VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 – Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel psychologie pro učitele. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Psychology for Teachers. Applications by 20. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 – Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 – Department of Psychology

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel pedagogické psychologie a psychologie pro učitele. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Educational Psychology and Psychology for Teachers. Applications by 20. 7. 2020.

Opatření děkana č. 11/2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2020 Změna opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2020 Změna opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2020 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2020 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu románských studií

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. června 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu románských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. července 2020.

Opatření děkana č. 8/2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2020 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 1 June 2020 – Department of adult education and personnel management

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: psychologie, zaměření na sociální psychologii a na poradenství ve vzdělávání dospělých a v personálním řízení. Přihlášky je nutno podat do 1. 7. 2020. / Field and specialization: psychology, social psychology, guidance and counselling in adult education and personnel management. Applications by 1. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2020 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 1 June 2020 – Department of adult education and personnel management

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: psychologie, zaměření na psychologii práce a organizace, aplikaci psychodiagnostiky v personálním řízení a na metodiku výzkumu v andragogice a personálním řízení. Přihlášky je nutno podat do 1. 7. 2020. / Field and specialization: psychology, psychology of work and organization, use of psychodiagnostics in personnel management and methodology in research in adult education and personnel management. Applications by 1. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 29. 5. 2020 – Ústav románských studií / Job offer from 29 May 2020 – Institute of Romance Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: literatura španělsky mluvících zemí. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2020. / Field and specialization: Spanish and Hispanoamerican Literature. Applications by 30. 6. 2020.