Studium

Uživatelské účty studentů

Pro získání přístupu do počítačové sítě a Studijního informačního systému (SIS) je potřeba si nejprve vyzvednout průkaz studenta v některém z výdejních center UK.

Při vydání studentského průkazu obdržíte počáteční přístupové jméno a heslo do Centrální autentizační služby UK (CAS UK). Počátečního heslo neumožňuje přístup k aplikacím, ale umožňuje nastavit si vlastní ověřené heslo, se kterým pak můžete přistupovat do počítačové sítě, SIS a ke všem dalším aplikacím, které CAS UK využívají.

Počáteční heslo, které jste obdrželi ve výdejním centru, je nutné do 5 dnů od obdržení změnit na webu CAS UK: v záložce Změnit heslo pro Centrální autentizační službu. Takto nastavené heslo je platné i pro počítačovou síť FF UK, SIS a všechny další aplikace kromě WiFi Eduroam.

Platnost hesla je 12 měsíců od jeho poslední změny. Heslo můžete kdykoliv před jeho vypršením změnit po přihlášení na webu CAS UK: cas.cuni.cz. Při blížícím se konci platnosti hesla budete předem upozorněni e-mailem (na adresu, kterou jste uvedli v CAS UK). Heslo lze měnit pouze na webu CAS UK: cas.cuni.cz, nikde jinde.

Studenti 1. ročníku, kteří již na FF UK studovali, mají k dispozici svůj starý účet. Přihlašovací údaje se jim nemění.

Pokud své heslo během doby studia zapomenete, můžete si ho znovu aktivovat/nastavit/změnit následujícími způsoby:

Ověřené heslo

V jednom z výdejních center UK požádáte o vygenerování nového počátečního přístupového hesla do CAS UK. Toto heslo je nutné do 5 dnů od obdržení změnit na webu CAS UK: cas.cuni.cz, v záložce Změnit heslo pro Centrální autentizační službu.

Neověřené heslo

Heslo je možné si obnovit pouze na adrese cas.cuni.cz pod Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a), kde vyplníte do formuláře nezbytné osobní údaje a vložíte vlastní heslo. Pokud jsou veškeré osobní informace v souladu s evidovanými údaji, bude Vám na zadaný e-mail zaslán odkaz vedoucí na stránku, kde budete vyzváni k potvrzení hesla. Poté bude takto potvrzené neověřené heslo nastaveno v CAS UK a bude možné se s jeho pomocí přihlásit do SIS.
Pozor! Takto nastavené heslo ale není považováno za důvěryhodné a přijdete tak o možnosti přístupu k některým aplikacím. Neověřené heslo si můžete nechat ověřit ve výdejních centrech UK.


V případě, že se vyskytnou problémy s nastavením hesla, je na adrese cas.cuni.cz v menu odkaz Vyřešit problém s Centrální autentizační službou, kde je k dispozici formulář pro nahlášení těchto problémů.

Na FF UK mají studenti pouze jedno uživatelské jméno (login / username), např. „novakj“. Do interních systémů a PC v počítačových studovnách se zadává v základní podobě, tj. „novakj“. Do systémů Microsoft (např. Teams) se k němu přidává doména – „novakj@ff.cuni.cz“.

Žádná další uživatelská jména na FF UK pro běžné studenty zřízeny nejsou.

Rektorát UK zřizuje všem studentům uživatelské účty osobnicislo@cuni.cz. Své osobní číslo má každý uživatel vytištěné na průkazu studenta, případně se zobrazí po přihlášení do CAS. Tyto účty používají základní heslo nastavené v CAS.

Pomocí těchto účtů se lze přihlásit do rektorátní e-mailové schránky, případně do rektorátního systému Teams a dalších systémů.

Tyto systémy jsou zcela nezávislé na FF UK a nejsou se systémy FF UK nijak propojeny ani používány. FF UK tyto účty nespravuje ani k nim nemá žádný přístup, jsou plně ve správě rektorátu. Podporu pro vše související s těmito účty poskytuje rektorát prostřednictvím formuláře.

Vedle výše zmíněných uživatelských účtů mohou mít studenti uživatelské účty v jiných mimofakultních systémech, např. rektorátních, nebo systémech jiných fakult, pokud s nimi mají něco společného, ty však nezřizuje FF UK ani do nich nemá žádný přístup. V případech problémů s těmito účty se obracejte na jejich zřizovatele.

Kontakty

Laboratoř výpočetní techniky
náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1
Místnost S148

Kontakty na pracovníky

lvt@ff.cuni.cz
tel.: +420 221 619 825