Aktuality

Small Talk – Autoři podcastu Balast: Odpovídat na některé otázky „nevím“ jsme se naučili na FF UK

20. 5. 2022

Je tomu právě rok, týden a dva dny, co se do českého veřejného prostoru pustil Ondřej Černý a Filip Liška s projektem, jehož cílem je, mimo jiné, představovat expertizu a význam humanitních a společenskovědních oborů. Za tento podcast nedávno získali i Cenu Jana Palacha.

Historik Jiří Mikulec byl znovujmenován afiliovaným členem Filozofické fakulty UK

19. 5. 2022

Prof. Mikulec se stal členem akademické obce FF UK se stal na základě dlouhodobé spolupráce s Ústavem českých dějin již od roku 1995. Na ústavu zajišťuje výuku závěrečného období raného novověku, v rámci kterého se zaměřuje na politické, kulturní a především náboženské dějiny.

Byl zvolen nový Akademický senát FF UK na funkční období 2022–2025

19. 5. 2022

Elektronické volby skončily 18. května 2022 a bylo zvoleno 15 senátorů za studentskou kurii a 16 za akademické pracovníky.

Studentky FF UK uspěly v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika 2022

18. 5. 2022

V pondělí 16. 5. 2022 proběhl v rámci 23. mezinárodního setkání Mladých lingvistů na Univerzitě Palackého v Olomouci již 11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty. Na 1. místě se umístila Lucie Jarůšková (Obecná lingvistika a hispanistika) a na 2. místě Karolína Svatoňová (Anglistika – amerikanistika).

Student a pedagog z Filozofické fakulty UK obdrželi ocenění Učené společnosti České republiky

18. 5. 2022

Jakub Kozák, student Řeckých a latinských studií, získal Cenu Učené společnosti pro vysokoškolské studenty a prof. Jiří Pelán z Ústavu románských studií FF UK Cenu Učené společnosti v kategorii vědecký pracovník. Ceny byly předány během slavnostní části 28. valného shromáždění Učené společnosti České republiky 16. května 2022 ve Velké aule Karolina.

Galerie antického umění v Hostinném znovu otevřena

13. 5. 2022

V pátek 6. května se znovu otevřela Galerie antického umění v kostele Františkánského kláštera v Hostinném s exponáty, které spravuje Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Jejich čištění a restaurování spolu s renovací samotné galerie zabralo tři roky. Úvodní slovo během znovuotevření pronesla děkanka FF UK Eva Lehečková a starostka města Hostinné Dagmar Sahánková.

Ludvík Losos: Životní dráha lemovaná knihami i vlaky

13. 5. 2022

Kunsthistorik Ludvík Losos, absolvent dějin umění na FF UK, toho během života stihl mnoho. Zatímco profesně zasvětil většinu aktivní pracovní kariéry památkové péči, stihl se i spoustu let věnovat historii železnice a ostatní dopravy. V obou oborech vydal okolo čtyřiceti knih, z nichž většina už je dnes těžko k sehnání, řada publikací byla i přeložena.

Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů letního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 29. května

12. 5. 2022

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 10. do 29. května. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny v polovině června.

Profesor židovských dějin a myšlení Hillel J. Kieval převzal Stříbrnou medaili FF UK

10. 5. 2022

Děkanka FF UK Eva Lehečková ocenila 4. května 2022 Hillela J. Kievala z Washingtonovy univerzity v St. Louis za jeho příspěvek k dějinám Židů ve středoevropském regionu a přetrvávající podporu židovských studií v Česku.

Vychází nové vydání klasického díla české literatury

9. 5. 2022

V nakladatelství LEVYN vychází polokritické vydání experimentálního románu Josefa K. Šlejhara Peklo. Svazek edičně připravil včetně doslovu „Šlejharova snaha o únik z pekla“ a ediční poznámky dr. Zdeněk Beran z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK.

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

17. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 17. května 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 17. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka přijímacího řízení

13. 5. 2022

Profil pracoviště Agenda přijímacího řízení organizačně spadá pod nově se formující Oddělení přijímacího řízení a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium s velmi těsným přesahem do propagace fakultního studia, zejména prostřednictvím webu.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči […]

Výběrové řízení ze dne 13. 5. 2022 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 13 May 2022 – Department of Art History

12. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: Sdějiny umění – české a evropské umění 19. století. Přihlášky je nutno podat do 13. 6. 2022. / Field and specialization: History of Art – Czech and European Art of the 19th Century. Applications by 13. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny a se zaměřením na dějiny Studené války, Východního bloku, evropských socialistických zemí a jejich mezinárodně politických aktivit. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Contemporary History (20th Century), with specialization on the Cold War History, History of European Socialist Countries and their International Political Angagement. Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením dějiny raného novověku a novověku (16. – 19. století). Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Early Modern and Modern History (16th – 19th century). Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 10 May 2022 – Department of Philosophy and Religious Studies

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie – didaktika filosofie. Přihlášky je nutno podat do 16. 6. 2022. / Field and specialization: Philosophy – Didactics of philosophy. Applications by 16. 6. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK