Fakulta

Oddělení vědy

Úřední hodiny

Mimo ně pouze po předchozí domluvě.
pondělí není úřední den
úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Prázdninový provoz OV (1.7.-31.8.)

Úterý 9.00 – 12.00
Čtvrtek 14.00 – 16.00

 

Najdete nás i na Facebooku!

Stránky Oddělení vědy jsou nyní v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení.
The website of Research office is under construction. Thanks for your understanding.

Agenda

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě
+420 221 619 395

Vedoucí oddělení vědy

Ing. Blanka Svobodová Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě
+420 221 619 385

Referenti

Bc. Veronika Hýlová

studijní referentka pro studijní programy Filologie

fakultní koordinátor pro disertační práce

místnost č.4 +420 221 619 319
Mgr. Jana Pavlíčková studijní referentka pro studijní programy Historické vědy místnost č.4 +420 221 619 836
Martina Baslová studijní referentka pro ostatní studijní programy  místnost č.4 +420 221 619 320
Mgr. Tereza Sluková ceny a ocenění, administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia a habilitačních a jmenovacích řízení, promoce, obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle místnost č.4 +420 221 619 305
Mgr. Ondřej Vrabeľ habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK, čestné vědecké hodnosti místnost č.3 +420 221 619 332
Bc. Petra Ptáčková doktorandská a účelová stipendia, oborové rady místnost č.4 +420 221 619 393

Mgr. Martina Vokáčová

 

Bc. Radka Křivánková

podpora SIS pro doktorské studium místnost č.4 +420 221 619 392