VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana

Opatření děkana č. 15/2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022/2023

Opatření děkana č. 15/2023 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022/2023

Opatření děkana č. 14/2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních programů/oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2023 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu studentům rušených studijních programů/oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023

Opatření děkana č. 13/2023 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023

Opatření děkana č. 12/2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023/2024

Opatření děkana č. 12/2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023/2024

Opatření děkana č. 11/2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023

Opatření děkana č. 11/2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023

Opatření děkana č. 10/2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začínající akademickým rokem 2024/2025

Opatření děkana č. 10/2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začínající akademickým rokem 2024/2025

Opatření děkana č. 9/2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2023 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2023 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 7/2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Cooperatio v roce 2023

Opatření děkana č. 7/2023 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Cooperatio v roce 2023

Opatření děkana č. 6/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024

Opatření děkana č. 6/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024