VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 7/2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021

Opatření děkana č. 7/2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021

Opatření děkana č. 6/2021 Změna opatření děkana č. 12/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021

Opatření děkana č. 6/2021 Změna opatření děkana č. 12/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021

Výběrové řízení ze dne 23. 4. 2021 – Ústav české literatury a komparistiky / Job offer from 23 April 2021 – Department of Czech and Comparative Literature

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav české literatury a komparatistiky. Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury. Přihlášky je nutno podat do 30. 5. 2021. / Field and specialization: Comparative literature, literary theory. Applications by 30. 5. 2021.

Výběrové řízení ze dne 23. 4. 2021 – Ředitel/ředitelka Knihovny FF UK

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky Knihovny FF UK.

Opatření děkana č. 5/2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Sdělení děkana č. 1/2021 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory přidělené Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESy, resp. části PROGRESů, uskutečňované v roce 2021

Sdělení děkana č. 1/2021 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory přidělené Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESy, resp. části PROGRESů, uskutečňované v roce 2021

Výběrové řízení ze dne 6. 4. 2021 – Katedra Sociální práce / Job offer from 6 April 2021 – Department of social work

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra Sociální práce. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce. Přihlášky je nutno podat do 10. 5. 2021. / Field and specialization: methods and theories of social work, research methods. Applications by 10. 5. 2021.

Výběrové řízení ze dne 31. 3. 2021 – Vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 31 March 2021 – Head of the Department of South Slavonic and Balkan studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Obor a zaměření: jihoslovanské nebo balkánské jazyky nebo literatury. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2021.

Výběrové řízení ze dne 31. 3. 2021 – Ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících/ Job offer from 31 March 2021 – Head of the Institute of Deaf studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Obor a zaměření: lingvistika znakových jazyků. Přihlášky je nutno podat do 30. 4. 2021.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost