Studium

Zázemí pro děti a rodiče na FF UK – Dětský koutek

KONTAKT

Lucie Mertová
koordinátorka Dětského koutku FF UK
tel.: 608 116 216
Mail: koutek.ff@ff.cuni.cz

Dětský koutek v hlavní budově FF UK

 

Dětský koutek v hlavní budově FF UK nabízí vhodný prostor pro krátkodobý odpočinek a pobyt dětí pedagogů, studentů a zaměstnanců Filozofické fakulty UK, Pedagogické fakulty UK a Právnické fakulty UK.

 

 

Chůva je v koutku přítomna po celý den (od 8:45 do 17:30) a má tak možnost přijmout k hlídání objednané děti. Chůvy jsou pečlivě vybrané z řad studentek a s hlídáním dětí mají bohaté zkušenosti.

Do koutku můžete přijít i bez předchozího objednání, chůva otevře po zaklepání.

Nadále také trváme na vyplňování rezervací v systému Reservanto (viz odkaz níže), a to kvůli kapacitě koutku. Systém po naplnění pěti dětí na určitý čas další rezervaci neumožní. Zároveň už nemusíte čekat na mailové potvrzení rezervace od chůvy, ale s hlídáním můžete rovnou počítat.

Věříme, že vám tohle vylepšení ulehčí situaci. V případě dotazu se obraťte na koordinátorku dětského koutku Lucii Mertovou (608 116 216, koutek.ff@ff.cuni.cz).

Služby dětského koutku jsou poskytovány bezplatně a jsou nenárokové.

Pro pobyt dítěte v dětském koutku je vždy třeba provést rezervaci podle návodu zde – klikněte, prosím, do zeleného pole „Rezervovat“: Pokud dáváte do dětského koutku dvě děti, je třeba provést dvě rezervace.

Jak postupovat? Jaké zásady platí pro užívání dětského koutku?

 

1. Pobyt dítěte v dětském koutku mohou využít všichni rodiče – studenti, akademici i ostatní pracovníci Filozofické fakulty UK, Pedagogické fakulty UK a Právnické fakulty UK, vždy ovšem po předchozí registraci v rezervačním systému (zelený odkaz REZERVOVAT výše).

2. Služby jsou bezplatné.

3. Rezervaci je nutné provést 1–2 dny před plánovaným hlídáním v našem elektronickém systému (zelený odkaz REZERVOVAT výše; můžete si vytvořit vlastní účet, postačí ale i vyplnění základních údajů – jméno, ID osoby v rámci UK, mail, příslušnost k fakultě), a zároveň lze výjimky dohodnout přímo s koordinátorem (tel. 608 116 216). Kapacita dětského koutku činí 5 dětí. Rezervační systém vám po naplnění kapacity neumožní provést rezervaci.

4. Po elektronickém potvrzení zarezervovaného termínu na váš mail prosím počítejte s tím, že při prvním vstupu dítěte do dětského koutku budete muset odevzdat dva osobně podepsané dokumenty: vyplněnou a podepsanou registrační kartu dítěte a také vyplněné a podepsané prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů a o seznámení se zásadami užívání dětského koutku. (Může je samozřejmě předat i osoba, která dítě do koutku přivede.) Pokud bude dítě z koutku vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce, je potřeba, aby se prokázal také vyplněným a podepsaným souhlasem s vyzvednutím pověřenou osobou.

5. O vstup do koutku bezbariérovým vchodem z Kaprovy ulice požádejte o přístup pracovníky Správy budov.

6. Zákonný zástupce či jiná zletilá osoba přivádějící dítě se musí vždy prokázat patřičným osobním dokladem (OP). Chůva je povinna tyto skutečnosti zkontrolovat jak při přebírání dítěte, tak i v případě vyzvedávání dítěte rodičem či jinou pověřenou zletilou osobou. Při předávání dítěte chůvě je rodič vždy povinen sdělit, kdo si dítě z koutku vyzvedne.

7. Velmi doporučujeme vybavit dítě přezůvkami. V dětském koutku je k dispozici základní zázemí: sociální zařízení, malá kuchyňka s nádobím, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, přebalovací pult, hračky, posezení atp.

8. Nestanovili jsme limit pro věk dítěte pobývajícího v dětském koutku, je to na vašem uvážení. Pokud však do dětského koutku chůvě umísťujete dítě mladší osmnácti měsíců, je vaší povinností zdržovat se v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 nebo být ve vzdálenosti 15 minut od této budovy. Pro případné výjimky kontaktujte koordinátorku koutku.

9. Doporučená doba pro pobyt dítěte v koutku je 120 minut. Pokud potřebujete, aby v koutku vaše dítě zůstávalo déle, je nutné je cca po 120 minutách zkontrolovat (dát napít, dovést na WC, přebalit apod.). Maximální doba umístění je 240 minut. Prostor na delší pobyt není uzpůsobený. V případě specifických požadavků na péči o vaše dítě se musíte vždy domluvit s chůvou, které dítě předáváte. Ta je po domluvě s rodiči či pověřenou zletilou osobou, která dítě do koutku se souhlasem rodičů dovedla, oprávněna dětem podávat pouze malé občerstvení, které jste s sebou přinesli (pití, svačinu apod.). Chůva v žádném případě není povinna dítě např. přebalovat; zároveň chůva nesmí se svěřeným dítětem opustit prostory koutku.

10. Vaše telefonní číslo, na kterém byste měli být po dobu pobytu dítěte v dětském koutku dostupní, je založeno v registrační kartě dítěte. Prosíme, po dobu pobytu dítěte v koutku mějte mobilní telefon zapnutý a stále při sobě, aby vás chůva či koordinátor mohli kdykoliv kontaktovat.

11. V případě nezvladatelného chování vašeho dítěte (dítě, které opakovaně nereaguje na slovní podněty chůvy, je vůči ostatním dětem i chůvám agresivní, odmítá spolupracovat) je chůva oprávněna vás vyzvat, abyste si dítě z koutku odvedli. Pokud tak neučiníte, je pravděpodobné, že vám bude v budoucnu umístění dítěte do koutku znemožněno.

12. Nemocnému infekčnímu dítěti není vstup do koutku dovolen. V případě, že dítěti mají být pravidelně podávány léky, zajistí podávání léků výlučně rodič či jím pověřená osoba. Chůva nesmí podávat žádné léky dětem, ledaže je sama rodičem dítěte, kterému mají být léky podávány.

13. Rodiče jsou povinni udržovat v dětském koutku pořádek a také jsou povinni dodržet předem domluvenou dobu hlídání. Pokud potřebují dobu hlídání prodloužit, je nutné, aby kontaktovali chůvu, která rozhodne, zda je prodloužení hlídání možné.

14. Je nutné přijít si vyzvednout dítě v domluveném termínu, ne déle než o pět minut později. V případě nevyzvednutí dítěte do 30 minut po domluveném termínu a nemožnosti kontaktovat zákonného zástupce dítěte je chůva povinna informovat o této situaci nejen koordinátora dětského koutku, ale také ohlásit nastalou skutečnost na Policii ČR.

15. V případě, že dojde v dětském koutku k úrazu, je třeba tuto událost zanést do knihy úrazů (sekretariát tajemníka, tel. 221 619 365).

Kontakt na koordinátorku dětského koutku (nejen pro sjednání hlídání):

Lucie Mertová

telefon: 608 116 216

e-mail: koutek.ff@ff.cuni.cz

web

Pravidla a formuláře:

… pro uživatele

Registrační karta dítěte (je povinné odevzdat ji vytištěnou a podepsanou při prvním pobytu dítěte v koutku)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (je povinné odevzdat ho vytištěný a podepsaný při prvním pobytu dítěte v koutku)

Souhlas s vyzvednutím dítěte z koutku pověřenou osobou

Zásady pro uživatele dětského koutku

Provozní řád dětských koutků na FF UK

Návod na provedení rezervace

… pro chůvy

Etický kodex chůvy

Zásady hlídání pro chůvy

Registrační karta chůvy

Souhlas se zpracováním osobních údajů