Aktuality

Na Filozofické fakultě UK byl zahájen mezinárodní kongres o studiu dětského jazyka

15. 7. 2024

Mezinárodní asociace pro studium dětského jazyka pořádá 15.–19. července 2024 na hlavní budově FF UK svůj 16. kongresu, který zároveň oslaví 50. výročí založení asociace. Kongres sdružuje výzkumníky z různých oborů v oblasti osvojování jazyka v dětství. Předsedou organizační komise je prof. Filip Smolík z Katedry psychologie FF UK a Psychologického ústavu AV ČR.

„Celý Kampus Hybernská je fenomenálním rezervoárem potenciálu studentských aktivit,“ říká koordinátor kampusového podcastového studia a laureát univerzitní ceny Filip Liška

11. 7. 2024

Letošním laureátem Ceny Miloslava Petruska za významný přínos k formování veřejného obrazu Univerzity Karlovy se stal Filip Liška, koordinátor podcastového studia Kampus Hybernská. Cena je udělována za pozitivní počin, který významně ovlivňuje vnímání univerzity veřejností, již od roku 2013.

Anna Boučková obdržela Cenu Josefa Krásy za publikaci vydanou nakladatelstvím FF UK

11. 7. 2024

Absolventka dějin umění na FF UK ocenění převzala na konci května za svou publikaci A ten chrám jste vy vydanou v roce 2023. Cenu uděluje Uměleckohistorická společnost od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v oboru dějin umění.

Filozofická fakulta UK má po dobu letních měsíců zkrácenou otevírací dobu

11. 7. 2024

Budovy na náměstí Jana Palacha 1/2 a v ulici Hybernská 3 se během července a srpna uzavírají v 19:30.

Doktorand filozofie obdržel Cenu Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy

11. 7. 2024

Marek Kettner cenu převzal 28. června 2024 ve Francouzském institutu. Smyslem ceny je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a doktorandek a čerstvých absolventů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Univerzita Karlova bude letos obhajovat certifikát HR Award

10. 7. 2024

Je to již pět let, co Univerzita Karlova získala od Evropské komise prestižní ocenění „HR Excellence in Research“. Letos na podzim přijede na UK tým mezinárodních hodnotitelů, před kterým bude muset univerzita prokázat, že plní své závazky a hodlá se i nadále v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v péči o zaměstnankyně a zaměstnance kontinuálně zlepšovat.

Bylo spuštěno podávání přihlášek na prezenční bakalářský program Sociální práce a navazující magisterský program Středověká studia 

9. 7. 2024

V rámci nově dokončených akreditací je možné do 12. srpna 2024 podávat přihlášky na studijní programy Sociální práce a Středověká studia. Pro oba programy jsou platné všechny termíny dle harmonogramu dodatečného přijímacího řízení.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

8. 7. 2024

Katedra sinologie | Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících | Ústav germánských studií | Ústav řeckých a latinských studií | administrátor/ka investičních projektů | rozpočtář/ka | tajemník/tajemnice | účetní | vedoucí Oddělení vědy

Hudba gamelanového orchestru je jako meditace

4. 7. 2024

Polonahý muž zmítající se na zemi vytřeští oči a kouše do sklenice, kterou mu podal kdosi z přihlížejících. Zvuk skla drceného mezi zuby tahá za uši. Šamanům se nedaří přimět ducha předků, aby opustil jeho tělo. Rituál ve vesnici Murtigading zaujatě sleduje i Anna Beránková, studentka indonésistiky na FF UK, a pečlivě si píše poznámky.

Filozofická fakulta UK má nové docenty a docentku

1. 7. 2024

Docenty se 1. července 2024 stali dr. Danielle de Santis z Ústavu filosofie a religionistiky pro obor Filozofie, dr. Marcel Černý z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií pro obor Slavistika a externí uchazečka dr. Monika Baumanová z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pro obor Archeologie.  

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Odborný referent/ka Projektového a grantového oddělení ve specializaci - Projektový manažer pro evropské granty

15. 7. 2024

Projektové a grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 200 ročně v celkovém objemu cca 400 mil.). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední […]

Výběrové řízení na pozici Odborný referent/ka Projektového a grantového oddělení ve specializaci - projektový manažer

15. 7. 2024

Projektové a grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 200 ročně v celkovém objemu cca 400 mil.). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední […]

Výběrové řízení na pozici Odborný referent/ka Projektového a grantového oddělení ve specializaci - Finanční manažer junior

15. 7. 2024

Projektové a grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování a realizaci vědeckých i institucionálně-rozvojových projektů v rámci tuzemských i mezinárodních zdrojů (přibližně 200 ročně v celkovém objemu cca 400 mil.). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední […]

Výběrové řízení ze dne 9. 7. 2024 – Ústav pro archeologii / Job offer from 9 July 2024 – Department of Archology

9. 7. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro archeologii. Obor a zaměření: prehistorie-etnoarchaeologie. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2024. / Field and specialization: prehistory-ethnoarchaeology. Applications by 31. 8. 2024.

Výběrové řízení na pozici Účetní - vyúčtování pracovních cest na Ekonomické oddělení

8. 7. 2024

Co bude Vaším úkolem? Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, pořizování a účtování vybraných závazků, zastupování v pokladně (příležitostně) účtování pokladní Jaké požadavky byste měl/a splňovat? Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest aj.), znalost práce na PC (Word, Excel,…) odpovědnost, […]

Výběrové řízení ze dne 4. 7. 2024 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 4 July 2024 – Institute of Greek and Latin Studies

4. 7. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav řeckých a latinských studií. Obor a zaměření: antické dějiny / antické náboženství a mytologie. Přihlášky je nutno podat do 18. 8. 2024. / Field and specialization: ancient history / ancient religions and mythology. Applications by 18. 8. 2024.

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2024 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 3 July 2024 – Institute of Czech and Deaf Studies

3. 7. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Tlumočení s překlad mezi mluvenou a psanou češtinou a českým znakovým jazykem a mluvenými a znakovými jazyky obecně. Přihlášky je nutno podat do 18. 8. 2024. / Field and specialization: Interpreting and translation between spoken and written Czech and Czech Sign Language, as well as between spoken and sign languages in general. Applications by 18. 8. 2024.

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2024 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 3 July 2024 – Institute of Czech and Deaf Studies

3. 7. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: Výchova a vzdělávání neslyšících vystavené na lingvisticko-kulturní bázi. Přihlášky je nutno podat do 18. 8. 2024. / Field and specialization: Education and upbringing of the deaf based on a linguistic-cultural basis. Applications by 18. 8. 2024.

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2024 – Katedra sinologie / Job offer from 3 July 2024 – Department of Sinology

3. 7. 2024

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sinologie. Obor a zaměření: Dějiny východní Asie se zaměřením na Taiwan. Přihlášky je nutno podat do 14. 8. 2024. / Field and specialization: East Asian History with focus on Taiwan. Applications by 14. 8. 2024.

Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice Filozofické fakulty UK

26. 6. 2024

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty. Co bude Vaším úkolem? Tajemnice/tajemník řídí děkanát největší humanitní fakulty v ČR, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě a podílí se na rozvoji fakulty. Aktivně spolupracuje s děkanem, vedením a pracovišti fakulty, jako i s rektorátem a dalšími součástmi Univerzity Karlovy; všestranně napomáhá realizaci proděkanských agend. Řídí […]

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK