Aktuality

Ústav východoevropských studií FF UK vypisuje kurzy ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty

21. 9. 2023

Jako i v předešlých semestrech budou nadále pokračovat kurzy ukrajinského jazyka pro zaměstnance a studenty FF UK, a to pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Kurzy začínají 9. října a potrvají do 15. prosince 2023.  

Dětský koutek FF UK nabízí brigádu pro studentky a studenty

20. 9. 2023

Máte čas některý den v týdnu, zkušenost s hlídáním dětí od jednoho roku a hledáte pravidelný příjem? Dětský koutek FF UK hledá chůvy do svého provozu v hlavní budově FF UK.

Filozofická fakulta UK zve na mezinárodní doktorandský workshop „Dynamika politické účasti“

20. 9. 2023

Workshop s podtitulem Disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií“ pořádá FF UK ve spolupráci s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách. Konat se bude 26. září 2023 v Knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1).

Chceme, aby data získaná z veřejných peněz byla veřejná a dostupná zdarma, popisuje jeden z cílů projektu Lindat/Clariah-CZ dr. Jan Sládek

20. 9. 2023

FF UK se ve spolupráci s dalšími českými i mezinárodními institucemi podílí na projektu, jehož cílem je otevřeně zpřístupnit digitalizované datové zdroje v oblasti jazykových technologií, umění a humanitních věd široké vědecké komunitě i studentům. Projekt představuje dr. Jan Sládek z Katedry sociologie FF UK a Ondřej Fúsik z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK.

Ředitel Národního muzea: Spouštíme s FF UK muzejní studia

19. 9. 2023

Univerzita Karlova prodloužila partnerské memorandum s Národním muzeem. „Letos otevíráme společně i nový studijní program, který se jmenuje muzejní studia,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, jenž je hrdým absolventem historie z FF UK. Největší muzejní instituci v Česku vede již přes dvacet let.

Letos dostanou více prostoru jazyky střední Evropy, popisuje blížící se Evropský den jazyků dr. Michal Láznička

18. 9. 2023

Akademik z Ústavu obecné lingvistiky FF UK se podílí na organizaci šestého ročníku festivalu jazyků, který se uskuteční 26. září 2023 již tradičně v Kampusu Hybernská. Akci spolupořádá Library of Languages FF UK a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

18. 9. 2023

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

Památný Karel Engliš býval rektorem v Brně i Praze

15. 9. 2023

Je to záslužné dílo. Čítá stovky stran, v souhru celé edice dokonce pár tisíc stran. Masarykova univerzita a její vydavatelství Munipress postupně vydává knihy spjaté s výraznou prvorepublikovou personou, s politikem, několikanásobným ministrem financí a ekonomem profesorem Karlem Englišem. Na publikaci Paměti se podíleli také lidé spjatí s FF UK.

Do národního finále soutěže FameLab ČR postoupila dr. Tereza Pluskalová

13. 9. 2023

Akademička z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK se zúčastní finále v úterý 26. září 2023 od 17:00 na půdě Fakulty humanitních studií UK. Soutěžící musí během tří minut vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu i diváky. Dr. Pluskalová bude mezi celkem devíti soutěžícími prezentovat na téma Historie Strakovy akademie.

Rekonstrukce budov FF UK v Opletalově 47 a 49 počítá s modernizací i zachováním historické hodnoty

12. 9. 2023

Filozofická fakulta UK 12. září 2023 zahájila komplexní rekonstrukci a dostavbu svých dvou historicky významných budov nacházejících se v centru Prahy. Cílem projektu bude budovy na adresách Opletalova 47 a 49 nejen zmodernizovat a přizpůsobit pro potřeby výuky, badatelské činnosti či přesunu knihovny, ale zároveň zachovat jejich historickou hodnotu.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 8 September 2023 – Institute of Greek and Latin Studies

12. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav řeckých a latinských studií. Obor a zaměření: novořecký jazyk a literatura. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Modern Greek language and literature. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav hudební vědy / Job offer from 8 September 2023 – Department of Musicology

8. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav hudební vědy. Obor a zaměření: Hudební věda – dějiny hudby po roce 1800. Přihlášky je nutno podat do 10. 10. 2023. / Field and specialization: Historical musicology – music after 1800. Applications by 10. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

6. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a analýza kvantitativních dat. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological research and quantitative data analysis. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

6. 9. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologická teorie, obecná sociologie. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological theory and general sociology. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic a správy budov FF UK

5. 9. 2023

Co bude vaším úkolem? výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav koordinace a přebírání stavebních prací vč. dodávek nábytku zajištění podkladů pro projektové práce příprava technické specifikace k výběru dodavatelů investičních akcí, oprav a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě smluv a objednávek s dodavateli služeb pro oblast investičních akcí, opravy a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě podkladů […]

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Katedra sinologie / Job offer from 30 August 2023 – Department of Sinology

30. 8. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sinologie. Obor a zaměření: sinologie – dějiny a ideologie Číny 20. století. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Sinology – History and ideology of 20th century China. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Ústav pro archeologii / Job offer from 30 August 2023 – Department of Archaeology

30. 8. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro archeologii. Obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: prehistoric archaeology, the Neolithic Period in Central Europe. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/tka Oddělení vědy FF UK

17. 8. 2023

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? Spolupráce na […]

Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský

9. 8. 2023

Co bude vaším úkolem? celkové řízení projektu koordinace administrativního a realizačního týmu projektu příjemce i partnera hlavní kontaktní osoba projektu zajišťující komunikaci s řídícím orgánem OP JAK řízení rizik projektu hodnocení průběhu a správnosti výběrových řízení zodpovědnost za plnění milníků a monitorovacích indikátorů rozvoj lidských zdrojů plnění všech podmínek řešeného projektu koordinace projektu a celofakultní agendy související s projektem řízení porad realizačního […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský

9. 8. 2023

Co bude vaším úkolem? průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK