Studijní programy

Bakalářské programy 2024/2025

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYNEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMY
Bakalářské studijní programy jsou určeny uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním.
Standardní délka bakalářského studia je 3 roky.

Středoškolské vzdělání ukončené maturitou je jednou z nezbytných podmínek pro přijetí. Maturitní vysvědčení předkládají pouze přijatí uchazeči až před zápisem do studia. Letošní maturanti si tedy přihlášku podávají ještě před maturitou, u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou maturitní zkoušce předcházet.
Pro uchazeče, kteří již mají vystudovanou vysokou školu, platí totéž co pro maturanty, tj. pro přijetí ke studiu budou potřebavot maturitní vysvědčení (nikoli vysokoškolský diplom).
Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.
O přijetí ke studiu rozhoduje pouze výsledek přijímací zkoušky konané na FF UK v daném akademickém roce (tzn. neuznáváme ani úspěšně složené přijímací zkoušky na FF UK z předchozích let).
Výsledky zkoušek SCIO ani žádných jiných zkoušek (tj. zkoušek konaných jinde než na FF UK) Filozofická fakulta neakceptuje.

Bakalářské studijní programy se dělí na:

TYP PROGRAMU POPIS PROGRAMU OZNAČENÍ PROGRAMU CENA PŘIHLÁŠKY

PROGRAMY
POUZE SAMOSTATNÉ

Tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem formou sdruženého studia. V tabulce studijních programů jsou označeny růžovou barvou. 880 Kč

PROGRAMY
POVINNĚ SDRUŽENÉ

Přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný bakalářský program na Filozofické fakultě, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným bakalářským programem nebo specializací, na který si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční.
—————————————————-
Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří studijní programy se zaměřením na vzdělávání, které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným bakalářským programem zaměřeným na vzdělávání na FF UK).
V tabulce studijních programů jsou označeny modrou barvou. 440 Kč

PROGRAMY, KTERÉ LZE STUDOVAT JAK SAMOSTATNĚ, TAK SDRUŽENĚ

Tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími bakalářskými studijními programy na FF UK umožňujícími sdružené studium kromě programů zaměřených na vzdělávání.
—————————————————-
Jediný studijní program se zaměřením na vzdělávání, který lze studovat jak samostatně, tak sdruženě (Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání), lze kombinovat pouze se studijními programy se zaměřením na vzdělávání.
V tabulce studijních programů jsou označeny bílou barvou. 880 Kč

Některé programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu (nebo s jiným studijním programem). Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných; na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; lze studovat kombinaci jedné specializace daného programu s jiným programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný program s jednou specializací samostatně (samostatné studium).

Pomoci zorientovat se v nabídce bakalářských programů vám může stránka Jak si vybrat bakalářský program nebo interaktivní mapa „Světa FF UK“.

Přihlášky na bakalářské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit kartou přímo z informačního systému.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Přihláška na program umožňující samostatné studium: 880 Kč.
 • Přihláška na program, u něhož samostatné studium není možné: 440 Kč (musíte si ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 programy do kombinace!).
  Hlásíte-li se na programy neumožňující samostatné studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 440 Kč.
  Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na program, který umožňuje samostatné studium, poplatek za tuto je vždy 880 Kč bez ohledu na to, jak budete daný program následně kombinovat. Výhodou programů, které umožňují jak samostatné, tak sdružené studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto programu jej lze studovat i samostatně.
 • Poplatek můžete uhradit:
  • on-line kreditní kartou (tento způsob vřele doporučujeme, vylučuje totiž možnost udělat chybu při zadávání platebního příkazu)
  • převodem na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • vkladem v bance na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • nebo v krajním případě v hotovosti v pokladně FF UK
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
 • Poplatek je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.
Platební údaje

Číslo účtu: 000000-0085631011
Kód banky: 0100
Specifický symbol: (ID webové přihlášky)
Variabilní symbol: 820001
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMB CZ PP

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V KORUNÁCH ČESKÝCH

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést nejen správně číslo účtu, ale i oba symboly, tj. jak variabilní, tak specifický. Pokud některý z těchto symbolů v platebním příkazu neuvedete, systém Vaši platbu nebude schopen identifikovat a přiřadit k Vaší přihlášce. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Poplatek je možné uhradit on-line platební kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V ZAHRANIČNÍ MĚNĚ

Platíte-li z účtu vedeného v jiné měně než v českých korunách, zjistěte si nejdříve, jaký poplatek za převod si Vaše banka strhává, a platbu poté o tento poplatek navyšte tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň Vám doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví a zaslat je společně s číslem přihlášky e-mailem na prijimacky@ff.cuni.cz, abychom mohli Vaši platbu dohledat v elektronickém účetním systému. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Chcete-li předejít problémům spojeným s převodem a poplatky, zaplaťte přihlášku kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

Stav přihlášky, informace k platbě a průběh přijímacího řízení na FF UK můžete dále sledovat ve studijním informačním systému.

