VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana

Opatření děkana č. 19/2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Cooperatio v roce 2022

Opatření děkana č. 19/2022 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory na vědu a výzkum poskytnuté Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Cooperatio v roce 2022

Opatření děkana č. 18/2022 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 9/2020

Opatření děkana č. 18/2022 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 9/2020

Opatření děkana č. 17/2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 17/2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 16/2022 Kariérní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 16/2022 Kariérní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2022 Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2022 Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2022 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2022 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2022 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2022 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

Opatření děkana č. 12/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

OD č. 11_2022 – Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě žádostí podaných k 31. 3. 2022

OD č. 11_2022 – Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě žádostí podaných k 31. 3. 2022

Opatření děkana č. 10/2022 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2023/2024

Opatření děkana č. 10/2022 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2023/2024