Přijímací řízení

Bakalářské programy 2020/2021

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300, 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020-21 NAJDETE ZDE.

 • Úplné znění aktualizovaných Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete ZDE, změny oproti předchozímu znění jsou barevně zvýrazněny.
 • Úplné znění aktualizovaných Odborných požadavků přijímacího řízení naleznete ZDE, změny oproti předchozímu znění jsou barevně zvýrazněny.
 • Přehled studijních programů otevíraných v akademickém roce 2020/21 naleznete ZDE.

Lhůta pro podávání přihlášek skončila dne 15. 4. 2020.

ZKOUŠKY PROBĚHNOU V TĚCHTO TERMÍNECH:
 • všechny květnové termíny písemných přijímacích zkoušek jsou zrušeny
 • 8. 6. – 15. 7. 2020 – řádné i náhradní termíny přijímacích zkoušek na bakalářské obory a programy (náhradní termín bude vždy alespoň 5 dní po řádném)
 • konkrétní termín zkoušek konkrétního studijního programu bude upřesněn nejpozději 15 dní před zkouškou a bude každému uchazeči zaslán společně s pozvánkou prostřednictvím SIS
 • podoba přijímací zkoušky se může u jednotlivých oborů/programů lišit – stručný přehled naleznete v tabulce níže, detailní informace naleznete v dokumentu Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK a v SIS

V rámci přípravy na přijímací zkoušky můžete využít elektronické informační zdroje, jejichž seznam naleznete na níže uvedených adresách:


NÁZEV NOVÉ INFO K PŘIJÍMAČKÁM OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP*
Andragogika a personální řízení posouzení zaslaných materiálů program samostatné a sdružené prezenční 30
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání písemná zkouška prezenčně program sdružené prezenční 20
Anglistika – amerikanistika písemná zkouška prezenčně obor 1 i 2oborové prezenční 95
Archeologie pravěku a středověku přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené prezenční 30
Archivnictví a pomocné vědy historické přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené prezenční 29
Archivnictví a pomocné vědy historické přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené kombinovaná 11
Asijská studia: Indologie přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 15
Asijská studia: Japanologie písemná zkouška prezenčně program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Asijská studia: Koreanistika ústní zkouška program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 18
Asijská studia: Vietnamistika přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené a dvouspecializační prezenční 12
Blízkovýchodní studia
specializace:

 • Arabistika
 • Íránistika
posouzení zaslaných materiálů program samostatné a sdružené prezenční 60
Bohemistika pro cizince přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné prezenční 20
Český jazyk a literatura písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 125
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 40
Dějiny umění dvoukolová zkouška písemná + ústní obor 1 i 2oborové prezenční 35
Divadelní věda posouzení zaslaných materiálů + ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 20
Egypt a Přední východ ve starověku písemná zkouška prezenčně program samostatné prezenční 15
Estetika ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 26
Etnologie a kulturní antropologie ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 40
Filmová studia písemná zkouška distanční program samostatné a sdružené prezenční 19
Filozofie ústní zkouška obor 1 i 2oborové prezenční 50
Fonetika ústní zkouška program sdružené prezenční 15
Francouzská filologie posouzení zaslaných materiálů + distanční písemná program samostatné a sdružené prezenční 40
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání posouzení zaslaných materiálů + distanční písemná program sdružené prezenční 20
Germánská a severoevropská studia: Finština přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Germánská a severoevropská studia: Germanistika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 75
Germánská a severoevropská studia: Nizozemština přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené a dvouspecializační prezenční 35
Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika (modul norština) písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 40
Hispanistika posouzení zaslaných materiálů + distanční písemná program samostatné a sdružené prezenční 40
Historie písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 100
Historie – Evropská studia písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 30
Historie se zaměřením na vzdělávání písemná zkouška prezenčně program sdružené prezenční 50
Hudební věda písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 20
Informační studia a knihovnictví ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 42
Italianistika ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 25
Jazyky a komunikace neslyšících (dříve „Čeština v komunikaci neslyšících“) písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 40
Jihovýchodoevropská studia
specializace:

 • Jihoslovanská studia
 • Albanistika
 • Rumunistika
přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené prezenční 40
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené prezenční 15
Logika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené prezenční 25
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch písemná zkouška prezenčně program samostatné prezenční 14
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – angličtina písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 55
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – francouzština písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 35
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – němčina písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 28
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – ruština písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 25
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – španělština písemná zkouška prezenčně program sdružené a dvouspecializační prezenční 25
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené prezenční 35
Obecná lingvistika písemná zkouška prezenčně program sdružené prezenční 20
Pedagogika písemná zkouška prezenčně program samostatné a sdružené prezenční 30
Pedagogika písemná zkouška prezenčně program samostatné kombinovaná 30
Politologie posouzení zaslaných materiálů program samostatné a sdružené prezenční 50
Portugalistika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené prezenční 24
Psychologie dvoukolová zkouška písemná + ústní program samostatné prezenční 57
Religionistika ústní zkouška obor 1 i 2oborové prezenční 20
Ruský jazyk a literatura ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 40
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání ústní zkouška program sdružené prezenční 32
Řecká a latinská studia – novořecký jazyk a literatura přijetí bez přijímací zkoušky program sdružené prezenční 15
Řecká a latinská studia
specializace:

 • Starořecký jazyk a literatura (sdružené)
 • Latinský jazyk a literatura (sdružené)
 • Dějiny antické civilizace (sdružené)
 • Latinská medievistika (sdružené)
 • Klasická filologie (samostatné)
 • Řecká filologie (samostatné)
 • Latinský jazyk a kultura antiky a středověku (samostatné)
 • Jazyk a kultura starověkého Řecka (samostatné)
 • Jazyk a kultura starověkého Říma (samostatné)
přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné a sdružené (detaily vizte u názvů specializací) prezenční 60
Sinologie ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 20
Sociální práce písemná zkouška prezenčně program samostatné prezenční 40
Sociologie
specializace:

 • Sociologie
 • Socioekonomická studia
dvoukolová zkouška písemná + ústní program
program
samostatné a sdružené
samostatné
prezenční
prezenční
50
Středoevropská studia: Maďarská studia přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 15
Středoevropská studia: Polonistika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Středoevropská studia: Slovakistika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 10
Středoevropská studia: Romistika přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání posouzení zaslaných materiálů + distanční písemná program sdružené prezenční 20
Veřejná správa a spisová služba přijetí bez přijímací zkoušky program samostatné prezenční 20
Východoevropská studia
specializace:

 • Litevština
 • Lotyština
 • Ruština
 • Ukrajinština
ústní zkouška program samostatné a sdružené prezenční 35

Vysvětlivky:
* PPP = předpokládaný počet přijímaných