Aktuality

V červenci proběhl pátý ročník Letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova

12. 8. 2022

Ve dnech 11. až 29. července 2022 proběhla na Filozofické fakultě UK Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova, jedna z profilujících akcí Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK, pořádaná ve spolupráci s partnerským Fondem Borise Němcova za svobodu se sídlem v Bonnu.

Zemřel Oldřich Matoušek, přední postava rozvoje a profesionalizace české sociální práce

12. 8. 2022

Dne 3. srpna 2022 zemřel doc. PhDr. Oldřich Matoušek, přední postava rozvoje a profesionalizace české sociální práce, poctivý akademik, loajální pracovník a velkorysý kolega. Jeho ztráta pro obor a pracoviště, Katedru sociální práce FF UK, je nezměrná.

Na FF UK se konala Letní škola periferní akkadštiny

12. 8. 2022

Fenoménu klínopisu se věnovala letní škola „Writing on the Fringe: Cuneiform Traditions in the Peripheries“, která se konala na půdě fakulty 31. 7. – 6. 8. Akce představila inovativní a unikátní způsob výuky tohoto klíčového staroorientálního úkazu.

Fondy EHP umožnily českým studentům a akademikům působit i v jinak nákladných destinacích

11. 8. 2022

FF UK se v posledních čtyřech letech podílela na projektech fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP), které umožnily několika desítkám našich studentů a zaměstnanců vyjet za studiem a pracovními příležitostmi do Norska a na Island. V srpnu letošního roku končí poslední dva mobilitní projekty tohoto typu, přinášíme vám proto ohlédnutí za jejich průběhem.

Balast #16: Dobyvatelé klasické archeologie

2. 8. 2022

Petra Tušlová z Ústavu pro klasickou archeologii se vrátila z výkopů v Bulharsku, kde místo římských pohřebních mohyl našla hroby významné jámové kultury z doby bronzové. Student klasické archeologie Matej Lelovič představí práce na záchranných výkopech v Praze a doktorand filozofie Marek Kettner pohovoří o Michelu Foucaultovi a jeho Archeologii vědění.

V červnu a červenci se fakulta učila ukrajinsky, v srpnu výuka pokračuje

1. 8. 2022

Na Filozofické fakultě UK se konaly kurzy ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty fakulty, které organizoval Ústav východoevropských studií FF UK. Určené byly pro mírně pokročilé, začátečníky se znalostí azbuky a začátečníky bez znalosti azbuky. V srpnu proběhne ještě jeden on-line kurz s 10 účastníky.

Vyšla učebnice zdravotnické češtiny pro sestry přicházející z Ukrajiny. Na přípravě se podíleli také autoři z FF UK

29. 7. 2022

Tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydalo Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s platformou Publi volně dostupnou učebnici Léčíme česky: čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Na její přípravě pracovala studentka Roksolana Fedorenko z Ústavu anglofonních literatur a kultur, filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústav románských studií.

Mezinárodní sympozium odprezentuje české výzkumy v Egyptě

28. 7. 2022

Český egyptologický ústav FF UK pořádá ve spolupráci s Mezinárodním výborem pro egyptská a súdánská archeologická muzea a sbírky (CIPEG) a Mezinárodní radou muzeí (ICOM) půldenní sympozium, jehož cílem je představit zahraničním kurátorům egyptologických sbírek výzkumy ČEgÚ v Egyptě a zejména jeho nedávné výsledky.

Ukrajinské děti a jejich rodiče navštěvují jazykové i jiné kurzy na Filozofické fakultě UK

26. 7. 2022

Od konce dubna se na hlavní budově fakulty konají kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky organizované Pražským ruským protiválečným výborem (Пражский российский антивоенный комитет) společně s Akademickým centrem Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK. Nabídka se rozšířila také o základní školní předměty a zájmové kroužky.

Univerzita Karlova vyhlásila výsledky závěrečných zpráv projektů Grantové agentury UK

26. 7. 2022

Seznam závěrečných projektů a jejich publikační výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách GA UK v oddíle „přehled projektů“.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici IT/AV specialisty

4. 8. 2022

Naše pracoviště nyní hledá posilu pro práci s audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování výše uvedeného AV vybavení učeben. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Příprava jednoduchých […]

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie. Přihlášky je nutno podat do 29. 8. 2022. / Field and specialization: sociological methodology and research. Applications by 29. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra filmových studií / Job offer from 29 July 2022 – Film Studies Department

29. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru filmových studií. Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2022. / Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media. Applications by 31. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2022 – Katedra pedagogiky / Job offer from 26 July 2022 – Department of Education

26. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2022. / Field and specialization: Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 28. 8. 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu

25. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

19. 7. 2022

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude Vaším úkolem? Ekonomická agenda: Administrace ekonomické agendy oddělení spojené s mobilitami akademiků (příprava […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho Ekonomického oddělení

14. 7. 2022

Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9. Vedení týmu 17 zaměstnanců. Popis pozice a její pracovní náplň řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti […]

Výběrové řízení ze dne 12. 7. 2022 – Katedra divadelní vědy / Job offer from 12 July 2022 – Department of Theatre Studies

12. 7. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru divadelní vědy. Obor a zaměření: teorie divadla, dějiny divadelních teorií. Přihlášky je nutno podat do 20. 8. 2022. / Field and specialization: theatre theory, history of theatre theories. Applications by 20. 8. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK