Fakulta

Oddělení vědy

Úřední hodiny

pondělí není úřední den
úterý 9:00 – 12:00
středa 14.00 – 17.30
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek 9.00 – 12.00

Mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.

 

Kontakty:

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
konzultační hodiny: prodekan_veda@ff.cuni.cz
 tel: +420 221 619 395

Vedoucí oddělení vědy

Ing. Blanka Svobodová konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 385

Referenti

Martina Baslová doktorské studium (studující A – M), státní doktorské zkoušky, doktorandská stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 320
Mgr. Jana Pavlíčková doktorské studium (studující N – Ž), státní doktorské zkoušky, účelová stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 836
Romana Jensenová v dočasné pracovní neschopnosti
Mgr. Vojtěch Šarše

obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle,

administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia, promoce

místnost č.4 tel: +420 221 619 305
PhDr. Blanka Kovářová

habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK,

čestné vědecké hodnosti, ceny a ocenění

místnost č.3 tel: +420 221 619 332
Bc. Veronika Hýlová obhajoby disertačních prací místnost č.4 tel: +420 221 619 319
Mgr. Martina Vokáčová podpora SIS pro doktorandské studium místnost č.4 tel: +420 221 619 392

Oddělení vědy lze sledovat také na facebooku: https://www.facebook.com/oddelenivedy

Agenda