Základní dokumenty o přijímacím řízení

Kontakt

Studijní oddělení
Referát přijímacího řízení

+420 221 619 300
+420 221 619 301
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025:

OBECNÉ PODMÍNKYODBORNÉ POŽADAVKYOSTATNÍ DOKUMENTYPŘIHLÁŠKA ZDARMA

Přihláška zdarma

Víte, že v případě tíživé sociální situace máte nárok na jednu přihlášku na UK zdarma?

Co je to tíživá situace?

V tíživé sociální situaci se pro účel nestanovení poplatku podle čl. 1 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Uchazeč musí splnit tyto podmínky:

a) podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,
b) není absolventem stejného typu studijního programu,
c) prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a
d) požádá o nestanovení poplatku.

Jak a kam přihlášku podat se dozvíte v opatření rektora zde.

Pozor, přihlášku zdarma musíte podat už do 31. 12. 2023!

Postup při podání žádosti o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením