VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana

Opatření děkana č. 12/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2020 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2020 Změna opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2020 Změna opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2020 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2020 Změna opatření děkana č. 13/2017, Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademických a některých dalších pracovníků zařazených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2020 Nahlížení do spisů o přijímacím řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 7/2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 7/2020 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2020 Podrobnosti k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2020 Podrobnosti k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 4/2020 Změna opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020, ve znění opatření děkana č. 13/2019

Opatření děkana č. 4/2020 Změna opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020, ve znění opatření děkana č. 13/2019

Opatření děkana č. 3/2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020

Opatření děkana č. 3/2020 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2020

Opatření děkana č. 2/2020 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 2/2020 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy