VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 25. 7. 2018 – Ústav románských studií / l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka. Přihlášky je nutno podat do 25. 8. 2018. / Spécialisation : langue française, didactique du FLE. Délai d’adhésion par 25 août 2018.

Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici pro projekty na Osobní oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Administrativní pracovník pro projekty. Podávání přihlášek je možné do 31. 7. 2018.

Stanoviska ÚOOÚ

Výběrové řízení na pozici Účetní

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Účetní.

Výběrové řízení ze dne 28. 6. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 28 June 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent/docent. Obor a zaměření: informační věda. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018. / Field and specialization: information science. Applications by 31 July 2018.

Opatření děkana č. 8/2018 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2018 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka.

Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 14. 7. 2018.

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2018. /Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 14 July 2018.