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme níže uvedené neučitelské bakalářské studijní programy

Přihlášky lze podávat nejpozději do 29. 2. 2024.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Pro neučitelské programy platí:
 1. Neučitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou.
 2. Kombinovat neučitelský program s učitelským nelze.
 3. Kombinovat bakalářský studijní program s navazujícím magisterským programem nelze.
 4. Kombinovat bakalářský studijní program otevřený v běžném přijímacím řízení s programem otevřeným v dodatečném přijímacím řízení nelze.
 5. Kombinovat studijní program vyučovaný na FF UK se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě nelze.
STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ30
ANGLISTIKA - AMERIKANISTIKA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ90
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ30
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatné a sdružené se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ30
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: PÍSEMNÁ25
Asijská studia: JAPANOLOGIE
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ20
Asijská studia: KOREANISTIKA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ20
Asijská studia: TIBETANISTIKA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ60
BOHEMISTIKA PRO CIZINCEsamostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ20
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ115
DĚJINY UMĚNÍ samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ35
DIVADELNÍ VĚDA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ17
ESTETIKA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ22
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
FILMOVÁ STUDIA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ17
FILOZOFIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ50
FONETIKA povinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ22
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
Germánská a severoevropská studia: FINŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ30
Germánská a severoevropská studia: GERMANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ75
Germánská a severoevropská studia: SKANDINAVISTIKA (modul: Dánština)povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ50
HISPANISTIKA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
HISTORIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ100
HISTORIE - EVROPSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
HUDEBNÍ VĚDA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ42
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ samostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ42
ITALIANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
JAZYKY A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCHsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ38
KLASICKÁ ARCHEOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ15
LOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCHsamostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: PÍSEMNÁ14
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ:
ČEŠTINA - ANGLIČTINA
povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ60
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ:
ČEŠTINA - FRANCOUZŠTINA
povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ35
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ:
ČEŠTINA - NĚMČINA
povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ28
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ:
ČEŠTINA - RUŠTINA
povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ30
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ:
ČEŠTINA - ŠPANĚLŠTINA
povinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ30
OBECNÁ LINGVISTIKAsdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ25
PEDAGOGIKA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ25
PEDAGOGIKA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ25
POLITOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ50
PSYCHOLOGIE
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ60
RELIGIONISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
RUSKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: OSTATNÍ SPECIALIZACEsamostatné a sdružené se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
3) Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ60
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURApovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
3) Řecká a latinská studia: ostatní specializace
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ15
SINOLOGIEsamostatné a sdružené se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ22
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: PÍSEMNÁ40
SOCIOLOGIE
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ50
Středoevropská studia: MAĎARSKÁ STUDIAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
Středoevropská studia: POLONISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
Středoevropská studia: ROMISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBAsamostatnéNELZE kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ30
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) pouze samostatné
2) se zaměřením na vzdělávání
prezenční1kolová: ÚSTNÍ35

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme níže uvedené učitelské bakalářské studijní programy

Přihlášky lze podávat nejpozději do 29. 2. 2024.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Pro učitelské programy platí:
 1. Učitelské studijní programy (tj. programy se zaměřením na vzdělávání) lze kombinovat pouze mezi sebou!
 2. Všechny učitelské programy otevřené v dodatečném přijímacím řízení jsou tzv. „POVINNĚ SDRUŽENÉ“, což znamená, že k tomu, abyste je mohli studovat, musíte si podat nejméně dvě přihlášky na dva různé učitelské programy na FF UK
 3. Kombinovat učitelský program s neučitelským nelze.
 4. Kombinovat bakalářský studijní program s navazujícím magisterským programem nelze.
 5. Kombinovat bakalářský studijní program otevřený v běžném přijímacím řízení s programem otevřeným v dodatečném přijímacím řízení nelze.
 6. Kombinovat studijní program vyučovaný na FF UK se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě nelze.
STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: PÍSEMNÁ30
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍsamostatné a sdruženépouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: PÍSEMNÁ50
FRANCOUZSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: ÚSTNÍ20
HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ50
LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: ÚSTNÍ20
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijními programy se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová: ÚSTNÍ20