Uchazeči se speciálními studijními potřebami

Kontakt

Kontaktní osoba pro uchazeče a studenty se speciálními studijními potřebami:

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

 

Oddělení přijímacího řízení
+420 221 619 300, 301, 330, 333
prijimacky@ff.cuni.cz

 

Web pro neslyšící a nedoslýchavé studenty na UK

Z důvodu speciálních studijních potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Požadavek je třeba vložit při zakládání přihlášky zaškrtnutím políčka Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení, vyplněním typu zdravotního postižení a uvedením konkrétních požadavků na způsob modifikace. Inspirovat se můžete přizpůsobením vaší maturitní zkoušky.

x

Povinnou součástí je příloha, kterou vložíte ve formě PDF souboru k elektronické přihlášce (typ přílohy: Modifikace přijímací zkoušky).

Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se speciálními studijními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění.

x

Uznatelnými doklady jsou:

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde)
  • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
  • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e)

x

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Podrobnosti viz článek 3.4 Obecných podmínek přijímacího řízení.

x

 

Kontaktní osobou pro o uchazeče a studenty se speciálními studijními potřebami (se zrakovým, tělesným aj. postižením, poruchami učení, s ADHD, se závažnými chronickými onemocněními, s psychickými obtížemi atd.) Filozofické fakulty UK je Mgr. Kateřina Holubová (katerina.holubova@ff.cuni.cz).