Aktuality

Výstava „Dánští Židé v Terezíně“ přináší svědectví Seveřanů, kteří se proti své vůli ocitli na českém území

28. 9. 2023

V úterý 3. října 2023 se od 16:00 v Magdeburské kasárně Památníku Terezín uskuteční vzpomínková akce a slavnostní uvedení výstavy „Dánští Židé v Terezíně“. Setkání připomene 80. výročí příjezdu dánských Židů do Terezína. Následně bude moci veřejnost výstavu navštívit ve výstavní síni In-Memoriam v Památníku Lidice, a to ve dnech od 4. října do 11. listopadu 2023.

V kurzech ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty FF UK jsou poslední volná místa

26. 9. 2023

Ústav východoevropských studií FF UK vypisuje kurzy ukrajinského jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Kurzy začínají 9. října a potrvají do 15. prosince 2023. Přihlašovat se můžete do 30. září 2023.

Nové číslo odborného časopisu Estetika se věnuje tématu selhání a omylů estetického souzení

26. 9. 2023

Časopis Estetika: The European Journal of Aesthetics vydává Helsinki University Press ve spolupráci s Katedrou estetiky FF UK. Číslo obsahuje čtyři eseje, odborný článek a recenzi na knihu Matthewa Strohla Why It’s OK to Love Bad Movies. Úvod k tematickému číslu napsala jeho hostující editorka María José Alcaraz León.

Filozofická fakulta UK se zapojí 6. října do festivalu Noc vědců na Albertově a v Kampusu Hybernská

26. 9. 2023

Akademičky a akademici z Ústavu etnologie, Českého egyptologického ústavu a Fonetického ústavu FF UK povedou interaktivní workshopy na Přírodovědecké fakultě UK na Albertově. Vzdělávací centrum UK Didaktikon v Kampusu Hybernská se promění v Laboratoř hudebních badatelů, kde Ústav hudební vědy FF UK představí svůj bohatý program pro děti.

Balast #29: Kočírování Filozofické fakulty UK

25. 9. 2023

V zářijové epizodě fakultního podcastu promluvila děkanka FF UK dr. Eva Lehečková o situaci kolem financování humanitních věd a o vyjednávání s vládou o dalším rozpočtu. Popsala také, jak navazuje na práci svých děkanských předchůdců, a fungování současného kolegia.

Čeští egyptologové z FF UK objevili ztracenou Ptahšepsesovu hrobku v Sakkáře

25. 9. 2023

Expedice Českého egyptologického ústavu FF UK pracující v archeologické oblasti mezi pyramidovými poli v Abúsíru a Sakkáře učinila vzácný objev. Během výzkumných sezón 2022 a 2023 lokalizovala a prozkoumala ztracenou hrobku, která patřila vysokému úředníkovi Ptahšepsovi žijícímu v období 25. a 24. století př. n. l.

Dětský koutek FF UK nabízí brigádu pro studentky a studenty

20. 9. 2023

Máte čas některý den v týdnu, zkušenost s hlídáním dětí od jednoho roku a hledáte pravidelný příjem? Dětský koutek FF UK hledá chůvy do svého provozu v hlavní budově FF UK.

Filozofická fakulta UK zve na mezinárodní doktorandský workshop „Dynamika politické účasti“

20. 9. 2023

Workshop s podtitulem Disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií“ pořádá FF UK ve spolupráci s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách. Konat se bude 26. září 2023 v Knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1).

Chceme, aby data získaná z veřejných peněz byla veřejná a dostupná zdarma, popisuje jeden z cílů projektu Lindat/Clariah-CZ dr. Jan Sládek

20. 9. 2023

FF UK se ve spolupráci s dalšími českými i mezinárodními institucemi podílí na projektu, jehož cílem je otevřeně zpřístupnit digitalizované datové zdroje v oblasti jazykových technologií, umění a humanitních věd široké vědecké komunitě i studentům. Projekt představuje dr. Jan Sládek z Katedry sociologie FF UK a Ondřej Fúsik z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK.

Ředitel Národního muzea: Spouštíme s FF UK muzejní studia

19. 9. 2023

Univerzita Karlova prodloužila partnerské memorandum s Národním muzeem. „Letos otevíráme společně i nový studijní program, který se jmenuje muzejní studia,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, jenž je hrdým absolventem historie z FF UK. Největší muzejní instituci v Česku vede již přes dvacet let.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 8 September 2023 – Institute of Greek and Latin Studies

12. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav řeckých a latinských studií. Obor a zaměření: novořecký jazyk a literatura. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Modern Greek language and literature. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav hudební vědy / Job offer from 8 September 2023 – Department of Musicology

8. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav hudební vědy. Obor a zaměření: Hudební věda – dějiny hudby po roce 1800. Přihlášky je nutno podat do 10. 10. 2023. / Field and specialization: Historical musicology – music after 1800. Applications by 10. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

6. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a analýza kvantitativních dat. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological research and quantitative data analysis. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

6. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologická teorie, obecná sociologie. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological theory and general sociology. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic a správy budov FF UK

5. 9. 2023

Co bude vaším úkolem? výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav koordinace a přebírání stavebních prací vč. dodávek nábytku zajištění podkladů pro projektové práce příprava technické specifikace k výběru dodavatelů investičních akcí, oprav a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě smluv a objednávek s dodavateli služeb pro oblast investičních akcí, opravy a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě podkladů […]

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Katedra sinologie / Job offer from 30 August 2023 – Department of Sinology

30. 8. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sinologie. Obor a zaměření: sinologie – dějiny a ideologie Číny 20. století. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Sinology – History and ideology of 20th century China. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Ústav pro archeologii / Job offer from 30 August 2023 – Department of Archaeology

30. 8. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro archeologii. Obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: prehistoric archaeology, the Neolithic Period in Central Europe. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/tka Oddělení vědy FF UK

17. 8. 2023

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? Spolupráce na […]

Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský

9. 8. 2023

Co bude vaším úkolem? celkové řízení projektu koordinace administrativního a realizačního týmu projektu příjemce i partnera hlavní kontaktní osoba projektu zajišťující komunikaci s řídícím orgánem OP JAK řízení rizik projektu hodnocení průběhu a správnosti výběrových řízení zodpovědnost za plnění milníků a monitorovacích indikátorů rozvoj lidských zdrojů plnění všech podmínek řešeného projektu koordinace projektu a celofakultní agendy související s projektem řízení porad realizačního […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský

9. 8. 2023

Co bude vaším úkolem? průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK