Aktuality

Galerie antického umění v Hostinném znovu otevřena

13. 5. 2022

V pátek 6. května se znovu otevřela Galerie antického umění v kostele Františkánského kláštera v Hostinném s exponáty, které spravuje Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Jejich čištění a restaurování spolu s renovací samotné galerie zabralo tři roky. Úvodní slovo během znovuotevření pronesla děkanka FF UK Eva Lehečková a starostka města Hostinné Dagmar Sahánková.

Ludvík Losos: Životní dráha lemovaná knihami i vlaky

13. 5. 2022

Kunsthistorik Ludvík Losos, absolvent dějin umění na FF UK, toho během života stihl mnoho. Zatímco profesně zasvětil většinu aktivní pracovní kariéry památkové péči, stihl se i spoustu let věnovat historii železnice a ostatní dopravy. V obou oborech vydal okolo čtyřiceti knih, z nichž většina už je dnes těžko k sehnání, řada publikací byla i přeložena.

Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů letního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 29. května

12. 5. 2022

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 10. do 29. května. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny v polovině června.

Profesor židovských dějin a myšlení Hillel J. Kieval převzal Stříbrnou medaili FF UK

10. 5. 2022

Děkanka FF UK Eva Lehečková ocenila 4. května 2022 Hillela J. Kievala z Washingtonovy univerzity v St. Louis za jeho příspěvek k dějinám Židů ve středoevropském regionu a přetrvávající podporu židovských studií v Česku.

Vychází nové vydání klasického díla české literatury

9. 5. 2022

V nakladatelství LEVYN vychází polokritické vydání experimentálního románu Josefa K. Šlejhara Peklo. Svazek edičně připravil včetně doslovu „Šlejharova snaha o únik z pekla“ a ediční poznámky dr. Zdeněk Beran z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK.

Balast #13: Lásky čas

4. 5. 2022

V nové epizodě redakce oslaví zisk Ceny Jana Palacha a podívá se na volby do Akademického senátu FF UK. V rozhovoru s prof. Josefem Vojvodíkem z Ústavu české literatury a komparatistiky se rozebere Máchův Máj i moderní české básně a doktorand Jan Musil představí nepříliš známý žánr thanatografie.

Filozofická fakulta UK udělila tři čestné afiliace

4. 5. 2022

Děkanka FF UK přijala 3. a 4. května do akademické obce tři afiliované členy, kterými jsou prof. Anthony Harding, dr. Norbert Vanek a prof. Sergej Medveděv. Čestné afiliace FF UK vznikly v roce 2015 za účelem posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na FF UK.

Poznejte Latinskou Ameriku na Ibero-americkém týdnu

4. 5. 2022

Středisko ibero-amerických studií FF UK zve zájemce na Ibero-americký týden, který se uskuteční 9.–13. května na různých místech v Praze. Těšit se můžete na sérii přednášek a workshopů s českými i zahraničními experty.

Majáles 2022: Jaro, láska, studentství

3. 5. 2022

Již podesáté se na prvního máje konal Studentský Majáles, který navazuje na původní majálesy z šedesátých let. Zahájen byl průvodem z parku Kampa, odkud se za doprovodu hudby přesunul do Kampusu Hybernská.

Centrum Carolina spolupořádá akci „Na UK s Asistencí“

2. 5. 2022

Univerzita Karlova zve 13. května na setkání v Kampusu Hybernská, kde se studenti, pracovníci UK i veřejnost mohou seznámit s podpůrnými službami pro studenty se znevýhodněním a možnostmi asistování studentům a osobám se znevýhodněním v rámci aktivit organizace Asistence, o.p.s.

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

13. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka přijímacího řízení

13. 5. 2022

Profil pracoviště Agenda přijímacího řízení organizačně spadá pod nově se formující Oddělení přijímacího řízení a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium s velmi těsným přesahem do propagace fakultního studia, zejména prostřednictvím webu.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči […]

Výběrové řízení ze dne 13. 5. 2022 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 13 May 2022 – Department of Art History

12. 5. 2022

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: Sdějiny umění – české a evropské umění 19. století. Přihlášky je nutno podat do 13. 6. 2022. / Field and specialization: History of Art – Czech and European Art of the 19th Century. Applications by 13. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny a se zaměřením na dějiny Studené války, Východního bloku, evropských socialistických zemí a jejich mezinárodně politických aktivit. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Contemporary History (20th Century), with specialization on the Cold War History, History of European Socialist Countries and their International Political Angagement. Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením dějiny raného novověku a novověku (16. – 19. století). Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Early Modern and Modern History (16th – 19th century). Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 10 May 2022 – Department of Philosophy and Religious Studies

10. 5. 2022

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie – didaktika filosofie. Přihlášky je nutno podat do 16. 6. 2022. / Field and specialization: Philosophy – Didactics of philosophy. Applications by 16. 6. 2022.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK