Aktuality

Akademici a akademička z FF UK obdrželi Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu

19. 6. 2024

Hlavní cenu udílenou Klubem autorů literatury faktu a Městem Jaroměř obdržel 6. června 2024 prof. Jan Županič z ÚSD FF UK. Ocenění převzali také doc. Dana Picková z ÚSD FF UK a prof. Michal Stehlík z ÚČD FF UK. Cena za celoživotní dílo v literatuře faktu byla udělena prof. Janu Rychlíkovi z ÚČD FF UK.

Alena Macurová se stala emeritní profesorkou Univerzity Karlovy

18. 6. 2024

Lingvistka a průkopnice českého znakového jazyka z Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK dekret převzala 18. června 2024, titul jí byl udělen již 1. května 2024. Dekret je vyjádřením uznání a díků za její dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na UK a výrazem upřímné radosti nad příslibem jejího dalšího pokračování.

Na náměstí Jana Palacha v Praze vzniká pietní místo připomínající oběti útoku na Filozofické fakultě

17. 6. 2024

Půl roku po tragické události na Filozofické fakultě UK bude na náměstí Jana Palacha představeno dočasné pietní místo věnované vzpomínce na oběti prosincového útoku. Jeho ústředním bodem bude cca tři metry vysoký kamenný objekt.

Univerzita Karlova jmenovala nové profesory a profesorku z FF UK

17. 6. 2024

Prezident ČR a ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR slavnostně předali 13. června 2024 v Karolinu profesorské dekrety psychologovi doc. Filipu Smolíkovi, italianistovi doc. Pavlu Štichauerovi a slavistce doc. Alle Arkhanhelske.

Univerzita Karlova o svém dalším postupu ve věci vyšetřování tragických událostí na FF UK

17. 6. 2024

Univerzita Karlova informuje, že v pátek 14. 6. 2024 obdržela usnesení Policie ČR o odložení trestní věci ve vyšetřování tragických událostí na Filozofické fakultě UK. Dle dostupných informací stejné usnesení obdrželi nebo obdrží všichni poškození.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

17. 6. 2024

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících | Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií | Ústav germánských studií | Ústav pro dějiny umění | administrátor/ka investičních projektů financovaných z OP JAK | vedoucí oddělení vědy

V soutěži o Cenu Mariana Szyjkowského se umístili absolventi FF UK

11. 6. 2024

V šestém ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci zaměřenou na Polsko se umístili také absolventka a absolvent z FF UK – Barbora Kulawiaková z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií a Ján Pastuszek z Ústavu světových dějin.

Cenu F. L. Riegra za nejlepší kvalifikační práci věnovanou parlamentarismu obdržel student FF UK Jonáš Vicherek

11. 6. 2024

Student Ústavu českých dějin FF UK uspěl v 8. ročníku soutěže s bakalářskou prací „Analýza narativů připomínajících 28. říjen ve veřejné debatě v letech 1990–1993“. Diplom mu 6. 6. 2024 předala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

FF UK zve k otevřené meditaci v prostorách hlavní budovy

10. 6. 2024

Filozofická fakulta UK zve všechny studující, zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti k otevřené meditaci na půdě FF UK.

Heraldik Buben: Za každým erbem je poutavý příběh

10. 6. 2024

Milan Buben, absolvent FF UK, většinu svého profesního života strávil za školní katedrou a předával své bohaté znalosti mladé generaci, ovšem jeho „vedlejší“ vášní jsou znaky – ať už rodové, církevní, státní či městské. O heraldice napsal řadu ceněných publikací a je autorem i několika knih o řádech, několika z nich je dokonce sám nositelem.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Roztopočtář/ka na Ekonomické oddělení

18. 6. 2024

Co bude Vaším úkolem? Vykonávání samostatně odborné práce v oblasti čerpání prostředků zahraničních projektů průběžné sledování předpisů EU pro správu grantů, spolupráce se s odpovědnými osobami a koordinátory projektů EU v ČR, poskytování odborné pomoci řešitelům s administrací projektů, spolupráce s řešiteli při sestavování rozpočtu projektů, poskytování základních informací týkající se finančních prostředků řešitelům projektů, odpovědnost za čerpání finančních prostředků jednotlivých zakázek […]

Výběrové řízení ze dne 14. 6. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 14 June 2024 – Department of Germanic Studies

14. 6. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: švédský jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2024. / Field and specialization: Swedish language, Linguistics. Applications by 14. 7. 2024.

Výběrové řízení ze dne 14. 6. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 14 June 2024 – Department of Germanic Studies

14. 6. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: finský jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2024. / Field and specialization: Finnish language, Linguistics. Applications by 14. 7. 2024.

Výběrové řízení ze dne 14. 6. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 14 June 2024 – Department of Germanic Studies

14. 6. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: finská sociokoltura a dějiny Finska. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2024. / Field and specialization: Finnish socioculture and history of Finland. Applications by 14. 7. 2024.

Výběrové řízení na pozice sekretář/ka na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících

7. 6. 2024

Co bude Vaším úkolem? zajištění chodu sekretariátu, příprava dílčích podkladů pro jednání, návrhy dopisů a písemných podkladů, správa pracoven a učeben, evidence jednání a schůzek, zajištění přenosu informací všemi formami komunikace (emaily, přijímání a odesílání pošty uvnitř i vně organizace) v ČJ a AJ, zajišťování tlumočení z a do českého znakového jazyka dle potřeb ústavu, zajištění pochůzek pro potřeby pracoviště, evidence a ukládání dokumentů vč. […]

Výběrové řízení na Vedoucí oddělení vědy

5. 6. 2024

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací je zajišťována agenda garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativa v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? všestranné řízení […]

Výběrové řízení ze dne 30. 5. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 30 May 2024 – Department of Germanic Studies

30. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: německý jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2024. / Field and specialization: German language, linguistics. Applications by 30. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: historik/polonista se zaměřením na polské dějiny. Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Polish studies – Polish history. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: hungaristika. Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Hungarian studies. Applications by 24. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 May 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

24. 5. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: kroatistika (a/nebo serbistika). Přihlášky je nutno podat do 24. 6. 2024. / Field and specialization: Croatian (and/or Serbian) studies. Applications by 24. 6. 2024.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK