Bakalářské a magisterské studium

SIS, webové aplikace, eLearning

KONTAKT 

Oddělení informačních systémů 

sis@ff.cuni.cz

Pregraduální studium

Anh Tú Dang

tel. +420 771 228 183

Pavlína Hotová

tel. + 420 771 127 624

Veronika Hlaváčková

tel. +420 774 218 903

Postgraduální studium

Radka Křivánková

+ 420 771 127 621

Rozvrhy a rezervace místností

Jana Řezníčková

+420 771 228 184

 

Kolej Arnošta z Pardubic, 4. p, místnosti V421

Kontaktní osoby pro SIS na katedrách a ústavech 

SIS, webové aplikace, eLearning | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU (2020/2021)
    • Že jsem v pořádku zapsán/a do dalšího ročníku poznám v modulu Osobní údaje, pod položkou Evidenční list. Když se mi zde nabízí možnost tisku evidenčního listu pro akademický rok 2020/2021, jsem do dalšího ročníku v pořádku zapsán/a.
    • Více viz manualy.ff.cuni.cz.