Aktuality

Vědecká rada UK ocenila významné osobnosti univerzity

22. 10. 2021

Mezi oceněnými je prof. Miroslav Verner, který získal zlatou pamětní medaili za mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK, a prof. Karel Thein, jemuž rada udělila stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru filozofie a religionistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Small Talk: Velké sociálně vyloučené lokality se soustřeďují ve dvou krajích. Ptejme se, co to znamená

21. 10. 2021

S antropologem a politologem Václavem Walachem o sociálně vyloučených lokalitách, o hlubších potížích, na něž poukazují, i o tom, co si myslíme, že o nich víme — a ono to neplatí.

Podcasty SIA: Další nálož asijských témat nejen z Tibetu

20. 10. 2021

Podcast Steppin Into Asia (SIA) připravují doktorandi Ústavu asijských studií FF UK a členové spolku Orientalistický expres. Poslechněte si podcasty věnované stereotypním podobám Tibetu, cestovatelství po Osmanské říši či pozici Ruska mezi Východem a Západem.

Časopis Prague Egyptological Studies vychází v nové grafické podobě a anglicky

20. 10. 2021

Prague Egyptological Studies (Pražské egyptologické studie, PES) jsou odborným recenzovaným periodikem, které připravuje Český egyptologický ústav FF UK. Časopis od roku 2002 pravidelně vycházel v češtině a od roku 2015 i v angličtině. Nově ho bude Vydavatelství FF UK vydávat pouze v angličtině.

Vyšel sborník studií významné české medievistky Zdeňky Hledíkové

20. 10. 2021

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., (1938–2018) strávila téměř celý profesní život na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK, kde dlouhá léta přednášela středověkou paleografii.

Dr. Šárka Grauová z Oddělení portugalistiky FF UK se stala předsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě

20. 10. 2021

Třetí mezinárodní konference Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) proběhla ve spolupráci s FF UK na konci září. Dr. Grauová, která kongres organizovala, byla na valné hromadě ABRE zvolena předsedkyní výkonného výboru asociace pro období 2021–2023.

Ústav světových dějin FF UK zveřejnil videozáznamy z konference Místa setkávání: Prostor a jeho narativy

19. 10. 2021

Záznam interdisciplinární konference, která se věnovala problematice a vnímání míst setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin, je k zhlédnutí na YouTube kanále FF UK.

Zemřel mongolista doc. Jugder Luvsandorj

18. 10. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pondělí 11. 10. 2021 zemřel ve věku 82 let dlouholetý pedagog oboru mongolistiky a badatel v oblasti mongolské filologie docent Jugder Luvsandorj.

Psycholog Jaroslav Šturma obdržel Stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR

12. 10. 2021

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenění dr. Šturmovi z Katedry psychologie FF UK udělil za pomoc a podporu nemocných duší. Slavnostní předávání se konalo 28. 9. 2021 v Den české státnosti.

Vědci z FF UK převzali prestižní ceny Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR

11. 10. 2021

Ve čtvrtek 30. září 2021 předalo Francouzské velvyslanectví v prostorách Francouzského institutu vědecké ceny mladým talentovaným výzkumníkům z českých univerzit a výzkumných institucí. Doktorand Ústavu translatologie FF UK Mgr. Michal Zahálka obdržel Cenu Jacquese Derridy, dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK zvláštní cenu platformy CEFRES.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení

14. 10. 2021

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení. Přihláška se podává elektronicky na e-mailovou adresu jan.broz@ff.cuni.cz, nejpozději do 24. 10. 2021. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií

11. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 11. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. listopadu 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 10. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 4 October 2021 – Department of psychology

4. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 12. 11. 2021. / Field and specialization: : Statistics and Psychometrics. Applications by 12. 11. 2021.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

4. 10. 2021

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK. Termín pro podaní přihlášky je do 17.10.2021.

Výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí

1. 10. 2021

Referát vnějších vztahů vypisuje výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 24. 10. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie

1. 10. 2021

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

1. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií

1. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce

13. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody. Úvazek 1,0.

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka ředitelky - Knihovna FF UK

9. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici asistent/asistentka ředitelky. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK