Aktuality

Doktorandka z FF UK Marta Mezhlumyan je spolueditorkou odborné publikace Armenian Diaspora in Dynamics

6. 2. 2023

Kniha analyzuje historické zkušenosti a moderní trendy v rozvoji arménské diaspory ve vybraných zemích. Publikace představuje výsledek spolupráce mezi Ústavem etnologie FF UK a Institutem archeologie a etnografie Akademie věd Arménské republiky.

Na Filozofické fakultě UK proběhla diskuze s předními vyšetřovateli válečných zločinů na Ukrajině

6. 2. 2023

Koncem listopadu uspořádal Ústav východoevropských studií FF UK a Centrum pro občanskou společnost (Prague Civil Society Centre) debatu Boj za spravedlnost. Z diskuze je k dispozici záznam.

Výstava „Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan“ je k vidění do 26. února

3. 2. 2023

Na přípravě výstavy se jako odborný spolupracovník podílel dr. Ondřej Vojtěchovský z Ústavu světových dějin FF UK, který je rovněž spoluautorem a spolueditorem stejnojmenné publikace vydané Galerií hlavního města Prahy, kde výstava probíhá.

Zapojte se do inovační soutěže Nakopni Prahu

2. 2. 2023

Soutěž je určená všem tvůrčím lidem napříč obory, kteří mají dobré nápady a zájem zlepšovat život obyvatel v hlavním městě. Přihlášky končí už 14. února.

Ústav východoevropských studií FF UK nabízí kurzy ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty

2. 2. 2023

Od jara loňského roku probíhají na FF UK kurzy ukrajinštiny. Pokračovat budou i v letním semestru, a to vždy jednou týdně pro různé jazykové úrovně. Přihlášky se uzavírají 8. února 2023.

Prof. Miroslav Petříček obdržel francouzský Řád akademických palem

1. 2. 2023

Insignii rytíře za dlouholetý přínos k rozvoji česko-francouzských vztahů si profesor z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převzal 31. ledna 2023 z rukou francouzského velvyslance Alexise Dutertreho. Předávání proběhlo na Velvyslanectví Francie v Praze.

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů zimního semestru 2022/23

1. 2. 2023

V tradičním hodnocení výuky studenti vyplnili 7 523 dotazníků. Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 6 986, skryli 735 slovních komentářů – a autentizovaně jich podepsali 610. Pedagogové skryli 26 komentářů.

Prezentace programů ze Dne otevřených dveří FF UK 2023 jsou zveřejněné

30. 1. 2023

Nestihli jste některou z přednášek letošního Dne otevřených dveří? V našem archivu naleznete prezentace a videozáznamy studijních programů, ve kterých se dozvíte ty nejdůležitější informace o přijímacích zkouškách, průběhu studia i uplatnění absolventů.

S novými profesory a profesorkou FF UK v novém roce

28. 1. 2023

Rok 2022 přinesl Filozofické fakultě UK pětici nových profesorů. Přečtěte si, co je v tomto roce čeká, na co se těší a jaká přání mají pro své studenty. Odpovídali prof. Václav Cvrček, prof. James Hill, prof. Peter Pavúk, prof. Eva Voldřichová Beránková a prof. Jan Volín.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

31. 1. 2023

Aktuálně se pro Právní oddělení děkanátu FF UK hledá zástup pracovnice na mateřské a rodičovské dovolené na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek. Popis pozice a její pracovní náplň: příprava a administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy a pravidly Univerzity Karlovy a příslušných dotačních programů samostatná administrace veřejných zakázek administrace spojená s vyhlášením […]

Výběrové řízení na pozici Právník/-ička

31. 1. 2023

Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá právník/-ička s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv. Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí Oddělení přijímacího řízení

5. 1. 2023

Oddělení přijímacího řízení primárně zajišťuje kompletní administraci a významně se podílí na organizaci samotného přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), vede komunikaci s uchazeči o studium a aktivně se věnuje i propagaci studia na fakultě.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu pro dějiny umění

4. 1. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 4. ledna 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu pro dějiny umění. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 6. února 2023.

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2022 – Ústav germánských studií / Job offer from 2 December 2022 – Department of Germanic studies

2. 12. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: Nizozemský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 2. 1. 2023. / Field and specialization: Dutch language. Applications by 2. 1. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

30. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Statistics and Psychometrics. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

30. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: pedagogická a školní psychologie, výuka učitelství. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Pedagogical and school psychology. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

30. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:Fyziologická psychologie, neuropsychologie, neurovědy. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Physiological Psychology, Neuropsychology, Neuroscience. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 30 November 2022 – Department of Adult Education and Personnel Management

30. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru andragogiky a personálního řízení. Obor a zaměření: sociologie (případně příbuzný obor); možné oblasti zaměření: občanská společnost, neziskový sektor, sociologie vzdělávání, metodologie sociálních výzkumů. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization:sociology (or a related discipline); potential areas of specialization: civil society, nonprofit (civil) sector, sociology of education, methodology of social research. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 11. 2022 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 29 November 2022 – Department of English Language and Elt Methology

29. 11. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav anglického jazyka a didaktiky. Obor a zaměření:Anglická synchronní lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: English synchronic linguistics. Applications by 31. 12. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK