Bakalářské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Odborné požadavky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

UPOZORNĚNÍ: Má-li program specializace, které je třeba zvolit přímo v přihlášce, ověřte si před odesláním, že podáváte přihlášku na vámi vybranou specializaci.
Seznam bakalářských programů, které předběžně plánujeme otevřít do dubna 2019, naleznete na konci seznamu.

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglistika – amerikanistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Bohemistika pro cizince program samostatné prezenční Ústav bohemistických studií
Český jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny umění obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda obor 1 i 2 oborové prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika program samostatné a sdružené prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2 oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Hebraistika a židovská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Hispanistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Historie program samostatné a sdružené prezenční Ústav českých dějin
Historie – Evropská studia obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav hudební vědy
Informační studia a knihovnictví obor 1 oborové prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví obor 1 oborové kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Klasická archeologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch obor 1 oborové prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Angličtina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Francouzština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Němčina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Ruština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Španělština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav germánských studií
Politologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav politologie
Portugalistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Psychologie obor 1 oborové prezenční Katedra psychologie
Religionistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia: ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné a sdružené prezenční Katedra sociologie
Srovnávací jazykověda obor 2 oborové prezenční Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia: Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2 oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít nejpozději v dubnu 2019 – s přijímacími zkouškami v červnu nebo září 2019:

Asijská studia: Japanologie
Asijská studia: Koreanistika
Jihovýchodoevropská studia
Logika
Obecná lingvistika
Pedagogika (prezenční forma)
Pedagogika (kombinovaná forma)
Sinologie
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání