Základní dokumenty o přijímacím řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022:

Přihláška zdarma

Víte, že v případě tíživé sociální situace máte nárok na jednu přihlášku na UK zdarma?
Co je to tíživá situace?
V tíživé sociální situaci se pro účel nestanovení poplatku nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Uchazeč musí splnit tyto podmínky:
a) podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,
b) není absolventem stejného typu studijního programu,
c) prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a
d) požádá o nestanovení poplatku.

Jak a kam přihlášku podat se dozvíte v opatření rektora zde.

Pozor, přihlášku zdarma musíte podat už do 31. 12. 2020!

Více informací o dalších možnostech podpory na UK pro studující se socioekonomickým znevýhodněním najdete na stránkách Centra Carolina.

Obecné podmínky

Odborné požadavky

Ostatní dokumenty