Bakalářské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Odborné požadavky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

UPOZORNĚNÍ: Má-li program specializace, které je třeba zvolit přímo v přihlášce, ověřte si před odesláním, že podáváte přihlášku na vámi vybranou specializaci.
Seznam bakalářských programů, které předběžně plánujeme otevřít do dubna 2019, naleznete na konci seznamu. Prozatím na ně nelze podat přihlášku, zveřejníme ji spolu s oborovými požadavky přijímací zkoušky až v okamžiku, kdy bude akreditační proces úspěšně dokončen. Tyto programy budou mít stanovenou vlastní lhůtu pro podání přihlášek. Pokud nebude možné je organizačně včlenit do jarních termínů přijímacích zkoušek (květen – červen), stanovíme u nich samostatné zářijové termíny pro konání přijímacích zkoušek. 

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglistika – amerikanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Bohemistika pro cizince program samostatné prezenční Ústav bohemistických studií
Český jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících obor 1 i 2oborové prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny umění obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda obor 1 i 2oborové prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika program samostatné a sdružené prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Hebraistika a židovská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Hispanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Historie program samostatné a sdružené prezenční Ústav českých dějin
Historie – Evropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda obor 1 i 2oborové prezenční Ústav hudební vědy
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Klasická archeologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch obor 1oborové prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Angličtina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Francouzština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Němčina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Ruština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Španělština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Politologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav politologie
Portugalistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Psychologie obor 1oborové prezenční Katedra psychologie
Religionistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia: ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné a sdružené prezenční Katedra sociologie
Srovnávací jazykověda obor 2oborové prezenční Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia: Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít nejpozději v dubnu 2019 – s přijímacími zkouškami v červnu nebo září 2019:

Asijská studia: Japanologie
Asijská studia: Koreanistika
Jihovýchodoevropská studia
Logika
Obecná lingvistika
Pedagogika (prezenční forma)
Pedagogika (kombinovaná forma)
Sinologie
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání