Aktuality

Platforma Dějiny ve veřejném prostoru vyhlašuje Call for Abstracts na svou čtvrtou konferenci

12. 4. 2024

Konference spolupořádaná Filozofickou fakultou UK se bude konat 17.–18. října 2024 na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Letošním tématem je „Paměť pod tlakem: napětí, konflikty, katarze“. Příspěvky můžete posílat do 15. května 2024.

Studentský spolek Praxis vyhlašuje první ročník studentské umělecké soutěže „Sny o antice“ pro studenty základních, středních a vysokých škol

12. 4. 2024

Soutěž se vyhlášuje u příležitosti konání stejnojmenného festivalu, který se uskuteční 22.–25. dubna 2024. Soutěžní práce ve třech kategoriích – kresba, malba a socha – je možné posílat do 5. května 2024.

Bylo vyhlášeno dodatečné přijímací řízení na vybrané bakalářské a navazující magisterské studijní programy

12. 4. 2024

Dne 12. 4. 2024 bylo spuštěno podávání přihlášek v dodatečném přijímacím řízení na vybrané navazující magisterské studijní programy, u nichž se ke stanovenému termínu nepřihlásilo dostatečné množství uchazečů. Současně bylo k tomuto dni doplněno již dříve otevřené dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia o program Asijská studia: Tibetanistika.

Muzeum literatury může být pro studující inspirativním prostředím, říká ředitel Památníku národního písemnictví prof. Michal Stehlík

11. 4. 2024

Filozofická fakulta UK připravuje memorandum s Památníkem národního písemnictví, konkrétně Muzeem literatury, k novému studijnímu programu na FF UK – Muzejní studia. O navazované spolupráci, muzeu i literatuře v rozhovoru hovoří prof. Michal Stehlík, nový ředitel památníku a akademik z Ústavu českých dějin FF UK.

Zapojte se do inovační soutěže „Měníme svět pohybem“

10. 4. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je prodloužena do 13. dubna 2024.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK uspořádal další ročník latinské olympiády

10. 4. 2024

Celostátní kolo soutěže v latině pro středoškoláky Certamen Latinum se uskutečnilo 4. dubna 2024 v prostorách Domu U Zlatého prstenu. Finále se zúčastnilo jednadvacet soutěžících ve dvou kategoriích z různých krajů ČR. Pořadateli z FF UK jsou dr. Martina Vaníková, dr. Bořivoj Marek a Eva Zezulková z Ústavu řeckých a latinských studií.

Univerzita Karlova při oslavě 676. výročí založení ocenila studenta, akademika a absolventa FF UK

10. 4. 2024

Předání cen se uskutečnilo 9. dubna 2024 při slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina. Cenu Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci UK obdržel doktorand českých dějin na FF UK Filip Liška. Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali dr. Michal Ctibor z ÚŘLS FF UK a absolvent FF UK dr. Marek Brčák z ÚDAUK.

Máte nápad na projekt či aktivitu, která podpoří udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově? Zapojte se do druhého kola studentské grantové výzvy UK

9. 4. 2024

Do výzvy na podporu udržitelného rozvoje univerzity se mohou hlásit studující všech studijních programů na Univerzitě Karlově, jednotlivci i skupiny. Termín pro podávání přihlášek je 30. dubna 2024.

Klinický psycholog radí, jak se nenechat sevřít úzkostí

5. 4. 2024

Environmentální žal nebo ekologická úzkost je termín, který se dnes často skloňuje v souvislosti se zhoršujícím se stavem klimatu. Jak pracovat s úzkostmi vyvolanými ať už obavami o budoucnost planety nebo záplavou dalších negativních zpráv, jež se na nás valí ze všech stran? O tom hovoří vedoucí Katedry psychologie FF UK doc. Tomáš Nikolai.

Univerzita Karlova schválila projekty Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2024

5. 4. 2024

V rámci soutěže SVV získala FF UK prostředky na pokračování 7 velkých mezioborových výzkumných projektů, do kterých jsou zapojené všechny základní součásti FF UK. Projekty byly nejdříve schválené jako jednoleté s trváním do konce roku 2023, poté prodloužené do konce roku 2024.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici sekretář/ka na Ústavu germánských studií

9. 4. 2024

Co bude Vaším úkolem? Personálně-ekonomická agenda, tj. příprava DPP, DPČ a pracovních smluv, odměn, sledování čerpání rozpočtu Práce v univerzitních informačních systémech, příprava dokumentů obíhajících mezi ústavem a dalšími součástmi fakulty Zajišťování komunikace v rámci ústavu a zveřejňování jeho informací (státní zkoušky, konzultační hodiny aj.) Případně možnost ad hoc navýšení úvazku administrativní prací pro řešené projekty Jaké požadavky byste měl/a splňovat? […]

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2024 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 5 April 2024 – Institute of East European studies

5. 4. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav východoevropských studií. Obor a zaměření: ruská literární věda. Přihlášky je nutno podat do 12. 5. 2024. / Field and specialization: Russian literature and Russian culture. Applications by 12. 5. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Jazykové centrum / Job offer from 20 March 2024 – Language Centre

20. 3. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Jazykové centrum. Obor a zaměření: anglický jazyk. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: English language. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 20 March 2024 – Department of Philosophy and Religious Studies

20. 3. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: religionistika, zaměření na dějiny náboženství, současnou religiozitu a metody a dějiny religionistiky. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: Religious Studies, specialization in method and theory, in history of religion, and in contemporary religious phenomena. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

20. 3. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření:  pomocné vědy historické a archivistika – zaměření na období novověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: auxiliary historical sciences and archival science – focus on the modern period. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

20. 3. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra pomocných věd historických a archivního studia. Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2024. / Field and specialization: auxiliary historical sciences – focus on the early modern period. Applications by 30. 4. 2024.

Výběrové řízení ze dne 8. 3. 2024 – Ústav asijských studií / Job offer from 8 March 2024 – Institute of Asian studies

13. 3. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav asijských studií. Obor a zaměření: vietnamistika, fonetika vietnamštiny. Přihlášky je nutno podat do 8. 4. 2024. / Field and specialization: Vietnamese studies, Vietnamese phonetics. Applications by 8. 4. 2024.

Výběrové řízení na pozici Ombudsmana/Ombudsmanky

7. 3. 2024

Pro ombudskancelář FF UK hledáme osobu na pozici ombudsmana/ombudsmanky do ombudstandemu. Co bude vaší náplní práce? Spolupráce s ombudsmankou FF UK v rámci ombudstandemu na rozvoji sociálního bezpečí na FF UK Vyhodnocování oznámení týkajících se sociálního bezpečí na FF UK Příprava koncepčních dokumentů Informování o výstupech činnosti v rámci fakulty Spolupráce na preventivních opatřeních posilujících sociální bezpečí na FF UK (doporučení, školení apod.) Spolupráce […]

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky

5. 3. 2024

UKFF/126851/2024 Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 5. března 2024 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 5. dubna 2024. Přihlášky do interního výběrového řízení […]

Výběrové řízení na pozici Administrátor/-ka registru smluv

4. 3. 2024

Aktuálně se pro Právní oddělení děkanátu FF UK hledá administrátor/-ka registru smluv Co bude vaší náplní práce? správa a vkládání dokumentů do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra ČR a fakultního registru smluv (výhodou znalost a praktická aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) administrace činností důvěryhodného místa v modulu SML […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK