VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana

Opatření děkana č. 11/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2021 Změna opatření děkana č. 8/2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 10/2021 Změna opatření děkana č. 8/2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 9/2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2021 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 8/2021 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 7/2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021

Opatření děkana č. 7/2021 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2021

Opatření děkana č. 6/2021 Změna opatření děkana č. 12/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021

Opatření děkana č. 6/2021 Změna opatření děkana č. 12/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021

Opatření děkana č. 5/2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2021 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 4/2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021

Opatření děkana č. 4/2021 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2021

Opatření děkana č. 3/2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 3/2021 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 2/2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 2/2021 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu studentům doktorského studijního programu Germanoslavistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy-fin