Den otevřených dveří

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří. V roce 2019 se uskutečnil 12. ledna v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1).

Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských oborech jsou připraveny i prezentace studentských spolků a také Studentská potkávárna a Studentská rada FF UK, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Vybrané prezentace budou k dispozici po skončení DOD 2019 na stránce aktuálního ročníku; záznamy prezentací vybraných oborů na YouTube.