Bakalářské a magisterské studium

Otázky v českém znakovém jazyce

OTÁZKY NA STUDIUM:

OTÁZKY NA OBOR:

  • Rádi bychom Vás požádali o stručné vyjádření k následujícím oblastem:
    a) Poskytování služeb souvisejících s působením neslyšících a nedoslýchavých studentů a akademiků na UK (zápis, tlumočení, speciální výuka – jazyková a jiná, přepis aj.);
    b) Přístup ÚJKN ke studentům se specifickými potřebami a obecně ke studentům, kteří se nachází v nějaké „nestandardní studijní či životní situaci“;
    c) Cokoli co se týká Vašeho studia a/nebo činnosti ÚJKN a považujete za důležité se s námi o to podělit.

OTÁZKY NA PARALELKU:

OTÁZKY NA VYUČUJÍCÍ: