Fakulta

Oddělení vědy

 

Úřední hodiny

Mimo ně pouze po předchozí domluvě.
pondělí není úřední den
úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Macurová

Pozor! Ke dni 1. 10. 2018 mění Oddělení vědy FF UK organizaci administrace veškerých záležitostí doktorského studia. Podrobné informace naleznete zde.

Stručný časový rámec změn:

1. až 30. 9. 2018 první ročníky dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková), ostatní ročníky dle abecedy (Baslová, Pavlíčková), disertační práce (Hýlová, Šarše)
30. 9. až 31. 12. 2018 všichni studenti dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková), disertační práce (Hýlová, Šarše)
od 1. 1. 2019                      celé studium dle studijních programů (Baslová, Hýlová, Pavlíčková)

Agenda

Proděkanka pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 395

Vedoucí oddělení vědy

Ing. Blanka Svobodová konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 385

Referenti

Bc. Veronika Hýlová

 

do 30.9. obhajoby disertačních prací a studenti 1. roč. ve studijních oborech sdružených pod studijním programem Filologie; po 1.10. všechny ročníky studijního programu Filologie

místnost č.4 tel: +420 221 619 319
Mgr. Jana Pavlíčková do 30.9. doktorské studium: od 2. ročníku (studující N – Ž), po 1.10. studenti ve studijních oborech sdružených ve studijním programu Historické vědy;  účelová stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 836
Martina Baslová do 30.9. doktorské studium: od 2. ročníku studující A – M; po 1.10.  agenda studentů v ostatních studijních programech; doktorandská stipendia  místnost č.4 tel: +420 221 619 320
Mgr. Vojtěch Šarše

obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle,

administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia, promoce

místnost č.4 tel: +420 221 619 305
PhDr. Blanka Kovářová

habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK,

čestné vědecké hodnosti, ceny a ocenění

místnost č.3 tel: +420 221 619 332
Bc. Petra Ptáčková účelová stipendia, oborové rady místnost č.3 tel: +420 221 619 393
Romana Jensenová v dočasné pracovní neschopnosti místnost č.4 tel: +420 221 619 319
Mgr. Martina Vokáčová podpora SIS pro doktorandské studium místnost č.4 tel: +420 221 619 392