Aktuality

Ústav světových dějin FF UK zveřejnil videozáznamy z konference Místa setkávání: Prostor a jeho narativy

19. 10. 2021

Záznam interdisciplinární konference, která se věnovala problematice a vnímání míst setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin, je k zhlédnutí na YouTube kanále FF UK.

Zemřel mongolista doc. Jugder Luvsandorj

18. 10. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pondělí 11. 10. 2021 zemřel ve věku 82 let dlouholetý pedagog oboru mongolistiky a badatel v oblasti mongolské filologie docent Jugder Luvsandorj.

Psycholog Jaroslav Šturma obdržel Stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR

12. 10. 2021

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenění dr. Šturmovi z Katedry psychologie FF UK udělil za pomoc a podporu nemocných duší. Slavnostní předávání se konalo 28. 9. 2021 v Den české státnosti.

Vědci z FF UK převzali prestižní ceny Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR

11. 10. 2021

Ve čtvrtek 30. září 2021 předalo Francouzské velvyslanectví v prostorách Francouzského institutu vědecké ceny mladým talentovaným výzkumníkům z českých univerzit a výzkumných institucí. Doktorand Ústavu translatologie FF UK Mgr. Michal Zahálka obdržel Cenu Jacquese Derridy, dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK zvláštní cenu platformy CEFRES.

Nejlepší beletristické překlady roku 2020 připravili autoři spjatí s FF UK

8. 10. 2021

Laureáti 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna převzali ocenění 5. října 2021 v Goethe-Institutu. Porota, v níž zasedali Václav Jamek, Zdeněk Beran, Radek Charvát, Petra Martínková a Helena Stiessová, udělila ceny také vyučujícím a absolventům Filozofické fakulty UK.

Small Talk: Sejdou se rabín, kněz a buddhistická učitelka… A baví se o emocích z voleb i drobné demokratické práci

7. 10. 2021

Samozřejmě, že nás volby neznervózňují. Kdepak. Je to svátek demokracie a dospělý člověk emocemi šetří. Ovšem když už náhodou z politiky trochu napnutý je – a v horším případě mu dochází humor –, co s tím? Ptali jsme se tří duchovních.

Vydavatelství FF UK přináší výběr nejnovějších titulů ze své produkce

5. 10. 2021

Knižní novinky lze zakoupit se slevou v e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​Publikace FF UK vycházejí zároveň jako e-knihy, které jsou pro studenty a zaměstnance volně přístupné přes portál elektronických zdrojů ukaz.cuni.cz.

V září 2022 se v Praze uskuteční mezinárodní slovotvorná konference věnovaná dvojitému výročí Miloše Dokulila

5. 10. 2021

Konference se koná u příležitosti 110 let od narození a 20 let od úmrtí významného lingvisty a odborníka v oblasti slovotvorby Miloše Dokulila. Ve dnech 21.–23. 9. 2022 ji spoluorganizuje Filozofická fakulta UK spolu se Slovanským ústavem a Ústavem pro jazyk český AV ČR.

V říjnu se konají volby do Studentské rady FF UK

5. 10. 2021

Ve středu 20. října v 16:00 proběhnou v P131 volby do studentské rady. Volit a kandidovat má právo každý student FF UK. V případě nepříznivé epidemické situace se valná hromada vč. volby nových radních uskuteční on-line.

Vyšlo nové číslo časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics

1. 10. 2021

Aktuální vydání časopisu, na kterém se podílí Katedra estetiky FF UK, přináší čtyři původní studie, symposium o literatuře a sociální spravedlnosti a dvě knižní recenze.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení

14. 10. 2021

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení. Přihláška se podává elektronicky na e-mailovou adresu jan.broz@ff.cuni.cz, nejpozději do 24. 10. 2021. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií

11. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 11. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. listopadu 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 10. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 4 October 2021 – Department of psychology

4. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 12. 11. 2021. / Field and specialization: : Statistics and Psychometrics. Applications by 12. 11. 2021.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

4. 10. 2021

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK. Termín pro podaní přihlášky je do 17.10.2021.

Výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí

1. 10. 2021

Referát vnějších vztahů vypisuje výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 24. 10. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie

1. 10. 2021

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

1. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií

1. 10. 2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce

13. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody. Úvazek 1,0.

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka ředitelky - Knihovna FF UK

9. 9. 2021

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici asistent/asistentka ředitelky. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK