Vědecká rada

Vědecká rada FF UK je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem. Zasedání Vědecké rady FF UK organizačně a administrativně zajišťuje Oddělení vědy. Zasedání rady jsou veřejná.

V působnosti rady je zejména:

  1. Projednávání dlouhodobých záměrů fakulty v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti, investiční politiky, ekonomiky a dalších otázek koncepční povahy.
  2. Schvalování studijních programů, které budou na fakultě uskutečňovány.
  3. Vykonávání působnosti v řízení jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem a vnitřními předpisy univerzity, jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam a profesorů emeritních.
  4. Projednávání zásadních a koncepčních otázek, týkajících se spolupráce fakulty s českými a zahraničními vědeckými, pedagogickými a dalšími institucemi a jinými právními subjekty.
  5. Projednávání a vyjadřování se k dalším otázkám, které radě předloží děkan nebo jím pověřený proděkan, nebo člen rady podle zásad uvedených v 5.3 Jednacího řádu VR FF UK, a k otázkám, o nichž tak stanoví jiný vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.
  6. Sdělení, které se obsahem týká pouze explicitně vyjmenované působnosti rady může písemně podat radě každý člen akademické obce fakulty. Rada na nejbližším zasedání rozhodne o formě projednání tohoto podnětu či sdělení hlasováním.

Složení vědecké rady

Seznam členů naleznete v databázi WhoIS zde.

Termíny zasedání

Zasedání Vědecké rady probíhají na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, zpravidla 3. čtvrtek v měsíci od 10:00 v místnosti č. 104.

Termíny zasedání pro AR 2023/2024:

19. 10. 2023, 16. 11. 2023, 14. 12. 2023, 18. 1. 2024, 15. 2. 2024, 21. 3. 2024, 18. 4. 2024, 16. 5. 2024, 20. 6. 2024, 19. 9. 2024.

Předpisy

Pozvánky, programy a zápisy z jednání Vědecké rady fakulty

Pozvánky

Programy

Zápisy

2024

2024-5 pozvánka na VR FF UK 16.5.2024.pdf
2024-4 pozvánka na VR FF UK 18.4.2024.pdf
2024-3 pozvánka na VR FF UK 21.3.2024.pdf
2024-2 pozvánka na VR FF UK 15.2.2024.pdf
2024-1 pozvánka na VR FF UK 18.1.2024.pdf
2024-05 program VR FF UK 16.5.2024.pdf
2024-04 program VR FF UK 18.4.2024.pdf
2024-03 program VR FF UK 21.3.2024.pdf
2024-02 program VR FF UK 15.2.2024.pdf
2024-01 program VR FF UK 18.1.2024.pdf
2024-03 zápis VR FF UK 21.3.2024.pdf
2024-02 zápis VR FF UK 15.2.2024.pdf
2024-01 zápis VR FF UK 18.1.2024.pdf

2023

2023-12_pozvánka na VR FF UK_14. 12. 2023.pdf
2023-11_pozvánka na VR FF UK_16. 11. 2023.pdf
2023-10_pozvánka na VR FF UK_19. 10. 2023.pdf
2023-09_pozvánka na VR FF UK_21. 9. 2023.pdf
2023-06_pozvánka na VR FF UK_15. 6. 2023.pdf
2023-05_pozvánka na VR FF UK_18. 5. 2023.pdf
2023-04_pozvánka na VR FF UK_20. 4. 2023.pdf
2023-03_pozvánka na VR FF UK_16. 3. 2023.pdf
2023-02_pozvánka na VR FF UK_16. 2. 2023.pdf
2023-01_pozvánka na VR FF UK_19. 1. 2023.pdf
2023-12_program VR FF UK_prosinec.pdf
2023-11_program VR FF UK_listopad.pdf
2023-10_program VR FF UK_říjen.pdf
2023-09_program VR FF UK_září.pdf
2023-06_program VR FF UK_červen.pdf
2023-05_program VR FF UK_květen.pdf
2023-04_program VR FF UK_duben.pdf
2023-03_program VR FF UK_březen.pdf
2023-02_program VR FF UK_únor.pdf
2023-01_program VR FF UK_leden.pdf
2023-12_Zápis VR FF prosinec.pdf
2023-11_Zápis VR FF listopad.pdf
2023-10_Zápis VR FF říjen.pdf
2023-09_Zápis VR FF září.pdf
2023-06_Zápis VR FF červen.pdf
2023-05_Zápis VR FF květen.pdf
2023-04_Zápis VR FF duben.pdf
2023-03_Zápis VR FF březen.pdf
2023-02_Zápis VR FF únor.pdf
2023-01_Zápis VR FF leden.pdf

2022

2022-12_pozvánka na VR FF UK_15. 12. 2022.pdf
2022-11_pozvánka na VR FF UK_24. 11. 2022.pdf
2022-10_pozvánka na VR FF UK_20. 10. 2022.pdf
2022-06_pozvánka na VR FF UK_16. 6. 2022.pdf
2022-05_pozvánka na VR FF UK_19. 5. 2022.pdf
2022-04_pozvánka na VR FF UK_21. 4. 2022.pdf
2022-03_pozvánka na VR FF UK_17. 3. 2022.pdf
2022-02_pozvánka na VR FF UK_17. 2. 2022.pdf
2022-01_pozvánka na VR FF UK_20. 1. 2022.pdf
2022-12_program VR FF UK_prosinec.pdf
2022-11_program VR FF UK_listopad.pdf
2022-10_program VR FF UK_říjen.pdf
2022-09_program VR FF UK_září.pdf
2022-06_program VR FF UK_červen.pdf
2022-05_program VR FF UK_květen.pdf
2022-04_program VR FF UK_duben.pdf
2022-03_program VR FF UK_březen.pdf
2022-02_program VR FF UK_únor.pdf
2022-01_program VR FF UK_leden.pdf
2022-12_Zápis VR FF prosinec.pdf
2022-11_Zápis VR FF listopad.pdf
2022-10_Zápis VR FF říjen.pdf
2022-09_Zápis VR FF září.pdf
2022-06_Zápis VR FF červen.pdf
2022-05_Zápis VR FF květen.pdf
2022-04_Zápis VR FF duben.pdf
2022-03_Zápis VR FF březen.pdf
2022-02_Zápis VR FF únor.pdf
2022-01_Zápis VR FF leden.pdf

2021

2021-11_pozvánka na VR FF UK_18-11-2021.pdf
2021-10_pozvánka na VR FF UK_21-10-2021.pdf
2021-09_pozvánka na VR FF UK_16-09-2021.pdf
2021-06_pozvánka na VR FF UK_17-6-2021.pdf
2021-05_pozvánka na VR FF UK_20-5-2021.pdf
2021-04_pozvánka na VR FF UK_15-4-2021.pdf
2021-03_pozvánka na VR FF UK_18.-3-2021.pdf
2021-02_pozvánka na VR FF UK_18-2-2021.pdf
2021-01_pozvánka na VR FF UK_21-1-2021.pdf
2021-11_program VR FF UK_listopad.pdf
2021-10_program VR FF UK_říjen.pdf
2021-09_program VR FF_září.pdf
2021-06_program VR FF_červen.pdf
2021-05_program VR FF_květen.pdf
2021-04_program VR FF_duben.pdf
2021-03_program VR FF_březen.pdf
2021-02_program VR FF_únor.pdf
2021-01_program VR FF_leden.pdf
2021-12_Zápis VR FF UK_prosinec - veřejný.pdf
2021-11_Zápis VR FF UK_listopad - veřejný.pdf
2021-10_Zápis VR FF UK_říjen - veřejný.pdf
2021-09_Zápis VR FF UK_září - veřejný.pdf
2021-06_Zápis VR FF UK_červen - veřejný.pdf
2021-05_Zápis VR FF UK_květen- veřejný.pdf
2021-04_Zápis VR FF UK_duben- veřejný.pdf
2021-03_Zápis VR FF UK_březen- veřejný.pdf
2021-02_Zápis VR FF UK_únor - veřejný.pdf
2021-01_Zápis VR FF UK_leden - veřejný.pdf

2020

2020-12_pozvánka na VR FF UK_17-12-2020.pdf
2020-11_pozvánka na VR FF UK_19-11-2020.pdf
2020-10_pozvánka na VR FF UK_15-10-2020.pdf
2020-06_pozvánka na VR FF UK_18-6-2020.pdf
2020-05_pozvánka na VR FF UK_21-5-2020.pdf
2020-01_pozvánka na VR FF UK_16-1-2020.pdf
2020-12_program VR FF_prosinec.pdf
2020-11_program VR FF_listopad.pdf
2020-10_program VR FF_říjen.docx
2020-06_program VR FF_červen.pdf
2020-05_program VR FF_květen.pdf
2020-01_program VR FF_leden.pdf
Zápis VR FF UK říjen 2020-veřejný.pdf
Zápis VR FF UK červen 2020 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK prosinec 2020 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK listopad 2020 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK květen 2020 - veřejný.pdf
2020-16-01 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2019

2019-12_pozvánka na VR FF UK_12-12-2019.pdf
2019-11_pozvánka na VR FF UK_21-11-2019.pdf
2019-10_pozvánka na VR FF UK_17-10-2019.pdf
2019-09_pozvánka na VR FF UK_19-9-2019.pdf
2019-06_pozvánka na VR FF UK_20-6-2019.pdf
2019-05_pozvánka na VR FF UK_16-5-2019.pdf
2019-04_pozvánka na VR FF UK_25-4-2019.pdf
2019-03_pozvánka na VR FF UK_21-3-2019.pdf
2019-02_pozvánka na VR FF UK_21-2-2019.pdf
2019-01_pozvánka na VR FF UK_17-1-2019.pdf
2019-12_program VR FF_prosinec.pdf
2019-11_program VR FF_listopad.pdf
2019-10_program VR FF_říjen.pdf
2019-09_program VR FF_září.pdf
2019-06_program VR FF_červen.pdf
2019-05_program VR FF_květen.pdf
2019-04_program VR FF_duben.pdf
2019-03_program VR FF_březen.pdf
2019-02_program VR FF_únor.pdf
2019-01_program VR FF_leden.pdf
2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-09-19 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-06-20 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-05-16 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-04-25 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-03-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-02-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-01-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

Starší zápisy na ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/zapisy/zapisy-jednani-vedecke-rady

 

Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha,
přízemí, místnost 4


Za agendu zodpovídají:

Mgr. Marcela Bubelová
Bc. Dominik Stříbrný


Důležité odkazy

Odkazy pro členy Vědecké rady
Intranet Vědecké rady FF UK
Hlasovací aplikace hlasovani.is.cuni.cz