Den otevřených dveří

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří.

V roce 2021 se uskuteční v sobotu 16. ledna.

Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných programů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských programech jsou připraveny i prezentace studentských spolků a Studentská rada FF UK, kde si uchazeči mohou neformálně promluvit se současnými studenty různých programů.

Vybrané prezentace budou k dispozici po skončení DOD 2020 na stránce aktuálního ročníku; záznamy prezentací vybraných oborů na YouTube.