Den otevřených dveří

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří.

V roce 2021 se uskuteční v sobotu 16. ledna on-line.

Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných programů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských programech budou připraveny i prezentace studentských spolků a Studentská rada FF UK, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých programů.

Prezentace budou po skončení DOD k dispozici.