Uchazeči se speciálními potřebami

Kontakt

Kontaktní osoby pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami:

PhDr. David Čáp, Ph.D.
+420 221 619 676
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
+420 221 619 238
 

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
+420 221 619 300, 330, 333
prijimacky@ff.cuni.cz

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky.

Požadavek je třeba vložit při zakládání přihlášky zaškrtnutím políčka Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení, vyplněním typu zdravotního postižení a uvedením konkrétních požadavků na způsob modifikace. Inspirovat se můžete přizpůsobením vaší maturitní zkoušky x.

Povinnou součástí je příloha, kterou vložíte ve formě PDF souboru k elektronické přihlášce (typ přílohy: Modifikace přijímací zkoušky).


Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se speciálními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění.


Uznatelnými doklady jsou:

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde)
  • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
  • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e)

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Podrobnosti viz článek 3.4 Obecných podmínek přijímacího řízení.


Kontaktní osobou, resp. koordinátorem péče o uchazeče a studenty se speciálními potřebami (se zrakovým, tělesným aj. postižením, poruchami učení, s ADHD, se závažnými chronickými onemocněními, s psychickými obtížemi atd.) Filozofické fakulty UK je PhDr. David Čáp, Ph.D..
Modifikace přijímací zkoušky a studia neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých uchazečů a studentů zajišťuje Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.