Fakulta

Oddělení vědy

Macurová

Agenda

 

Úřední hodiny

Mimo ně pouze po předchozí domluvě.
pondělí není úřední den
úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00
Během měsíce července a srpna budou na oddělení vědy úřední hodiny v těchto dnech: 
úterý 9:00 až 12:00 hodin a  středa 14:00 až 16:00 hodin.

Kontakty:

 

Proděkanka pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 395

Vedoucí oddělení vědy

Ing. Blanka Svobodová konzultační hodiny:
kdykoli po předchozí dohodě
tel: +420 221 619 385

Referenti

Martina Baslová doktorské studium (studující A – M), státní doktorské zkoušky, doktorandská stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 320
Mgr. Jana Pavlíčková doktorské studium (studující N – Ž), státní doktorské zkoušky, účelová stipendia místnost č.4 tel: +420 221 619 836
Romana Jensenová v dočasné pracovní neschopnosti
Mgr. Vojtěch Šarše

obhajoby disertačních prací v režimu cotutelle,

administrace příspěvků na cestovní výdaje v rámci doktorského studia, promoce

místnost č.4 tel: +420 221 619 305
PhDr. Blanka Kovářová

habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, administrace Vědecké rady FF UK,

čestné vědecké hodnosti, ceny a ocenění

místnost č.3 tel: +420 221 619 332
Bc. Petra Ptáčková účelová stipendia, oborové rady, místnost č.3 tel: +420 221 619 393
Bc. Veronika Hýlová obhajoby disertačních prací místnost č.4 tel: +420 221 619 319
Mgr. Martina Vokáčová podpora SIS pro doktorandské studium místnost č.4 tel: +420 221 619 392