Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

podminky   studijni_obory   prihlaska

I pro akademický rok 2020/2021 vám FF UK nabízí širokou škálu studijních oborů a programů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů a programů. Jejich přehled najdete na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých studijních oborů a programů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

SVĚT FF UK

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 naleznete zde.

Harmonogram přijímacího řízení

Podávání přihlášek:

Zkoušky proběhnou v těchto termínech:

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 15 dní před konáním zkoušky.

Zveřejnění výsledků:

  • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 22. 7. 2020

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 300, 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
čtvrtek 14:00–16:00

Sledujte nás na Facebooku