Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

podminky   studijni_obory   prihlaska

I pro akademický rok 2020/2021 vám FF UK nabízí širokou škálu studijních oborů a programů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů a programů. Jejich přehled najdete na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých studijních oborů a programů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuálním změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Harmonogram přijímacího řízení

Pro později otevřené programy mohou platit jiné termíny podávání přihlášek nebo přijímacích zkoušek. Aktuální informace o těchto programech jsou pro bakalářské programy zde (bakalářské programy) a zde (navazující magisterské programy).

Podávání přihlášek:

 • 1. 10. 2019 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2019/20
 • 1. 12. 2019 – spuštění elektronické přihlášky a zveřejnění obecných a oborových podmínek pro doktorské studium
 • 11. 1. 2020 – Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
 • 29. 2. 2020 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
 • 31. 3. 2020 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
 • 30. 4. 2020 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

Zkoušky proběhnou v těchto termínech:

 • 16.–17. 5. 2020 – pouze písemné zkoušky na bakalářské obory dějiny umění a filmová studia
 • 30.–31. 5. 2020 – pouze písemné zkoušky na bakalářské obory filozofie a religionistika
 • 16.–17. 5.; 23.–24. 5. a 30. 5.–12. 6. 2020 přijímací zkoušky na ostatní bakalářské a všechny navazující magisterské obory a programy
 • 17.–18. 6. 2020 – nahradní termín přijímacích zkoušek na všechny bakalářské a navazující magisterské obory a programy

Tyto termíny platí pro všechny studijní obory a pro ty studijní programy, u kterých je již akreditační proces dokončen (tj.: Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy udělila oprávnění uskutečňovat daný studijní program) anebo bude dokončen do 31. 12. 2019.
Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen v období 1.–31. 1. 2020, bude termín pro podávání přihlášek do 31. 3. 2020 a termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti.
Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen v období 1.–29. 2. 2020, bude termín pro podávání přihlášek do 15. 4. 2020 a termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti.
Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 29. 2. 2020, budou termín pro podávání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek stanoveny samostatně.

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 30 dní před konáním zkoušky.

Zveřejnění výsledků:

 • do 25. 6. 2020 zveřejníme v Informačním systému výsledky přijímacích zkoušek

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Sledujte nás na Facebooku