií

17. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky

17. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Výběrové řízení ze dne 3. 8. 2021 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 3 August 2021 – Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies

3. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pomocných věd historických a archivního studia . Obor a zaměření: pomocné vědy historické a archivnictví. Přihlášky je nutno podat do 6. 9. 2021. / Field and specialization: : Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies. Applications by 6. 9. 2021.

Výběrové řízení ze dne 3. 8. 2021 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících / Job offer from 3 August 2021 – Institute of Deaf Studies

3. 8. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav jazyků a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Lingvistika (obecná lingvistika, bohemistika) s přesahem do lingvistiky znakových jazyků. Přihlášky je nutno podat do 3. 9. 2021. / Field and specialization: : Linguistics (General linguistics, Bohemian studies) with the overlap into sign language linguistics. Applications by 3. 9. 2021.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK