Bakalářské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Odborné požadavky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.
Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).
Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor nebo program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového, sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat obor/program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem/programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.
Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019.

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium.

!!! Stále platí, že nelze kombinovat program a obor – vysvětlení najdete zde.

Možnost podání přihlášky bude zpřístupněna v nejbližších dnech.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP  KATEDRA / ÚSTAV
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav pro archeologii
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční 8 Ústav etnologie
Finská studia obor 2obor prezenční 8 Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2obor prezenční 6 Fonetický ústav
Informační studia a knihovnictví obor 1obor prezenční 10 Ústav informačních studií a knihovnictví
Jihovýchodoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční 20 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Logika program samostatné a sdružené prezenční 15 Katedra logiky
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2obor prezenční 30 Ústav germánských studií
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční 30 Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinovaná 30 Katedra pedagogiky
Portugalistika obor 1 i 2obor prezenční 5 Ústav románských studií
Řecká a latinská studia – ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční 8 Ústav řeckých a latinských studií
Středoevropská studia – Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 5 Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia – Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 8 Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia – Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 5 Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2obor prezenční 15 Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční 7 Ústav východoevropských studií

.

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít v průběhu roku 2019 – s přijímacími zkouškami v září 2019:

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Historie se zaměřením na vzdělávání

Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 28. 2. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglistika – amerikanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Bohemistika pro cizince program samostatné prezenční Ústav bohemistických studií
Český jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících obor 1 i 2oborové prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny umění obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda obor 1 i 2oborové prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika program samostatné a sdružené prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Hebraistika a židovská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Hispanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Historie program samostatné a sdružené prezenční Ústav českých dějin
Historie – Evropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda obor 1 i 2oborové prezenční Ústav hudební vědy
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Klasická archeologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch obor 1oborové prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Angličtina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Francouzština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Němčina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Ruština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Španělština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Politologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav politologie
Portugalistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Psychologie obor 1oborové prezenční Katedra psychologie
Religionistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia: ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné a sdružené prezenční Katedra sociologie
Srovnávací jazykověda obor 2oborové prezenční Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia: Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 15. 4. 2019.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019).  Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 28. 2. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Asijská studia: Japonologie program samostatné, sdružené nebo dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Asijská studia: Koreanistika program samostatné, sdružené nebo dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Logika program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky
Obecná lingvistika program sdružené prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinované Katedra pedagogiky
Sinologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav Dálného východu