Aktuality

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Estetika

22. 3. 2023

Nové číslo časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, na němž se podílí Katedra estetiky FF UK, vyšlo 15. března 2023. Obsahuje pět vědeckých studií, knižní recenze a kratší souhrnné studie o dění v jedné z oblastí estetického bádání. 

Vyjádření vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k aktuálnímu dění na Katedře sociální práce

22. 3. 2023

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) obdrželo v minulém týdnu několik otevřených dopisů, jež reagují na situaci na Katedře sociální práce (KSOCP). Tyto dopisy v různých formách konstatují, že současné vedení FF UK přivedlo KSCOP do kritického stavu, a to buď svou nečinností, nebo dokonce snahou katedru z blíže nespecifikovaných důvodů zlikvidovat. Z našeho pohledu je […]

Akademické senáty, odbory i studentské spolky humanitně zaměřených fakult v ČR pořádají protestní akci Hodina pravdy

21. 3. 2023

Akademické obce většiny filozofických a humanitně zaměřených fakult budou na Den učitelů v úterý 28. března protestovat proti dlouhodobému podfinancování humanitních oborů. Jeden z doprovodných programů v Praze se bude konat na hlavní budově FF UK formou přednášek, debat a happeningů zaměřených na nezbytnost humanitních věd pro společnost.

Na Filozofické fakultě UK se uskuteční debata o odkazu spisovatele Henryho Millera

20. 3. 2023

Debata “I am singing”: Prague Debate on the Legacy of Henry Miller se bude konat 31. března 2023 od 18:00 na hlavní budově FF UK v místnosti 326. Program organizuje a moderuje vyučující zahraničního studijního programu ECES na FF UK dr. Ondřej Skovajsa.

Byly vyhlášeny výsledky 20. kola soutěže Grantové agentury UK

20. 3. 2023

Filozofická fakulta UK podala v říjnu 2022 v rámci této soutěže 49 nových projektových žádostí, z toho 15 bylo úspěšně přijato k financování.

Univerzita Karlova pořádá po dvouleté pauze reprezentační ples

20. 3. 2023

Reprezentační ples Univerzity Karlovy se uskuteční v pátek 21. dubna 2023 od 19:30 v prostorách Paláce Žofín. Vstupenky si můžete zakoupit prostřednictvím portálu Ticketmaster.

Muzeum NaFilM absolventů UK uvádí první český VR film

20. 3. 2023

Začalo to jedním odvážným studentským nápadem, vyvrcholilo to získáním Českého lva za mimořádný počin v oblasti audiovize. Když si před jedenácti lety studenti Filozofické fakulty UK Adéla Mrázová, Terezie Křížkovská a Jakub Jiřiště vysnili svoje muzeum filmu, asi ani oni sami nečekali, že se za pár let stane jejich NaFilM jedním z nejpopulárnějších muzeí v Praze.

Absolventka translatologie na FF UK Barbora Černá získala ocenění Prix Gallica

16. 3. 2023

Ocenění obdržela za diplomovou práci „Kvalita amatérského a profesionálního překladu filmových titulků“. Vedoucí práce byla dr. Jovanka Šotolová z Ústavu translatologie FF UK.

Ústav starého Předního východu FF UK zve na přednáškový blok o násilí ve starověkých společnostech Předního východu

15. 3. 2023

Přednáškový blok „Community Violence in the Ancient Near East“ se uskuteční 28. března 2023 od 9:00 do 12:30 v Celetné 13, místnosti 1.10. Cílem přednášek je rekonstruovat roli násilí ve starověkých společnostech Předního východu v souladu s důkazy v písemných pramenech. Vystoupí prof. Steven Garfinkle, dr. Seth Richardson a doc. Jana Mynářová.

Vyšlo první číslo studentského odborného časopisu The Protagonist

14. 3. 2023

Odborný časopis založili studenti z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. V prvním čísle „Transnationalism“ se studenti, a to nejen z FF UK, zabývají různými perspektivami transnacionalismu v anglofonních literaturách a kulturách. Celé číslo je dostupné zdarma v angličtině na webových stránkách časopisu.

Výběrová řízení

interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu germánských studií

23. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu germánských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu světových dějin

23. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu světových dějin. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky

23. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu anglofonních literatur a kultur

23. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu anglofonních literatur a kultur. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu anglického jazyka a didaktiky

23. 3. 2023

Děkanka FF UK ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry andragogiky a personálního řízení

23. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry andragogiky a personálního řízení. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Výběrové řízení na pozici Účetní - vyúčtování pracovních cest

13. 3. 2023

Co bude vaším úkolem? Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, pořizování a účtování vybraných závazků, zastupování v pokladně (příležitostně) účtování pokladny Jaké požadavky byste měl/a splňovat? Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), znalost práce na PC (Excel,…) odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, […]

Výběrové řízení na pozici Seniorní projektový manažer

10. 3. 2023

Filozofická sfakulta Univerzity Karlovy (FF UK) hledá Seniorní/ho projektovou/ého manažerku/a na hlavní pracovní poměr za účelem nastavení systému projektově-koncepční podpory na největší humanitně-vědní instituci v ČR. Co bude vaším úkolem? podporovat vedení fakulty při nastavování institucionální projektové strategie; nastavovat postupy pro efektivní kooperaci s vedením (zejména s proděkanem pro projektové řízení a grantovou činnost) a s administrativně-podpůrnými složkami děkanátních oddělení; koordinovat a metodicky […]

Výběrové řízení ze dne 8. 3. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 8 March 2023 – Institute of Philosophy and Religious Studies

8. 3. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: dějiny filosofie (antika nebo stará Čína) NEBO současná etika. Přihlášky je nutno podat do 10. 4. 2023. / Field and specialization: 1) history of philosophy (Graeco-Roman or early Chinese ethics) OR 2) ethics. Applications by 10. 4. 2023.

Výběrové řízení ze dne 21. 2. 2023 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 21 February 2023 – Department of English Language and Elt Methodology

21. 2. 2023

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav anglického jazyka a didaktiky. Obor a zaměření: Anglická synchronní lingvistika a didaktika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 27. 3. 2023. / Field and specialization:  English synchronic linguistics and teaching English as a second language. Applications by 27. 3. 2023.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK