FAQ

Do kdy si můžu podat přihlášku na bakalářské studium?
Přihlášky na bakalářské programy se podávají do posledního dne měsíce února v příslušném roce. Přesný termín pro podání přihlášky na bakalářské programy najdete v HARMONOGRAMU.
Do kdy si můžu podat přihlášku na navazující magisterské studium?
Přihlášky na navazující magisterské programy se podávají do 31. března. Přesný termín pro podání přihlášky na navazující magisterské programy najdete v HARMONOGRAMU.
Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.
Do kdy si můžu podat přihlášku na doktorské studium?
Přihlášky na doktorské programy se podávají do 30. dubna. Přesný termín pro podání přihlášky na doktorské programy najdete v HARMONOGRAMU.
Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.
Mohu si podat více přihlášek?
Můžete si podat libovolné množství přihlášek a v případě přijetí na více programů se až u zápisu rozhodnete, který program nebo kombinaci programů budete studovat. Naše fakulta nemá pro bakalářské a navazující magisterské programy stanovené pevné kombinace, na každý program podáváte přihlášku samostatně. U programů, které jsou povinně sdružené, je podání alespoň jedné další přihlášky na kombinovatelný program nutností. Viz bod 2.3 Obecných podmínek.
Mohu přestoupit z jiné VŠ nebo z jiné fakulty UK?
Přestoupit z jiné vysoké školy ani z jiné fakulty UK nelze. Musíte si podat přihlášku, absolvovat přijímací řízení, dostat se svým bodovým výsledkem mezi přijaté a zapsat se ke studiu do prvního ročníku. Poté můžete na Studijním oddělení požádat o uznání vystudovaných předmětů.
Při vyplňování přihlášky mi nejde zadat moje střední škola a obor, který studuji. Co tam mám napsat?
Je možné, že škola změnila název, řiďte se IZO školy, které máte uvedené na vysvědčení. Co se týká názvu oboru, pokud nenaleznete přímo stejný kód, vyberte nejbližší podobný.
Jak zjistím IZO své střední školy?
IZO naleznete na vysvědčení ze střední školy.
Kód IZO přesně určuje střední školu, kterou jste studovali. Pokud se vám nepodařilo nalézt IZO vaší střední školy na vysvědčení, kontaktujte sekretariát střední školy a informujte se na kód IZO. Pokud vám tento údaj nesdělí ani na sekretariátu a maturitu jste nekonali v tomto roce (to byste potom IZO znát z vysvědčení měli!), vyhledejte si IZO v rejstříku MŠMT nebo České školní inspekce. Pokud žádným z uvedených způsobů IZO školy nezjistíte, použijte následující číselné hodnoty:

  • ISŠ – 333333333
  • SOU – 444444444
  • Gymnázium – 555555555
  • SOŠ – 666666666
  • škola ministerstva obrany – 777777777
  • škola ministerstva vnitra – 888888888
  • školy se sídlem mimo Českou republiku – 999999999
Jsem v posledním ročníku bakalářského studia, jaké vzdělání mám uvést do přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu?
Do přihlášky uveďte očekávaný stav v době zápisu ke studiu, tedy bakalářské vzdělání ukončené v roce konání přijímaček.
Mohu si podat přihlášku ke studiu navazujícího magisterského programu, když jsem vystudoval bakalářský program jiného zaměření?
Ve většině případů to možné je. Požadavek na konkrétní bakalářské vzdělání má v podmínkách přijímacího řízení pouze několik našich programů (např. Psychologie). Nejčastěji je v podmínkách uvedeno, že uchazeč musí prokázat znalosti v rozsahu bakalářského studia daného programu a další znalosti z oboru. Stačí tedy být absolventem jakéhokoli bakalářského studia a splnit podmínky přijímacího řízení.
Jaké přílohy mám vložit k přihlášce? Vyžadujete maturitní vysvědčení/bakalářský diplom/jazykový certifikát?
K přihlášce do bakalářského nebo navazujícího magisterského studia žádné další dokumenty nevkládáte.
Doklad o ukončení předchozího vzdělání předkládají pouze přijatí uchazeči, a to u zápisu do studia.
Jazykový certifikát uchazeči předkládají pouze v případě, že je v podmínkách přijímací zkoušky na daný program výslovně uvedeno, že je vyžadován a bodově hodnocen.
Jsem absolventem střední školy na Slovensku. Jaké údaje mám zadat o předchozím vzdělání a co musím předložit za potvrzení?
V kolonce IZO zvolíte v číselníku „999… zahraniční školy“. Jako způsob prokázání zahr. SŠ vzdělání zvolte variantu „dokladem, který je v ČR rovnocenný…“. K zápisu ke studiu si pak přinesete úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Totéž platí pro uchazeče z Polska, Maďarska a Slovinska.
Maturuji na mezinárodní střední škole v ČR, budu mít IB. Musím žádat o nostrifikaci?
Pokud máte IB a současně jste vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, předložíte u zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii obou vysvědčení. Nostrifikace v tomto případě není nutná. Pokud však maturitní zkoušku z českého jazyka nevykonáte, bude nostrifikace nutná. Postup je podle písm. d)
Středoškolské/bakalářské studium jsem absolvoval v zahraničí. Kdy a jaké dokumenty budu muset doložit pro potřeby přijetí ke studiu na FF?
Způsob ověření se liší podle země, v níž bylo studium realizováno. Velmi podrobně je vše vysvětleno na webu Nostrifikace na FF UK.
Mohu nějak změnit údaje v přihlášce (např. změna příjmení, změna čísla OP, změna bydliště…)?
V již odeslané přihlášce údaje měnit nejdou. Požadovanou změnu nám napište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz a přiložte dokument, který ji dokládá (např. kopii OP). My daný údaj v SIS opravíme. Pokud jste aktuálně studentem kterékoli fakulty UK, musí tuto změnu provést Studijní oddělení fakulty, na které studujete.
Již na FF UK studuji samostatný bakalářský nebo navazující magisterský program, ale chtěl bych si přibrat druhý program do kombinace. Je to možné?
Pokud jste studentem 1. ročníku programu, který umožňuje i sdružené studium, a vyberete si program, který je též samostatný i sdružený, tak změna možná je. Musíte si na něj podat přihlášku a projít úspěšně přijímacím řízením. V případě přijetí se pak stávající program stane maiorem a druhý minorem. Více informací v bodě 2.6 Obecných podmínek. Podrobné informace o změně ze samostatného studia na studium sdružené najdete ZDE.
Studuji na FF UK ve sdruženém bakalářském nebo navazujícím magisterském studiu a chtěl bych jeden program vyměnit. Je to možné?
Ano, pokud jste studentem 1. ročníku. Můžete ale změnit jen program, který studujete jako minor, a nově zvolený program musí umožňovat samostatné i sdružené studium.. Musíte si podat přihlášku a projít úspěšně přijímacím řízením. Pokud budete přijat, při zápisu do 2. ročníku stávající minor ukončíte a nahradíte novým programem. Více viz bod 2.6. Obecných podmínek. Podrobné informace o změně jednoho studijního programu v rámci sdruženého studia najdete ZDE
Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?
Aktuální výši poplatku za přihlášku naleznete v Obecných podmínkách přijímacího řízení pro daný akademický rok.
Platbu můžete provést kartou rovnou v SIS při založení přihlášky, bankovním převodem nebo ji uhradit v hotovosti na pokladně v budově fakulty.platba cena poplatek
Nejrychlejší a nejjistější způsob je platba kartou.
Všechny ostatní způsoby plateb trvají 3 až 5 dní, proto je nedoporučujeme.
Zaplatil jsem přihlášku kartou, ale stále se mi zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?
Pokud se u této přihlášky v SIS stále možnost platby kartou zobrazuje, znamená to, že platba neproběhla. To se může stát např. zahlcením platební brány. Proveďte tedy platbu znovu.
Poslal jsem platbu převodem, ale přihláška se stále zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?
Přiřazení platby bankovním převodem trvá několik dní. Zkontrolujte si, že je správně uvedený variabilní a specifický symbol (VS a SS). Pozor, každá přihláška mů svůj specifický symbol, podle kterého je platba k této přihlášce přiřazena. Pokud VS nebo SS chybí nebo je uveden chybně, platba se nepřiřadí a přihláška se jeví jako neuhrazená. V tom případě zašlete na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz kopii výpisu z banky o provedení transakce, my platbu dohledáme a přiřadíme ke správné přihlášce.
Mohu přihlášku zaplatit v eurech?
Ano, ale zjistěte si výši poplatku, který si vaše banka za tuto transakci strhne. Částku, kterou si vypočítáte dle kurzu, musíte navýšit o poplatek, který si strhne banka, a také musíte počítat s tím, že kurz v bance příjemce se může lišit. Pokud připsaná částka bude nižší, než je cena přihlášky v českých korunách, bude přihláška stále vedena jako neuhrazená. Doporučujeme tedy vždy zadat částku o něco vyšší.
V případě, že jste majitelem/majitelkou platební karty, důrazně doporučujeme platit přihlášku kartou. Pouze při použití karty se totiž platba páruje s přihláškou automaticky a částka bude uhrazena v plné výši.
Proč je poplatek za přihlášku na některé bakalářské/navazující magisterské programy nižší?
Nižší (poloviční) částka se týká programů, které jsou povinně sdružené. Je totiž nutné si k nim podat ještě další přihlášku na program do kombinace. Pokud zvolíte do kombinace jiný povinně sdružený program, bude poplatek za něj rovněž nižší. Pokud zvolíte do kombinace program, který umožňuje i samostatné studium, bude tato přihláška za „plnou“ cenu.platba cena
Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v bakalářském programu?
Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.platba cena poplatek
Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v navazujícím magisterském programu?
Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma. Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.platba cena poplatek
Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v doktorském programu?
Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Čtyřleté doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 500 Kč EUR ročně.platba cena poplatek
Již jsem bakalářský/navazující magisterský program studoval, ale nedokončil. Budu muset za další studium platit?
Pravděpodobně ano. U tříletého bakalářského programu máte nárok na 4 roky bezplatného studia. Pokud jste tedy studoval např. 2 roky, máte v novém studiu stále nárok na 2 roky bezplatné, ale třetí rok již budete muset uhradit. Pokud jste předchozí bakalářské studium ukončil už v 1. ročníku, stále máte nárok na další 3 roky bezplatně. V navazujícím dvouletém magisterském studiu jsou bezplatné 3 roky, princip je stejný.platba cena školné poplatek
Již jsem jeden bakalářský/navazující magisterský program úspěšně vystudoval. Budu muset za nové studium platit?
Ne, poplatek za další studium je v tomto případě na FF UK nulový.platba cena školné
Je mi více než 26 let. Můžu u vás studovat bakalářský nebo navazující magisterský program? Kolik budu za studium platit?
Veřejná vysoká škola poskytuje ze zákona studium v českém jazyce zdarma bez ohledu na věk studenta. Studium platí pouze studenti, kteří v minulosti studovali a své studium nedokončili. Částka je individuální a řídí se podle odstudované doby. Bližší informace vám podá studijní oddělení, referent pro poplatky za studium. Studium v jiném než českém jazyce je vždy zpoplatněno.platba cena školné poplatek
Mohu na vaší fakultě studovat dálkově?
Dálkově, resp. v kombinované formě lze na FF UK studovat pouze minimum programů, některé z nich navíc neotvírají přijímací řízení každoročně. O konkrétní nabídce otvíraných programů se informujte vždy na podzim, kdy (obvykle v říjnu) zveřejňujeme podmínky přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok.
Mohu studovat podle individuálního studijního plánu?
Individuální studijní plán (ISP) povoluje děkan v odůvodněných případech, a to od 2. ročníku studia. V 1. ročníku bakalářského studia děkan ISP povoluje jen ve zcela výjimečných případech. Veškeré důvody musí být dostatečně doloženy. Viz Studijní a zkušební řád UK, čl. 5, odst. 14, 15 a 16.
Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?
Přípravné kurzy organizují jednotlivé katedry a ústavy na základě vlastního rozhodnutí. Informaci, zda se na daný program přípravný kurz koná, naleznete vždy ve vizitce programu na webu nebo v odborných požadavcích přijímacího řízení pro daný akademický rok.
Kde najdu vzorové testy k přijímacím zkouškám?
Modelové testy obsahující příklady formulace otázek najdete na webech jednotlivých kateder a ústavů, které zajišťují výuku daného programu (odkaz naleznete též ve vizitce programu). Nejedná se o přesné zadání testů, použitých v předchozím roce.

Mají všechny programy cizojazyčnou verzi studia?
Nemají, naše fakulta nabízí primárně studium v českém jazyce. Cizojazyčné programy najdete v malém zastoupení v navazujícím magisterském stupni, hojně pak nabízíme cizojazyčné programy v doktorském studiu. Programy realizované v cizím jazyce jsou zpoplatněny.
Jsem cizinec. Musím předložit certifikát o stupni znalosti českého jazyka? Jaký stupeň znalosti je pro studium vyžadován?
FF UK certifikát o znalosti češtiny nevyžaduje, musíte být schopen absolvovat přijímací zkoušku i následné studium v češtině. Zahraničním uchazečům nejsou v průběhu přijímacího řízení poskytovány žádné výhody. Přijatí uchazeči musí doložit předchozí zahraniční vzdělání dle požadavků uvedených v sekci Nostrifikace
Jsem „dys“ a měl jsem upravenou podobu maturitní zkoušky. Můžu o totéž žádat i u přijímaček?
Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky ve stejném nebo podobném rozsahu na základě podání žádosti a přiložení zprávy z PPP. Více informací najdete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami.
Mám zrakové/sluchové/tělesné/jiné zdravotní postižení. Mohu i v takovém případě studovat na FF? Je možné upravit mi podmínky pro způsob konání přijímací zkoušky?
Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky na základě podané žádosti a přiložení lékařské zprávy. Zajistíme vám podmínky v souladu s typem a rozsahem vašeho postižení. Více informací najdete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami.
Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?
Všechny programy na FF UK vyhlašují přijímací zkoušku. Je-li její součástí i možnost upuštění od přijímací zkoušky, probíhá za předem stanovených a zveřejněných pravidel (viz Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK). Většina programů možnost upuštění od přijímací zkoušky ale nenabízí.
Splňuji podmínky zvoleného programu pro upuštění od přijímací zkoušky, jak mám o ně zažádat?
Především je nezbytné mít na tento program podanou a zaplacenou přihlášku. Poté si naskenujte všechny doklady, které budete přikládat jako přílohu své žádosti. Přílohy, které programy vyžadují (viz Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK), např. výpis výsledků dosavadního studia, kopii maturitního vysvědčení nebo scan diplomů ze soutěží, přiložte samostatně k této žádosti.

Zohledňují se výsledky SCIO testů?
Ne. Každá katedra nebo ústav připravuje každoročně autorské testy pro svůj program. Jejich zaměření najdete v popisu přijímací zkoušky konkrétního programu, modelové testy pak na webu ústavu nebo katedry (viz vizitka programu).
Pomůže mi jazykový certifikát získat plusové body?
Pokud je součástí podmínek přijímací zkoušky na konkrétní program uvedeno toto zvýhodnění, pak je certifikát hodnocen předem stanovenou bodovou hranicí. Pokud tuto podmínku zkouška neobsahuje, není třeba žádný certifikát předkládat, o výsledku přijímacího řízení rozhoduje váš výkon u přijímací zkoušky.
Kolik musím přečíst knih k přijímací zkoušce?
Ze zkušenosti posledních let předložené seznamy obsahovaly podle programů nejčastěji 10-12 titulů. Pokud je seznam literatury požadován u zkoušky, doporučujeme do něj zahrnout tituly, o nichž jste schopni při zkoušce podrobně hovořit, odpovídat na dotazy. Platí tedy pravidlo, že méně je někdy více. Přehled doporučené literatury případně další informace s tím související mají na svých webech jednotlivé katedry a ústavy.
Kdy a kde zjistím přesný termín přijímací zkoušky?
Termíny jsou začátkem května zveřejněny v SIS, naleznete je v sekci Moje přihlášky u příslušného programu. Pozvánku na konkrétní program obdržíte elektronicky v SIS nejpozději 15 dní před termínem zkoušky. Současně s pozvánkou obdržíte i přílohu obsahující další důležité informace k průběhu přijímacího řízení.


Stále jsem ještě neobdržel pozvánku k přijímací zkoušce. Co mám dělat?
Pozvánky zasíláme pouze elektronicky. Jednak obdržíte notifikační e-mail o vložení nového dokumentu, jednak se pozvánka zobrazuje ve vašem profilu u dané přihlášky. Zkontrolujte si nastavení své e-mailové pošty, může se stát, že vám zprávy ze SIS padají do spamu.
Co mám dělat, když se mi termín zkoušky překrývá s maturitou/státnicí/jinou přijímací zkouškou?
Můžete požádat o náhradní termín přijímací zkoušky. Podrobnosti a postup jsou uvedeny v sekci Náhradní termín přijímací zkoušky
Nesložil jsem maturitní zkoušku v řádném termínu, mohu se zúčastnit přijímací zkoušky?
Ano, složení maturity v době konání přijímaček není podmínkou. Maturitní vysvědčení předkládáte v případě přijetí až při zápisu ke studiu. Ten se koná v náhradním termínu i v září, takže i podzimní maturanti mají šanci studovat na FF UK.
Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?
Při prezenci doklad totožnosti a vytištěnou pozvánku. Pokud Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK stanovují další materiály, je to vždy explicitně uvedeno v popisu přijímací zkoušky (seznam literatury, životopis aj.)
Mohu skládat zkoušku v jiném jazyce než českém?
Na většinu programů je zadání písemné a ústní zkoušky v češtině, odpovídat lze i ve slovenštině. U programů zaměřených na jazyky je zjišťována znalost příslušného jazyka dle podmínek uvedených v popisu přijímací zkoušky, i zde však počítejte se zadáním alespoň částečně v českém jazyce. Na všechny programy Český jazyk… zkouška probíhá výhradně v češtině, stejně jako je povinná čeština u přijímací zkoušky v programech Mezikulturní komunikace – překlad a tlumočení.
Kdy se dozvím výsledky zkoušek?
Termín zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek (přijat/nepřijat) naleznete v HARMONOGRAMU. O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.
Kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?
Dílčí i konečné výsledky (počet bodů a stav přijat/nepřijat) budou zveřejněny prostřednictvím SIS (aplikace Přihláška, Průběh PŘ). Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnuití u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.

Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?
Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce, přibližně v polovině července. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.
Mohu vidět svůj opravený test?
Můžete se objednat na nahlížení do spisu. Nahlížení probíhá ve stanovených termínech. Spis ani jeho část fakulta neposkytuje v elektronické podobě, nahlížení probíhá výhradně prezenčně. Při nahlížení vám bude umožněno vidět svůj test a pro srovnání test se správnými odpověďmi.
Jak mám podat odvolání proti nepřijetí?
Podrobnosti ohledně podání odvolání naleznete v sekci Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
Pořádá fakulta druhé kolo přijímacího řízení?
Tzv. Dodatečné přijímací řízení (DPŘ) je samostatné řízení, pro něž platí stejné požadavky k přijímací zkoušce jako v řádném PŘ, jsou však stanoveny vlastní termíny pro podání přihlášky, termíny zkoušek a počty přijímaných. Na programy nabízené v rámci DPŘ se podává samostatná přihláška, případné výsledky z řádného termínu se nezohledňují. Pokud bude DPŘ v daném akademickém roce vypsáno, naleznete veškeré podrobnosti na webu fakulty. Obecně k DPŘ viz bod 7 v Obecných podmínkách PŘ.
Nemám v Praze kde bydlet. Má fakulta vlastní koleje?
Fakulta studentům ubytování nezajišťuje, ale univerzita disponuje ubytovací kapacitou na svých kolejích, o které mohou studenti zažádat. Nejvíce informací a kontakty naleznete na webu UK.
Jak se při studiu můžu stravovat v rámci fakulty?
V prostorách hlavní budovy FF UK na nám. J. Palacha 2 je Bistro Mezi Řádky, kde se připravují 2 teplá jídla denně a je nabízen i další doplňkový sortiment jídla a pití. Všichni studenti mají zároveň možnost navštěvovat kteroukoliv menzu UK, které jsou součástí jiných fakult univerzity. Podrobnosti najdete na webu Kolejí a menz UK.
Jak funguje studentský život mimo výuku?
Součástí života fakulty jsou i nejrůznější oborové spolky a Studentská rada, které se prezentují u zápisu do studia. Přehled studentských aktivit naleznete ZDE a přehled studentských spolků najdete ZDE.
Kdo mi pomůže v orientaci, než se rozkoukám?
Intuice, orientační systém, spolužáci…, ale také oborové spolky na fakultě a Studentská rada. U zápisu obdržíte brožuru OFFŠEM, která vás teoreticky provede začátkem studia. A ve věcech studia se můžete spolehnout též na svou studijní referentku.