Studium

Uživatelské účty studentů

KONTAKT
LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

lvt@ff.cuni.cz
tel. +420 221 619 825

hlavní budova, místnost S148

Získání uživatelského účtu a hesla

Pro získání přístupu do počítačové sítě a Studijního informačního systému je potřeba si nejprve vyzvednout průkaz studenta v některém z výdejních center UK.

Při vydání studentského průkazu obdržíte počáteční přístupové jméno a heslo do Centrální autentizační služby UK (CAS UK). Počátečního heslo neumožňuje přístup k aplikacím, ale umožňuje nastavit si vlastní ověřené heslo, se kterým pak můžete přistupovat do počítačové sítě, SIS a ke všem dalším aplikacím, které CAS UK využívají.

Počáteční heslo, které jste obdrželi ve výdejním centru je nutné do 5 dnů od obdržení změnit na webu CAS UK: cas.cuni.cz, v záložce Změnit heslo pro Centrální autentizační službu. Takto nastavené heslo je platí i pro počítačovou síť FF UK, Studijní informační systém (SIS) a všechny další aplikace kromě wifi eduroam.

Platnost hesla je 12 měsíců od jeho poslední změny. Heslo můžete změnit odkudkoliv pomocí internetu kdykoliv před jeho vypršením po přihlášení na webu CAS UK: cas.cuni.cz . Při blížícím se konci platnosti hesla budete předem upozorněni e-mailem (na adresu, kterou jste uvedli v CAS UK). Heslo lze měnit pouze na webu CAS UK: cas.cuni.cz , nikde jinde.

Studenti 1. ročníku, kteří již na FF studovali, mají k dispozici svůj platný účet. Login ani heslo se jim nemění, v případě ztráty, či zapomenutí postupujte, viz níže.

Zapomenuté heslo

Pokud své heslo během doby Vašeho studia zapomenete, můžete si ho znovu aktivovat/nastavit/změnit následujícími způsoby:

a) Ověřené heslo: V jednom z výdejních center UK požádáte o vygenerování nového počátečního přístupového hesla do CAS UK. Toto heslo je nutné do 5 dnů od obdržení změnit na webu CAS UK: cas.cuni.cz, v záložce Změnit heslo pro Centrální autentizační službu.

b) Neověřené heslo: Heslo je možné si obnovit jen přes internet na adrese cas.cuni.cz pod odkazem „Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)“ vyplníte do formuláře nezbytné osobní údaje a vložíte vlastní heslo. Pokud jsou veškeré osobní informace v souladu s evidovanými údaji, bude Vám na zadaný email zaslán odkaz vedoucí na stránku, kde budete vyzváni k potvrzení hesla. Poté bude takto potvrzené neověřené heslo nastaveno v CAS UK a bude možné se s jeho pomocí přihlásit do SIS. Pozor! Takto nastavené heslo ale není považováno za důvěryhodné a přijdete tak o možnosti přístupu k některým aplikacím. Neověřené heslo si můžete nechat ověřit ve výdejních centrech UK.

V případě, že se vyskytnou problémy s nastavením hesla, je na adrese cas.cuni.cz v menu odkaz „Vyřešit problém s Centrální autentizační službou„, kde je k dispozici formulář pro nahlášení těchto problémů.

Uživatelské účty FF UK

Na FF UK mají studenti a zaměstnanci pouze jeden uživatelské jméno (login / username), např. „novakj“. Toto uživatelské jméno získávají studenti způsobem popsaným výše. Do interních systémů fakulty se zadává ve základní podobě, tj. „novakj“. Tak se studenti hlásí např. do PC v počítačových studovnách na fakultě nebo do SIS.

Do systémů f. Microsoft (např. Teams) se dává podobě s doménou tj. „novakj@ff.cuni.cz“. Žádné další uživatelská jména na FF UK pro běžné studenty ani zaměstnance zřízeny nejsou. Taktéž heslo je do všech systémů stejné (mimo wifi eduroam, které je z bezpečnostních důvodů odlišné).

Uživatelské účty rektorátu UK

Rektorát UK zřizuje všem studentům (i zaměstnancům) uživatelské účty „osobnicislo@cuni.cz„. Své osobní číslo má každý uživatel vytištěné na průkazu studenta, případně se zobrazí po přihlášení do CAS (cas.cuni.cz). Tyto účty používají základní heslo nastavené v CAS (cas.cuni.cz).

Tyto účty nespravuje FF UK, ani k těmto účtum nemá FF UK žádný přístup, jsou plně ve správě rektorátu. Podporu pro vše související s těmito účty poskytuje rektorát, prostřednictvím formuláře .

Pomocí těchto účtů se lze přihlásit do rektorátní emailové schránky, případně do rektorátního systému Teams a dalších systémů. Tyto systémy jsou zcela nezávislé na FF UK a nejsou se systémy FF UK nijak propojeny a na FF UK nejsou používány.

Další uživatelské účty

Vedle výše zmíněných uživatelských účtů mohou mít studenti (a zaměstnanci) uživatelské účty v jiných mimofakultních systémech, např. rektorátních, nebo systémech jiných fakult, pokud s nimi mají něco společného, ty však nezřizuje FF UK, ani do nich nemá žádný přístup (a často o nich ani nemusí vědět). V případech problémů s těmito účty se obracejte na jejich zřizovatele.