VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 9. 5. 2024 – Ústav translatologie / Job offer from 9 May 2024 – Institute of Translation Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace, překladatelství a tlumočnictví, angličtina, francouzština. Přihlášky je nutno podat do 9. 6. 2024. / Field and specialization: Intercultural communication, translation and interpreting, English, French. Applications by 9. 6. 2024.

Opatření děkana č. 7/2024 Titul „Fakultní škola FF UK“ při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 7/2024 Titul „Fakultní škola FF UK“ při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Sdělení děkana č. 1/2024 Požadavky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obory realizované na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Sdělení děkana č. 1/2024 Požadavky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obory realizované na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 April 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: Etnologie a kulturní antropologie. Přihlášky je nutno podat do 2. 6. 2024. / Field and specialization: Ethnology and Cultural Anthropology. Applications by 2. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 April 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: Etnologie a kulturní antropologie. Přihlášky je nutno podat do 2. 6. 2024. / Field and specialization: Ethnology and Cultural Anthropology. Applications by 2. 6. 2024.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2024 – Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií / Job offer from 24 April 2024 – Institute of Ethnology and Central European and Balkan Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Obor a zaměření: Etnologie a kulturní antropologie. Přihlášky je nutno podat do 2. 6. 2024. / Field and specialization: Ethnology and Cultural Anthropology. Applications by 2. 6. 2024.

Výběrové řízení na pozici Manažer/ka investičních projektů financovaných z OP JAK

Co bude Vašimi hlavními úkoly? řízení investičních projektů Oddělení správy budov a investic FF UK příprava reportů o postupu realizace projektů kontrola dodržování termínů a komunikace s dodavateli participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektů zajištění dokladů potřebných k přípravě zpráv o realizaci a žádostí o platbuvypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projekty příprava podkladů k případným změnám v projektů účast na kontrolách […]

Opatření děkana č. 6/2024 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2024 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 6/2024 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2024 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Výběrové řízení ze dne 22. 4. 2024 – Ústav českých dějin / Job offer from 22 April 2024 – Institute of Czech History

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav českých dějin. Obor a zaměření: Muzejní studia, historické vzdělávání a historie ve veřejném prostoru (public history). Přihlášky je nutno podat do 23. 5. 2024. / Field and specialization: Museum studies, history education and public history. Applications by 23. 5. 2024.

Výběrové řízení ze dne 18. 4. 2024 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 18 April 2024 – Department of Philosophy and Religious Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav filosofii a religionistiku. Obor a zaměření: Filosofie – didaktika filosofie. Přihlášky je nutno podat do 8. 6. 2024. / Field and specialization: Philosophy – Didactics of philosophy. Applications by 8. 6. 2024.