VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 13. května 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 13. června 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka přijímacího řízení

Profil pracoviště Agenda přijímacího řízení organizačně spadá pod nově se formující Oddělení přijímacího řízení a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium s velmi těsným přesahem do propagace fakultního studia, zejména prostřednictvím webu.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči […]

Azadeh Mohammadi

Azadeh_oznameni_UD

Výběrové řízení ze dne 13. 5. 2022 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 13 May 2022 – Department of Art History

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: Sdějiny umění – české a evropské umění 19. století. Přihlášky je nutno podat do 13. 6. 2022. / Field and specialization: History of Art – Czech and European Art of the 19th Century. Applications by 13. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny a se zaměřením na dějiny Studené války, Východního bloku, evropských socialistických zemí a jejich mezinárodně politických aktivit. Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Contemporary History (20th Century), with specialization on the Cold War History, History of European Socialist Countries and their International Political Angagement. Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav světových dějin. Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením dějiny raného novověku a novověku (16. – 19. století). Přihlášky je nutno podat do 15. 6. 2022. / Field and specialization: World History with specialization on Early Modern and Modern History (16th – 19th century). Applications by 15. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 10 May 2022 – Department of Philosophy and Religious Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofie a religionistiky. Obor a zaměření: Filosofie – didaktika filosofie. Přihlášky je nutno podat do 16. 6. 2022. / Field and specialization: Philosophy – Didactics of philosophy. Applications by 16. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 5 May 2022 – Department of psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: kognitivní psychologie, neurovědy. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2022. / Field and specialization: Cognitive Psychology, Neuroscience. Applications by 6. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 5 May 2022 – Department of psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: psychologie práce a organizace. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2022. / Field and specialization: Work and Organizational Psychology. Applications by 6. 6. 2022.

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 5 May 2022 – Department of psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: psychoterapie. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2022. / Field and specialization: Psychotherapy. Applications by 6. 6. 2022.