Aktuality

V aplikaci není zvuková jednotka, která by neprošla mýma ušima, říká vedoucí oceněného projektu ProCzeFor Jitka Veroňková

29. 11. 2023

Projekt zaměřený na nácvik zvukové stránky českého jazyka obdržel 16. listopadu 2023 Evropskou jazykovou cenu Label. Porota ocenila, že projekt podporuje nově příchozí migranty, pomáhá učitelům a podporuje myšlenku kulturní a myšlenkové rozmanitosti Evropy. Na vývoji se podílel FÚ FF UK a ÚBN FF UK a Fenomen multimedia pod vedením dr. Jitky Veroňkové.

Absolventce FF UK vyšla monografie věnující se evangelickému liturgickému prostoru ve stavbách Českobratrské církve evangelické

29. 11. 2023

Knižní novinku Vydavatelství FF UK A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické uvede autorka Anna Boučková 4. prosince 2023 od 18:00 v pražském knihkupectví Juditina věž (Klub Za starou Prahu). Monografie je výsledkem autorčina bádání v rámci magisterkého studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Balast #31: Laudo, laudare

28. 11. 2023

Hostem nového dílu fakultního podcastu je doc. Lucie Pultrová z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, která hovoří o latině jako o komunikačním prostředku ale také jako o specifickém nosiči antické kultury. V studentské části dílu dokonce latinsky promluví studentka klasické filologie Lída Doušová, která v latině vytváří i vlastní podcast.

Profesorka a doktorand z FF UK převzali ocenění nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

27. 11. 2023

V den předcházejícímu Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva 16. listopadu 2023 nadace udělila Medaili Josefa Hlávky prof. Libuši Duškové z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK a Cenu Josefa Hlávky doktorandovi filmové vědy Jiřímu Sirůčkovi.

Udílení šlechtictví v době Habsburků představovalo vysoce efektivní a ekonomicky nenáročný způsob, jak osoby vyznamenat, a ještě z toho těžit, popisuje autor nové monografie Jan Županič

27. 11. 2023

Profesoru z Ústavu světových dějin FF UK Janu Županičovi vyšla nová publikace Habsburská šlechta (Nakladatelství Pankrác). Kniha se věnuje udílení šlechtických titulů jako oceňování zásluh v době vlády Habsburků a vysvětluje, jaké pohnutky vedly panovníky habsburské monarchie (respektive její vlády) k vyznamenávání svých obyvatel.

Vyjádření vedení FF UK k výstražné hodinové stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů

23. 11. 2023

Stávkový výbor VOS FF UK se připojí k výstražné hodinové stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023 mezi 12:00 a 13:00.

Cyklus přednášek Ukrajinský podzim na FF UK se zaměří na dějiny, kulturu a současnost Ukrajiny

23. 11. 2023

Série přednášek, workshopů a kulatých stolů má za cíl diskutovat aktuální otázky v souvislosti se současným děním v Ukrajině a obecně ve východní Evropě. Akce probíhá v hlavní budově FF UK do 29. listopadu 2023.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK pořádá „Ideathon: Časované bomby naší společnosti“

23. 11. 2023

Akce, která se bude konat 6.–7. prosince 2023 v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na hledání řešení časovaných bomb, které tikají na pozadí naší společnosti. Účastníci si v rámci programu prakticky vyzkouší ideační a foresightové metody. Účastnit se mohou všichni studenti a studentky, zaměstnanci a zaměstnankyně UK i zájemci z řad veřejnosti.

Celodenní program plný přednášek a seminářů Den latiny 2023 se uskuteční již 30. listopadu

23. 11. 2023

Akce, která představí latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů, je určená zejména pro studenty a studentky středních škol a jejich vyučující, ale i další zájemce a zájemkyně z řad veřejnosti. Na FF UK ji od roku 2012 pravidelně pořádá Ústav řeckých a latinských studií FF UK.

Digitální technologie ve výuce pomáhají motivovat studující – jsou atraktivní a pomáhají rozšiřovat uplatnění. O novém Centru pro digital humanities FF UK hovoří předseda rady centra Ondřej Tichý

22. 11. 2023

Na Filozofické fakultě UK vzniklo centrum, které sdružuje členky a členy akademické obce FF UK se zájmem o digital humanities. V rozhovoru popisuje jeho cíle a konkrétní projekty dr. Ondřej Tichý z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 28. 11. 2023 – Ústav české literatury a komparatistiky / Job offer from 28 November 2023 – Institute of Czech and Comparative Literature

28. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav české literatury a komparatistiky. Obor a zaměření: dějiny české literatury, pozdní 19. století a modernismus, teorie literární historiografie, germanobohemistika. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: History of Czech literature (late 19th century and modernism), theory of literary historiography, germanobohemistics. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení na pozici Referenta/ky doktorského studia

27. 11. 2023

Co bude Vašimi hlavními úkoly? koordinace agendy referátu doktorských studijních programů Studijního oddělení FF UK komplexní vedení agendy studentů doktorského studia pro cizojazyčné a mezinárodní programy komunikace se školiteli, oponenty, komisemi, oborovými radami či koordinátory mezinárodních programů podíl na správě oborových rad koordinace činností se spolupracujícími odděleními děkanátu (zahraniční oddělení, právní oddělení, oddělení informačních systémů, oddělení vědy atd.) […]

Výběrové řízení ze dne 27. 11. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 27 November 2023 – Department of Social Work

27. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny. Přihlášky je nutno podat do 31.12.2023. / Field and specialization: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law and other related disciplines. Applications by 31.12.2023.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 21. 11. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 21 November 2023 – Department of Philosophy and Religious Studies

21. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie. Přihlášky je nutno podat do 29. 2. 2024. / Field and specialization: Philosophyy. Applications by 29. 2. 2024.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2023 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 13 November 2023 – Institute of Czech and Deaf Studies

13. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 17. 12. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 17. 12. 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu akreditací Oddělení vědy

10. 11. 2023

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? koordinace přípravy […]

Výběrové řízení ze dne 8. 11. 2023 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 8 November 2023 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

8. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku. Přihlášky je nutno podat do 10. 12. 2023. / Field and specialization: aauxiliary historical sciences – focus on the early modern period. Applications by 10. 12. 2023.

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2023 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 2 November 2023 – Department of Art History

2. 11. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: dějiny umění – české a světové umění 20. století. Přihlášky je nutno podat do 3. 12. 2023. / Field and specialization: art history – Czech and world art of the 20th century. Applications by 3. 12. 2023.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky

26. 10. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 26. října 2023 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 28. listopadu 2023.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK