Studijní plány

Postupně vybírejte samostatnost či sdruženost (resp. oborovost podle starých akreditací), druh studia, program (resp. obor podle starých akreditací) a rok přijetí. Následně se u „souboru ke stažení“ objeví konkrétní studijní plán, který si můžete stáhnout či otevřít.

 • Zde uveřejněné studijní plány jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní zkouškou a odpovídají kontrolám v SIS.
 • Uvedeny jsou nejen plány platné pro aktuálně přijaté studenty, ale i pro studenty přijaté v uplynulých 10 letech.
 • Pětileté magisterské studium, které se naposledy otevřelo v roce 2007/08, není v aplikaci zahrnuto (s výjimkou oboru Psychologie, který se otevíral až do roku 2009/10). Kontrola povinností se u tohoto studia řídí: kartou atestací („plachtou“) a Karolinkou. V případě nesrovnalostí lze konzultovat též staré verze studijních plánů z roku 2006.
 • Pokud k plánům a jejich nastavení v SIS máte jakékoli dotazy, obracejte se na příslušné lokální správce SIS.

Soubor ke stažení

POKYNY KE ČTENÍ STUDIJNÍCH PLÁNŮ

 • Atestace „Z + Zk“ znamená, že Z i Zk plní student v témže semestru. Naopak „Z, Zk“ značí, že první atest plní student v ZS, druhý v LS.
 • Semestr výuky je třeba chápat jako typický, fakticky se předmět může konat i v jiném semestru, záleží na možnostech zajišťující součásti. Aktuální informace o semestru výuky jsou dostupné v SIS.
 • Je-li rozsah hodin uveden v jednom políčku společném pro ZS i LS, může se předmět střídavě konat v obou semestrech. Podrobnosti naleznete vždy v rozvrhu zajišťující základní součásti pro daný rok.
 • U povinně volitelných předmětů (PVP) jsou atestace a rozsahy hodin uváděny pouze tehdy, jsou-li pro všechny realizace daného PVP standardizované.
 • Rozpis konkrétních realizací s kódy se u PVP uvádí jen tehdy, je-li seznam těchto realizací pevně daný a neměnný.
 • Pokud daný PVP obsahuje rozpis podpředmětů bez kódů, znamená to, že každý z těchto podpředmětů lze opět plnit několika různými konkrétními realizacemi.
 • Konkrétní realizace PVP naleznete pro daný akademický rok v SIS (stačí při elektronickém zápise použít záložku „Zápis (studijní plán)“).

Studijní plány v původně akreditované podobě naleznete na stránkách Akreditací.