Bakalářské programy 2024/2025

Informační studia a knihovnictví (kombinované studium)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
Ústav informačních studií a knihovnictví
Proč studovat u nás
Tříletý bakalářský program Informační studia a knihovnictví (INSK) je rychle se rozvíjejícím oborem, který se věnuje mnoha oblastem práce s #daty a #informacemi v současném propojeném digitálním světě 🙏.
V programu se seznámíš s konceptem #informační společnosti, způsoby #organizace informací, problematikou #informačního chování, metodami #hodnocení vědy, dynamikou #moderních knihoven, přínosy #knižní kultury, využitím #sociálních sítí a také #výukových herních simulací.
Naučíš se ovládat vyspělé informační a knihovnické #technologie, využívat profesionální metody organizace práce v #informačních střediscích, porozumíš potřebám uživatelů a čtenářů i tomu, jak vznikají. Efektivní třízení, ukládání i #vyhledávání informací pro tebe bude hračkou.
A praxi získáš již během studia 😀, vybereš si některou z řady zajímavých institucí, se kterými ústav dlouhodobě spolupracuje jako je Národní technická knihovna, Akademie věd ČR, Institut klinické a experimentální medicíny nebo třeba Mediatéka Francouzského institutu ❤️❤️❤️.
Sleduj nás na sítích 👍.

Zajímavosti ze světa Informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK spustil Atlas konspirací


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 42
2023/24
2022/23
2021/22 40 43 20 51 20
2020/21
2019/20 40 47 29 50 27
2018/19 40 48 21 50 17
2017/18 40 63 33 52 27
2016/17 40 72 41 52 36
2015/16 40 70 37 50 37

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu programu informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 50–34 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 33–17 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 16–0 bodů

 2. prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Doba si tě žádá!
Naše schopnosti si žádají zaměstnavatelé napříč různými obory 💪. Umění práce s daty a informacemi se cení a ty budeš připraven jít do praxe nebo do navazujícího magisterského studia u nás i jinde.
Můžeš zamířit do knihovny nebo do zpravodajské služby. Může se z tebe stát markeťák, správce odborných databází, manažer informačních institucí, manažer sbírek kulturního dědictví, digitální kurátor, informační analytik řídící procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných primárních i sekundárních informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí, znalec, badatel a výzkumný pracovník v oblasti výzkumu rukopisů a vzácných tisků, správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů nebo expert na informační systémy. Možnosti jsou široké a studium ti umožní si vybrat, na které se zaměříš.
Podpoříme tě i při studijním pobytu v zahraničí, protože dobře víme, že ti přinese nenahraditelnou zkušenost. Rozšíříš si při něm nejen odborné znalosti, ale zároveň se seznámíš s atraktivním prostředím zahraniční univerzity i docela jiné kultury. Fakt to stojí za to 😍 🇪🇺.
Se zajištěnou praxí, kterou získáš už během studia, budeš připravený.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.