Akademické kvalifikace

 

Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídají:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zvoníková

Společný kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK