Základní dokumenty o přijímacím řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Informace k podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020:

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020 – bakalářské studium

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020 – navazující magisterské studium

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020 – doktorské studium

Obecné podmínky
Odborné požadavky
Nové akreditace s možností podání přihlášky do 15. 4. 2019:
                Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 
Ostatní dokumenty