Studijní programy

Jihovýchodoevropská studia

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Jihovýchodoevropská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • specializace: Jihoslovanská studia (výběr z následujících jazyků: bulharština, chorvatština, slovinština, srbština); Albanistika; Rumunistika
  volba specializace: předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu (lze zvolit jen jednu specializaci)
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost bulharštiny/chorvatštiny/slovinštiny/srbštiny/albánštiny/rumunštiny se nevyžaduje
 • důležité odkazy:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Proč studovat u nás
Obor Jihovýchodoevropská studia nabízí studium albánštiny, bulharštiny, chorvatštiny, rumunštiny, slovinštiny, srbštiny a získání excelentní znalostní úrovně, propojení jazykových kompetencí s komplexními znalostmi historie, politických reálií, literatury, kultury regionu jihovýchodní Evropy.
Nabízíme nejvyšší úroveň studia tohoto typu oboru v celé ČR, krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí; stáže; letní jazykové školy; účelová a prospěchová stipendia.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24
2022/23 40 17 17 bez přijímací zkoušky 13
2021/22 40 20 20 bez přijímací zkoušky 14
2020/21 40 15 15 bez přijímací zkoušky 11
2019/20 40 10 6 50 6
2018/19 40 22 14 50 11
2017/18 40 16 3 80 3
2016/17 40 31 16 53 14
2015/16 40 51 26 51 17

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. obecná jazykověda (max. 34 bodů)
 2. dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 bodů)
 3. literatury jihovýchodní Evropy (zaměření na literaturu specializace) (max. 33 bodů)

Od uchazečů se v příjímacím řízení očekává prokázání základního přehledu a orientace v uvedených oblastech. Zkouška se opírá o předložený seznam přečtené literatury.

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam četby – odevzdává se u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno
 • materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, publikované články aj.) – předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi k nahlédnutí

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci jazyků a zemí jihovýchodní Evropy,
 • ve školství jako znalci albánského/bulharského/chorvatského/rumunského/ slovinského/srbského jazyka a literatury,
 • v překladatelství (krásná a odborná literatura) a (soudním) tlumočnictví jako překladatelé a tlumočníci z jazyků jihovýchodní Evropy (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) a do nich,
 • ve veřejném sektoru, ve státních institucích a diplomatických službách (veřejné instituce specializující se na kulturní, diplomatické a obchodní aktivity v jihovýchodní Evropě – např. velvyslanectví, kulturní instituty apod.; analytické služby, práce v mezinárodních vládních i nevládních organizacích),
 • v soukromém sektoru, např. ve firmách, které operují v regionu jihovýchodní Evropy, nebo ve firmách ze zemí jihovýchodní Evropy vstupujících na český trh,
 • v kulturní a mediální sféře (korespondenti, redaktoři nebo specialisté na region jihovýchodní Evropy),
 • v turistickém ruchu (odborný průvodce, delegát cestovní kanceláře, koordinátor cestovní kanceláře apod.).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.