VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav románských studií / Job offer from 25 April 2023 – Department of Romance Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav románských studií. Obor a zaměření:literatura španělsky mluvících zemí. Přihlášky je nutno podat do 26. 5. 2023. / Field and specialization: Spanish and Hispanoamerican Literature. Applications by 26. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Fonetický ústav / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Phonetics

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Fonetický ústav. Obor a zaměření:řečové vědy (fonetika). Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: speech science (phonetics). Applications by 14. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistických studií. Obor a zaměření: Bohemistika s lingvisticko-literárním zaměřením. Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of linguistics and literature. Applications by 14. 5. 2023.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav bohemistických studií. Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis. Přihlášky je nutno podat do 14. 5. 2023. / Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History. Applications by 14. 5. 2023.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Výběrové řízení ze dne 4. 4. 2023 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 4 April 2023 – Department of Adult Education and Personnel Management

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedra andragogiky a personálního řízení. Obor a zaměření:sociologie (případně příbuzný obor); možné oblasti zaměření: občanská společnost, neziskový sektor, sociologie vzdělávání, metodologie sociálních výzkumů. Přihlášky je nutno podat do 5. 5. 2023. / Field and specialization: : sociology (or a related discipline); potential areas of specialization: civil society, nonprofit (civil) sector, sociology of education, methodology of social research. Applications by 5. 5. 2023.

Opatření děkana č. 4/2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 a příprava přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025

Opatření děkana č. 4/2023 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 a příprava přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2024/2025

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu germánských studií

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu germánských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu světových dějin

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu světových dějin. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 23. března 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 24. dubna 2023.